Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

41 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 41 (kırkbir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

A Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 4 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

f) Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğunda olup, talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

1.1.Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

1.2.DevOps, CI/CD süreçleri, konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker ve Openshift konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

1.3.Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

1.4.Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

1.5.Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,

1.6.Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,

1.7.Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

1.8.MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

1.9..NET, .NET CORE, C#, ASP.NET [s],[/s]ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, WCF Service, Web API Service, Entity Framework teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

1.10.JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojilerinden en az biri konusunda bilgi sahibi olmak,

1.11.MSSQL ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL,  PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

1.12.Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

1.13.Uygulama sunucusu (IIS vb.) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi sahibi olmak,

1.14.Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached ve benzeri uygulamalar) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.15.RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.16.ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

1.17.GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

1.18.Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

1.19.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.

1.20.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde takım lideri olarak en az dört (4) yıl çalışmış olmak.

1.21.Tercihen, Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

-MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate
-MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer

1.22.Tercihen, JAVA teknolojileri ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

1.23.Tercihen, 5.000 ve daha fazla iç kullanıcı sayısı veya 10.000 ve daha fazla dış kullanıcı sayısına sahip bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak.

1.24.Tercihen, SCRUM Metodolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

1.25.Tercihen, Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,

1.26.Tercihen, NoSQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

2.1.Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olan

2.2.Coğrafi Analizler yapabilen,

2.3.Geoserver harita sunucusu kullanımı hakkında bilgi sahibi olan,

2.4.Coğrafi Web Servisleri (WCS, WMS, WFS, WFS-T)) konularında bilgi sahibi olmak,

2.5.Coğrafi Web Programlama geliştirmiş,

2.6.Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı (QGIS) ortamındaki coğrafi verilerin, oluşturulan PostgreSQL veritabanına aktarılması konusunda bilgi sahibi olmak,

2.7.PostgreSQL Coğrafi veritabanındaki verilerin QGIS ortamına aktarılması konusunda bilgi sahibi olmak,

2.8.Postgresql Coğrafi Veritabanın Yedeklenmesi ve Kurtarılması konusunda bilgi sahibi olmak,

2.9.QGIS ortamındaki verileri açık kaynak coğrafi veri sunum yazılımı ile sunulması konularında bilgi sahibi olmak,

2.10.Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak

2.11.Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.12.PostgreSQL ve/veya Oracle Veritabanları ile uygulama geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

2.13.Microservis mimarisi ve Rest/Soap Web Servisleri kullanımında bilgi sahibi olmak,

2.14.Web projelerinde deneyimli; HTML, CSS, BootStrap, JavaScript, JQuery konularında bilgi sahibi olmak,

2.15.Tercihen Angular, React, Vue teknolojilerinin en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.

2.16.Gereksinim Yönetimi (Jira) ve Versiyon Kontrolü (Git, Bitbucket) konularında bilgi sahibi olmak,

2.17.DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

2.18.Tercihen; Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. SİSTEM TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

3.1.Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme konularında bilgi sahibi olmak,

3.2.Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

3.3.Windows sunucu ortamlarında log inceleme ve sınıflandırma, performans ve diğer sunucu problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

3.4.Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019,2022) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

3.5.Powershell scripting konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

3.6.Devops, CI/CD süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi sahibi olmak,

3.7.Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

3.8.Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

3.9.Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

3.10.Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMWare ve HyperV konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

3.11.Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri ile temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

3.12.Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,

3.13.Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi sahibi olmak,

3.14.Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3.15.Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak temel ağ, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak.

3.16.Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak.

·MCSA -Windows Server,
·RHCSA,
·RHCSE,
·MCSE -Cloud Platform and Infrastructure,
·VMware Certified Professional

3.17.Tercihen; En az 5.000 aktif kullanıcılı etki alanına (domain) sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir veri merkezinde, en az 5 (Beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

4. KIDEMLİ VERİTABANI VE VERİ AMBARI UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

4.1.PostgreSQL ve/veya MSSQL Veri tabanı mimarisi, veri hizmetlerinin planlaması, veri tabanı modelleme-tasarımı ve optimizasyon/normalizasyon, problem çözümleri konularında bilgi sahibi olmak,

4.2.Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (Postgresql Cluster, MSSQL Cluster vb.) ve PostgreSQL High Availability Çözümleri(Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, BarMan, PgPool, PgBouncer vb.) konularında bilgi sahibi olmak,

