Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alınacak (İçişleri Bakanlığı)

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 8 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilmek üzere 14 Mart 2024 tarihinde Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2022-2023 yıllarında yapılmış olan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(36)" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınır).

5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS'den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar; e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Başvurular, 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linkine erişim sağlandığında; kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata ya da eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme veya düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (C) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

8- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

9- e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan "Kişisel Bilgiler" sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/ personel internet adresinin "Personel Kimlik Kartı" sekmesinin "Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları" bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

10- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların "Başvurumu Tamamla" butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11- Başvurular 16 Şubat 2024 tarihi saat: 16.00'da sona ereceği ve modül kapanacağı için, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları "Başvurumu Tamamla" butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik yapmak isteyen adayların "Başvurumu İptal Et" butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar "Başvur" butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 16 Şubat 2024 tarihi saat 16.00'dan önce tamamlayarak "Başvurumu Tamamla" butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

13- Adaylar başvurularını tamamlayıp "Başvurumu Tamamla" butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra "Başvurunuz tamamlanmıştır." uyarısı ekrana gelecek olup aynı ekranda yer alan "İş Talep Formu İndir" butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.

14- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

15- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş (sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş (sözlü) sınava katılım durum bilgisini, giriş (sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

"İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin "Duyurular" kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP (36) puan türü ve sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve kurulca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş (sözlü) sınava alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

D) İTİRAZ

KPSSP (36) başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar, "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden değerlendirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adaylara yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren yedi gün içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar değerlendirilecek olup belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

KPSSP (36) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı arasına belirlenen ve başvuruları kurulca kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Giriş (sözlü) sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş (sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş(sözlü) sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş (sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Giriş (sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmamaktadır. Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Giriş (sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden adaylara bildirilecektir.

G) YEDEK ADAY BELİRLENMESİ VE ATANMALARI

İlan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

Ğ) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)

2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)

3- KPSS sonuç belgesi

4- YDS belgesi veya uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belge (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK)

5- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip doldurulacak ve imzalanacak "Mal Bildirim Formu", "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu" ve "Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu"nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

6- Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/01/20240116-4-10.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.