Öne Çıkanlar Spina Bifidalılar Sorunlarını Anlattı öğretmen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu EBA portal

9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak (İçişleri Bakanlığı)

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetc'dc yayımlanan "Kamu Kurum vc Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği vc endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik vc fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurulularına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzafaskerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, .Net teknolojileriyle en az 10 (on) yıl yazılım uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

e) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde takım lideri olarak toplam en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, ç) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Oracle Fusion Middleware ürünlerine hakim olmak,

e) Mikroservis mimarisi, web servisleri, sürekli entegrasyon hakkında deneyim sahibi olmak,

f) Öncelikle Oracle Api Gateway olmak üzere; IBM DataPower, Apache Servicemix, Redhat Fuse, Mule ESB, Oracle Service Bus, Microsoft Biztalk, Tibco ESB., CA Layer7, Apigee, Apinizer ürünlerinden en az birini kullanmış olmak,

g) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) XML, XSL, JSON, XQuery ve XPath konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) PL/SQL ve SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

i) IBM MQ, RabbitMÇ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb.) kullanmış olmak,

m) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

2. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

c) JEE7, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven. Subvcrsion. Nctbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXlS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Weblogic 10g, lig veya 12c, JBOSS, Glassfısh 3.X veya 4.X, Apache konfıgürasyon ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) BPM, ESB ve orta katman mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Oracle veri tabanı lOg, 1 Ig veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

h) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

ı) CD1 konularında deneyim sahibi olmak,

i) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfıgürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,

j) Red Hat tabanlı işletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu yapmak, JMS, Topic Message Broker konfıgürasyonlarım yapabilmek. k) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

I) Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

m) Yazılım altyapı konularında tecrübeli olmak,

n) Loğlama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, veri tabanı transaction yönetimi, farklı platformlarda yazılımı test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübeli olmak,

o) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

3. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) JavaScript, JavaScript framevvork ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

e) Çok katmanlı mimari. Windows Servisleri. Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP. WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web teknolojileri performans, güvenlik vc testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

ı) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasını almış olmak, i) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, c) Spring Cloud, Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibemate), Maven, Apache Wicket, JSF , JSP konularında, toplamda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak, ç) SDLC, Nesne-yönelimli programlama, OOP, Design Pattern, Clean Code, SOL1D gibi yazılım paradigmalarına hakim olmak,

d) Git, Git-Flow, Gitllub-Flow konusunda bilgi sahibi olmak,

e) GitLab, Jenkins kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Postgre veri tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda tecrübeye sahip olmak, g) Web servisler; JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgili olup SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,

ğ) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak,

b) Payara veya Glassfısh application server yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Microservice mimarileri konusunda tecrübeye sahip olmak,

ç) Application Container (Docker, Kubernetis, OpenShipt, ...vs) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

5. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framevvork gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) JavaScript, JavaScript framevvork ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeye sahip olmak,

g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Gitllub, vb) kullanmış olmak,

h) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

6. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Spring Cloud, Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hıbernate), Maven, Apache Wicket, JSF, JSP konularında tecrübeye sahip olmak,

ç) SDLC, Nesne-yönelimli programlama, OOP, Design Pattern, Clean Code, SOLID, Test Driven Development(TDDI), Unit Test konularında bilgi sahibi olmak,

d) Git, Git-Flow, GitHub-Flow, GitLab, Jenkins konularında bilgi sahibi olmak,

e) Postgre veri tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak,

f) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak,

b) Multi-Threading ve Asenkron programlama konusunda bilgi sahibi olmak.

7. İŞ ZEKASI UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeye sahip olmak,

ç) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak (Tercihen Microsoft Power BI),

d) Microsoft SSIS, Oracle Data Intcgrator, Informatica Povvercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak (Tercihen Microsoft SSIS),

e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,

g) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a. Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

b. OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

11. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanhğı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkarivcrkapisi.cbiko.Kov.tr üzerinden 24-30.06.2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular c-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (w ww .turkive.gov.tr)hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Dcvlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, c-Dcvlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki (2) güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tradresinde 08 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 02 Ağustos 2022 Sah Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül i Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 10-11 Ağustos 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alman notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tradresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (11.488,07) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarım ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarım taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.