4.3.Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik denetim günlüğü yönetimi konularında bilgi sahibi olmak ve ilgili veritabanı eklentilerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,

4.4.PostgreSQL, MSSQL vb. veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

4.5.İlişkisel ve Nosql veritabanları (Postgresql, MSSql, Oracle, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

4.6.Veri tabanı performans izleme, log analizi konularında ve ilgili PostgreSQL eklentilerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

4.7.Linux işletim sistemi konularında bilgi sahibi olmak,

4.8.Linux işletim sisteminde veri tabanı ve bash scriptleri yazma, ayrıca Crontab’a entegre edilmesi konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

4.9.Linux işletim sistemi üzerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi sahibi olmak,

4.10.İleri seviyede PL/pgSQL,TSQL bilgisine sahip olmak,

4.11.ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

4.12.ETL işlemleri kullanarak verinin kaynak sistemden hedef sisteme transferini gerçekleştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

4.13.ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi sahibi olmak,

4.14.Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

4.15.Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip ve çözüm odaklı olmak,

4.16.Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

4.17.Teknik konuları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

4.18.Tercihen, NoSQL Veritabanı (ElasticSeach, MongoDb, Redis vb.) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

4.19.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Veri tabanı yöneticisi, ETL Uzmanı, Veri Uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı, Raporlama Uzmanı, İş Zekâsı Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

4.20.Tercihen, PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

5. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(.NET) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

5.1.Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

5.2.Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5.3.Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,

5.4.Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,

5.5.Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

5.6..NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

5.7..NET, .NET CORE, C#, ASP.NET Webforms, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, WCF Service, Web API Service, Entity Framework teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5.8.JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS vb. web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

5.9.MSSQL ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL,  PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

5.10.Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

5.11.Uygulama sunucusu (IIS vb.) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi sahibi olmak,

5.12.TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

5.13.Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

5.14.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.

5.15.Tercihen, Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak

5.16.Tercihen, Çok İyi derecede C#, .NET, .NET CORE, ASP.NET Webforms ve ASPNET MVC teknolojileri ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak

5.17.Tercihen, 5.000 ve daha fazla iç kullanıcı sayısı veya 10.000 ve daha fazla dış kullanıcı sayısına sahip bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

5.18.Tercihen, SCRUM Metodolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak

5.19.Tercihen, DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında tecrübe sahibi olmak,

5.20.Tercihen, Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,

5.21.Tercihen, NoSQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.22.Tercihen, ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.23.Tercihen, Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached ve benzeri uygulamalar) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.24.Tercihen, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6.KIDEMLİ MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

6.1.Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

6.2.Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

6.3.Mikroservisler ve Web Servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

6.4.Mobil teknolojiler (  React Native veya Xamarin/MAUI veya Flutter ) ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

6.5.JavaScript, CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

6.6.SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri konularında bilgi sahibi olmak,

6.7.Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilme konusunda bilgi sahibi olmak,

6.8.SoapUI, Postman gibi web servis test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak

6.9.TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

6.10.Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

6.11.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.

6.12.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde mobil uygulama geliştirici olarak ve react native teknolojisi ile en az üç (3) yıl çalışmış olmak

6.13.Tercihen, Google Play Store veya App Store’da yayınlanmış referans uygulama sunabilmek,

6.14.Tercihen, 5.000 ve daha fazla iç kullanıcı sayısı veya 10.000 ve daha fazla dış kullanıcı sayısına sahip bir sistemin mobil yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak

6.15.Tercihen, SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

6.16.Tercihen, Ön bellekleme (caching) ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

6.17.Tercihen, Tasarımlarında kullanıcı deneyimi ve optimizasyona özen göstermek

6.18.Tercihen, mobil cihaz sensör/donanım/API’larına erişerek uygulama geliştirmiş olmak.

7. JAVA YAZILIM UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

7.1.Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olan,

7.2.Tercihen Coğrafi Analizler yapabilen,

7.3.Tercihen  Geoserver harita sunucusu kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

7.4.Tercihen Coğrafi Web Servisleri (WCS, WMS, WFS, WFS-T)) konularında bilgi sahibi olmak,

7.5.Tercihen  Coğrafi Web Programlama geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

7.6.Tercihen Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı (QGIS) ortamındaki coğrafi verilerin, oluşturulan PostgreSQL veritabanına aktarılması konularında bilgi sahibi olmak,

7.7.Tercihen PostgreSQL Coğrafi veritabanındaki verilerin QGIS ortamına aktarılması konusunda bilgi sahibi olmak,

7.8.Tercihen Postgresql Coğrafi Veritabanın Yedeklenmesi ve Kurtarılması,

7.9.Tercihen QGIS ortamındaki verileri açık kaynak coğrafi veri sunum yazılımı ile sunulması konularında bilgi sahibi olmak,

7.10.Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak

7.11.Java EE teknolojilerinde bilgili olmak,

7.12.Spring Framework ve ORM teknolojileri üzerinde bilgili olmak,

7.13.Oracle ve/veya PostgreSQL Veritabanı ile Uygulama Geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

7.14.Microservis mimarisi ve Rest/Soap Web Servisleri kullanımında bilgi sahibi olmak

7.15.Web projelerinde deneyimli; HTML, CSS, BootStrap, JavaScript, JQuery konularında bilgi sahibi olmak,

7.16.Tercihen Angular, React, Vue teknolojilerinin en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

7.17.DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

7.18.Gereksinim Yönetimi (Jira) ve Versiyon Kontrolü (Git, Bitbucket) konularında bilgi sahibi olmak,

8. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

8.1.Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak,

8.2.Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

8.3.Windows sunucu ortamlarında log inceleme ve sınıflandırma, performans ve diğer sunucu problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

8.4.Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019,2022) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

8.5.Powershell scripting konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

8.6.Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

8.7.Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

8.8.Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

8.9.Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

8.10.Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMWare ve HyperV konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

8.11.Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri ile temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

8.12.Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,

8.13.Veri Merkezi yönetimi konusunda bilgili olmak,

8.14.Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi sahibi olmak

8.15.Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

8.16.Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak temel ağ, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak,

8.17.Tercihen; En az 5.000 aktif kullanıcılı etki alanına (domain) sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir veri merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak.

8.18.Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak.

-AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
-MCSA -Windows Server sertifikası
-MCSE -Cloud Platform and Infrastructure

9. KIDEMLİ AĞ UZMANI VEYA KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

9.1.Kıdemli Ağ Uzmanı

9.1.1.Geçerliliği devam eden  aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak

9.1.2.Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP Enterprise)

9.1.3.Huawei Certified ICT Professional (HCIP)

9.1.4.Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

9.1.5.TCP/IP, DNS, DHCP, 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

9.1.6.Wireless, Load Balancer ve Firewall teknolojileri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

9.1.7.Antivirüs, IDS/IPS teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.1.8.DDoS Protection teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

9.1.9.Cisco, Huawei, Juniper, Dell ve Hp marka switch, router, WLC konfigürasyonu, VoIP kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

9.1.10.Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

9.1.11.Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

9.1.12.Büyük kapasiteli omurga cihazların yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

9.1.13.Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) kurulumu, yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

9.1.14.NAC (Network Access Control) teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

9.1.15.Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

9.1.16.Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

9.1.17.Tercihen; Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

9.1.18.Tercihen ;WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak,

9.2.Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

9.2.1.SIEM, SOAR, IDS/IPS, İçerik Filtreleme, EDR, NDR, WAF, Mail Gateway, Sandbox ve Zafiyet Tarama güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.2.PAM, DLP, XDR, UEBA, SSL Inspection, Kaynak Kod Analiz Araçları, Database Firewall, Honeypot ve benzeri teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.3.Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) işletim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9.2.4.Network cihazları ve çalışma mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.5.TCP/IP, ağ yapıları, ağ trafik-paket analizi ve ağ sıkılaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

9.2.6.Saldırı atak vektörleri ile teknik, taktik ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.7.ISO 27001, KVKK, 5651 sayılı Kanun, regülasyon ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.8.DHCP, DNS, Aktif Dizin, Exchange, Veritabanı Sistemleri web teknolojileri (IIS, SharePoint vb.) ve network protokollerinin çalışma ve sıkılaştırma mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.9.Ram ve disk imajı incelemesi ile vaka analizi konularında bilgi sahibi olmak,

9.2.10.Güncel güvenlik tehditlerini ve saldırıları takip ederek, bu tehdit ve saldırıları önlemek için gerekli stratejilerin, teknolojilerin ve yöntemlerin sistemlere uygulanmasını sağlayacak düzeyde bilgi sahibi olmak,

9.2.11.Kurumun sistemlerindeki yapılandırmaları değerlendirme, olay müdahalelerinin yapılış şeklini, iyileştirme ve kurtarma planını belirleyebilecek ve yönetebilecek seviyede bilgi sahibi olmak,

9.2.12.Güvenli Yazılım Geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.13.Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve işleyişi konularında bilgi sahibi olmak,

9.2.14.Bash, Perl, Python, VBScript, Powershell, PHP vb. ortamlarda script geliştirebilecek seviyede programlama bilgi sahibi olmak,

9.2.15.Dark Web, MITRE ATT&CK, CVE gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak,

9.2.16.Aşağıda belirtilen sertifikalardan birine sahip olmak veya tercihen en az iki tanesine sahip olmak

·Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
·Certified Information Security Manager (CISM)
·Certified ethical hacker (CEH)
·Offensive Security Certified Professional (OSCP)
·Certified Information Systems Auditor (CISA)
·Global Insurance Assurance Certificate(GIAC)
·CompTIA Sec+
·CompTIA CySA+

9.2.17.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

10. KIDEMLİ VERİ UZMANI NİTELİKLERİ (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

10.1.Aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmak:

10.1.1.Coğrafi Bilgi Sistemleri,

10.1.2.Harita türleri ve ölçekleri,

10.1.3.Harita elemanları ve Kartoğrafya,

10.1.4.Koordinat referans sistemleri (datum ve projeksiyon),

10.1.5.Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları,

10.1.6.Coğrafi sorgulamalar,

10.1.7.Coğrafi analizler,

10.1.8.Coğrafi veri formatları,

10.1.9.Coğrafi verilerde topolojik kurallar,

10.1.10.Açık kaynak coğrafi veritabanı (PostgreSQL+PostGIS) yönetimi,

10.1.11.Coğrafi web servisleri.

10.2.Açık Kaynak veya ticari bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile aşağıdaki konularda uygulama yapmış olmak:

10.2.1.Coğrafi vektör katman oluşturma ve öznitelik tanımlama,

10.2.2.Coğrafi raster katman (raster harita, uydu görüntüsü) koordinatlandırma,

10.2.3.Coğrafi raster katman üzerinden vektör sayısallaştırma ve öznitelik girişi,

10.2.4.Coğrafi veriler için datum ve izdüşüm sistemi tanımlama ve değiştirme,

10.2.5.Vektör veri topolojik kalite kontrolü ve varsa hataların düzeltilmesi,

10.2.6.Coğrafi vektör ve raster verilerin farklı formatlarına dönüştürülmesi,

10.2.7.Coğrafi veri sembolleri hazırlama,

10.2.8.Coğrafi veri sembolleştirme,

10.2.9.Coğrafi vektör verilerden sayısal arazi yükseklik modeli oluşturma,

10.2.10.Sayısal arazi yükseklik modelinden eğim ve bakı haritaları oluşturma,

10.2.11.Coğrafi veri tablo işlemleri (ekleme, silme, değiştirme, birleştirme),

10.2.12.Tampon Bölge analizi,

10.2.13.Coğrafi Sorgulamalar (grafikten öznitelik, öznitelikten grafik sorgulama)

10.2.14.Coğrafi Analizler (kırpma, kenar kaldırma, çakıştırma, birleştirme, seçme),

10.2.15.Kartoğrafik harita üretimi,

10.2.16.Coğrafi sorgulamaları ve coğrafi analizleri görsel modelleme (toplu iş tanımlama)

10.3.Açık Kaynak Coğrafi Veritabanı Yönetimi (PostgreSQL + PostGIS), Açık Kaynak Coğrafi Veri Sunumu (Geoserver) ve Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi (QGIS) yazılımları ile aşağıdaki konularda uygulama yapmış olmak:

10.3.1.Kullanıcı yönetimi (Grup, kullanıcı oluşturma, silme)

10.3.2.Veri Tanımlama (Ortam-şema-tablo oluşturma, değiştirme, silme) 

10.3.3.Veri Manipülasyonu (Veri giriş, değiştirme, silme)

10.3.4.Coğrafi Veritabanı eklentilerini ekleme

10.3.5.Veri dosyasından coğrafi veritabanına veri aktarma ve tersi işlem,

10.3.6.PostgreSQL veritabanı verilerini QGIS ortamında görüntüleme ve sorgulama,

10.3.7.QGIS ortamındaki coğrafi verileri PostgreSQL veritabanına aktarma,

10.3.8.Coğrafi verileri GeoServer üzerinden Coğrafi Web Servisi olarak yayınlama.

11. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

11.1.Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

11.2.Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

11.3.Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,

11.4.Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmede bilgi sahibi olmak,

11.5.Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,WCF, REST) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

11.6..NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

11.7..NET, .NET CORE, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, Entity Framework teknolojileri ile uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

11.8.JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery),CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

11.9.PostgreSQL, MSSQL vb. veri tabanları ile çalışan uygulama geliştirmede, SQL,  PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

11.10.TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

11.11.Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak

11.12.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması

11.13.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET yazılım geliştirici olarak  en az dört (4) yıl çalışmış olmak

11.14.Tercihen, Mobil uygulama geliştirmiş olmak,

11.15.Tercihen, İyi derecede C#, .NET, .NET CORE, ASP.NET WebForms ve ASPNET MVC teknolojileri ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak

11.16.Tercihen, SCRUM Metodolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak

11.17.Tercihen, Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11.18.Tercihen, Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

12..NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (CBS) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) 

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

12.1.Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olan,

12.2.Tercihen Coğrafi Analizler yapabilen,

12.3.Tercihen Geoserver harita sunucusu kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

12.4.Tercihen Coğrafi Web Servisleri (WCS, WMS, WFS, WFS-T)) konularında bilgi sahibi olmak,

12.5.Tercihen Coğrafi Web Programlama geliştirmiş,

12.6.Tercihen Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı (QGIS) ortamındaki coğrafi verilerin, oluşturulan PostgreSQL veritabanına aktarılması hakkında bilgi sahibi olmak,

12.7.Tercihen PostgreSQL Coğrafi veritabanındaki verilerin QGIS ortamına aktarılması hakkında bilgi sahibi olmak,

12.8.Tercihen Postgresql Coğrafi Veritabanın Yedeklenmesi ve Kurtarılması,

12.9.Tercihen QGIS ortamındaki verileri açık kaynak coğrafi veri sunum yazılımı ile sunulması konularında bilgi sahibi olmak,

12.10.PostgreSQL Veritabanı ile Uygulama Geliştirmiş olmak,

12.11.Ölçeklenebilir kurumsal web tabanlı uygulama tasarlama, geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

12.12.C# kodlama diline ile .Net Framework, .NetCore ile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

12.13..Net Mvc Repository Pattern konusunda bilgi sahibi olmak,

12.14.Entity Framework konusunda bilgi sahibi olmak,

12.15.Microservis teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

12.16.SOAP/REST Web Servisleri kullanımında bilgi sahibi olmak,

12.17.Web projelerinde deneyimli; HTML, CSS, BootStrap, JavaScript, JQuery konularında bilgi sahibi olmak,

12.18.Tercihen React, Vue vb. front-end teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

12.19.Tercihen Linux tabanlı sunucularda .Net Core uygulama geliştirme bilgi sahibi olmak

12.20.Gereksinim Yönetimi (Jira) ve Versiyon Kontrolü (Git, Bitbucket) konularında bilgi sahibi olmak,

13.PYTHON YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) 

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

13.1.Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olan,

13.2.Python coğrafi bilgi sistemi kütüphanelerine hakim,

13.3.Python ile Coğrafi Analizler yapabilen,

13.4.Geoserver harita sunucusu kullanım deneyimi olan,

13.5.Coğrafi Web Servisleri konularında deneyimli,

13.6.Coğrafi Web Uygulamalarında ve Kamu Web Servislerinde deneyim sahibi olan,

13.7.Veri madenciliği ve veri analitiği konularında deneyim sahibi olan,

13.8.Yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olan,

13.9.Açık kaynak kodlu yazılımların entegrasyonu hususlarında çalışma yapmış olan,

13.10.PostgreSQL veritabanı ve NoSQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

13.11.Ölçeklenebilir kurumsal web tabanlı uygulama tasarlama, geliştirme konularında tecrübeli olmak,

13.12.SOAP/REST Web Servisleri kullanımında deneyimli olmak,

13.13.Tercihen Linux tabanlı sunucularda uygulama geliştirme tecrübesi olmak

13.14.Gereksinim Yönetimi (Jira) ve Versiyon Kontrolü (Git, Bitbucket) konularında deneyimli olmak,

14.SİSTEM UZMANI (Microsoft) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

14.1.Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak,

14.2.Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

14.3.Windows sunucu ortamlarında log inceleme ve sınıflandırma, performans ve diğer sunucu problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

14.4.Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019,2022) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

14.5.Powershell scripting konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

14.6.Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

14.7.Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

14.8.Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

14.9.Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

14.10.Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMWare ve HyperV konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

14.11.Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri ile temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

14.12.Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,

14.13.Veri Merkezi yönetimi konusunda bilgili olmak,

14.14.Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi sahibi olmak

14.15.Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

14.16.Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak temel ağ, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak,

14.17.Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan:

-AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
-MCSA -Windows Server sertifikası
-MCSE -Cloud Platform and Infrastructure en az birine sahip olmak.

14.18.Tercihen; En az 5.000 aktif kullanıcılı etki alanına (domain) sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve anal sistemlerin bulunduğu bir veri merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak

15.SİSTEM UZMANI (Linux) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

15.1.Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak.

15.2.Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az ikisinde bilgi sahibi olmak,

15.3.Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak,

15.4.Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamada bilgi sahibi olmak,

15.5.Linux sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgisine sahip olmak,

15.6.Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

15.7.Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMWare ve HyperV konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

15.8.Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak,

15.9.Veri Merkezi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

15.10.Sunucu ve istemci işletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi sahibi olmak,

15.11.Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

15.12.Tercihen; En az 1.000 aktif kullanıcılı etki alanına (domain) sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir veri merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak

15.13.Tercihen; LPI, RHCSA, RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak. 

16.AĞ UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

16.1.Geçerliliği devam eden aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

-Cisco Certified Network Associate (CCNA)
-Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP Enterprise)
-Huawei Certified ICT Associate (HCIA)
-Huawei Certified ICT Professional (HCIP)

16.2.Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

16.3.TCP/IP, DNS, DHCP, 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

16.4.Wireless, Load Balancer ve Firewall teknolojileri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

16.5.Antivirüs, IDS/IPS teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

16.6.DDoS Protection teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

16.7.Cisco, Huawei, Juniper, Dell ve Hp marka switch, router, WLC konfigürasyonu, VoIP kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

16.8.Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

16.9.Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

16.10.Büyük kapasiteli omurga cihazların yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

16.11.Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) kurulumu, yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

16.12.NAC (Network Access Control) teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

16.13.Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

16.14.Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

16.15.Tercihen ;WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak,

16.16.Tercihen; Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/bilgi işlem uzmanı/bilgi işlem destek uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 

17.SİBER GÜVENLİK UZMANI (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

17.1.Saldırı Tespit/Önleme Sistemi (IPS), İçerik Filtreleme, Mail Gateway, Antivirüs, Veri kaybı önleme yazılımı (DLP), Kum Havuzu (Sandbox), Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) cihazlarının yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

17.2.Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

17.3.Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR), Ağ Algılama ve Yanıt (NDR), Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale (SOAR) cihazlarının yapılandırma yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

17.4.Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)  işletim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

17.5.UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

17.6.Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,

17.7. Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

17.8.Nessus, Nmap, Wireshark, vb. araçlar konusunda bilgi sahibi olmak,

17.9.Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak,

17.10.ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

17.11.Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde bilgi sahibi olmak.

17.12.Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
·Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
·Certified Information Security Manager (CISM)
·Certified ethical hacker (CEH)
·Offensive Security Certified Professional (OSCP)
·Certified Information Systems Auditor (CISA)
·Global Insurance Assurance Certificate(GIAC)
·CompTIA Sec+
·CompTIA CySA+

17.13.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

18.VERİ TABANI UZMANI (NoSQL) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

18.1.Redis, Elastic Stack (ELK), MongoDB vb. nosql veritabanlarında bilgi sahibi olmak,

18.2.Yüksek erişilebilir olarak nosql veritabanı sistemlerinin kurulumu ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

18.3.Felaketten kurtarman durumlarında sistemlerin ve verilerin kurtarılması konusunda bilgi sahibi olmak,

18.4.Linux işletim sistemi konularında bilgi sahibi olmak,

18.5.Linux işletim sisteminde veri tabanı ve bash scriptleri yazma, ayrıca Crontab’a entegre edilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

18.6.Open Source ve NoSQL teknolojileri konusunda meraklı ve öğrenmeye istekli olmak,

18.7.Tercihen, ilişkisel veritabanlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak. 

19.KIDEMLİ İŞ ANALİSTİ (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) 

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

19.1.Nesne tabanlı analiz ve tasarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

19.2.Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

19.3.Test süreçleri konusunda ve test senaryoları üretme, uygulama konularında bilgi sahibi olmak,

19.4.İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,

19.5.İş akışı grafikleri hazırlama ve bu konudaki yazılımların (Balsamic, MS Visio, Smartdraw, MS Project vb.) kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

19.6.Kamu kurumlarının sunmuş oldukları web servisleri hakkında bilgi sahibi olmak ve servis entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

19.7.SoapUI, Postman, Thunderclient gibi web servis ve API test araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

19.8.SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

19.9.TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi sahibi olmak,

19.10.Web teknolojileri alanında işin analizi çıkartma, UX & Usability çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

19.11.Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

19.12.Yazılım proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

19.13.Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir

19.14.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.

19.15.Tercihen, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş analisti olarak en az dört (4) yıl çalışmış olmak.

20.VERİ UZMANI NİTELİKLERİ (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra; 

20.1.Aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmak.

20.1.1.Coğrafi Bilgi Sistemleri,

20.1.2.Harita türleri ve ölçekleri,

20.1.3.Harita elemanları ve Kartoğrafya,

20.1.4.Koordinat referans sistemleri (datum ve projeksiyon),

20.1.5.Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları,

20.1.6.Coğrafi sorgulamalar,

20.1.7.Coğrafi analizler,

20.1.8.Coğrafi veri formatları,

20.1.9.Coğrafi verilerde topolojik kurallar. 

20.2.Açık Kaynak veya ticari bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile aşağıdaki konularda uygulama yapmış olmak.

20.2.1.Coğrafi vektör katman oluşturma ve öznitelik tanımlama,

20.2.2.Coğrafi raster katman (raster harita, uydu görüntüsü) koordinatlandırma,

20.2.3.Coğrafi raster katman üzerinden vektör sayısallaştırma ve öznitelik değeri girişi,

20.2.4.Coğrafi veriler için datum ve izdüşüm sistemi tanımlama ve değiştirme,

20.2.5.Vektör veri topolojik kalite kontrolü ve varsa hataların düzeltilmesi,

20.2.6.Coğrafi vektör ve raster verilerin farklı formatlarına dönüştürülmesi,

20.2.7.Coğrafi veri sembolleri hazırlama,

20.2.8.Coğrafi veri sembolleştirme,

20.2.9.Coğrafi vektör verilerden sayısal arazi yükseklik modeli oluşturma,

20.2.10.Sayısal arazi yükseklik modelinden eğim ve bakı haritaları oluşturma,

20.2.11.Coğrafi veri tablo işlemleri (ekleme, silme, değiştirme, birleştirme),

20.2.12.Tampon Bölge analizi,

20.2.13.Coğrafi Sorgulamalar (grafikten öznitelik, öznitelikten grafik sorgulama)

20.2.14.Coğrafi Analizler (kırpma, kenar kaldırma, çakıştırma, birleştirme, seçme),

20.2.15.Kartoğrafik harita üretimi,

20.2.16.Coğrafi sorgulamaları ve coğrafi analizleri görsel modelleme (toplu iş tanımlama)

-Bakanlık bu pozisyonları, aynı aylık brüt sözleşme ücretinde ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördükleri diğer branşlara aktarma yapabilecektir.

İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınır.

İSTENİLEN BELGELER

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

2) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

3) Çalışma belgeleri (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı),

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devlet üzerinden alınacak Uzun Vade SGK Hizmet Dökümü (SGK prim gün sayısı yazılı olacak),

5) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

6) Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç belgesini yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınacaktır.)

7) Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesi)

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuruların 15/04/2024 - 03/05/2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Başvurular 03/05/2024 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen pozisyon sayısının on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir.
Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.csb.gov.trsitesinde ilân edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri bilgilerine başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Bakanlığımız www.csb.gov.tr internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişilebilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecek ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET

Aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının iki katı, üç katı ve dört katı olarak belirlenmiştir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, hizmet sözleşmesi akdedilerek göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek adaylar arasından yerleştirme işlemi yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Özel Şartlar İçin)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 410 10 00 - 2101

(Genel Şartlar İçin)

Personel Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 410 15 30-1531-1580-1586
www.csb.gov.tr  

İlana https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=945f4472-bf23-4de6-b7ef-7635f50647a0 linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.