Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri öğretmen A101 21 Eylül 2023 Aktüel Ürünler

TRT 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İlanı

Kurumumuzun hizmet ihtiyaçları çerçevesinde, merkez ve taşra teşkilatında aşağıda belirtilen kadro ünvanlarına atama yapılmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca;

1) “Şef” kadrosu için yazılı ve sözlü Görevde Yükselme Sınavı,

UNVAN : Şef

SINIFI : GİH

ADEDİ : 50 (Elli)

2) “Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Görevlisi ve Yapım ve Yayın Elemanı” kadroları için yazılı, uygulamalı ve sözlü Görevde Yükselme Sınavı,

UNVAN - SINIFI - ADEDİ

Yardımcı Prodüktör - GHPH - 40 (Kırk)
Stajyer Muhabir - GHPH - 20 (Yirmi)
Stajyer Spiker - GHPH - 10 (On)
Kamera Asistanı - GHPH - 30 (Otuz)
Yapım ve Yayın Görevlisi - GHPH - 400 (Dörtyüz)
Yapım ve Yayın Elemanı - GHPH - 145 (Yüzkırkbeş)

3) “Mühendis” kadrosu için yazılı ve sözlü Ünvan Değişikliği Sınavı,

UNVAN : Mühendis

SINIFI : TH

ADEDİ : 57 (Elliyedi)

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav tarihi ve yeri, kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) ilan edilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- “Yazılı ve Sözlü” Görevde Yükselme Sınavı suretiyle atama yapılacak kadro için sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Şef (GİH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi hükümlerine göre aranan hizmet sürelerine sahip olmak,

3) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla Kurumun Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

2- “Yazılı, Uygulamalı ve Sözlü” Görevde Yükselme Sınavı suretiyle atama yapılacak kadrolar için sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Yardımcı Prodüktör (GHPH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

3) Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

b) Stajyer Muhabir (GHPH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

3) Yardımcı Prodüktör, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 

c) Stajyer Spiker (GHPH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

3) Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

d) Kamera Asistanı (GHPH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

3) Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

e) Yapım ve Yayın Görevlisi (GHPH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

3) Yapım ve Yayın Elemanı, Aksesuarcı, Butafor, Düzeltmen, Film Kopya Elemanı, Film Yıkama Elemanı, Fotoğrafçı, Kostümcü, Makyajcı, Operatör, Stüdyo Sorumlusu, Stüdyo Şefi, Stüdyo ve Film Yapım Elemanı, Telebilgi Operatörü, Teleks Operatörü, Teletekst Yapım ve Yayın Elemanı, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker, Araştırmacı kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

f) Yapım ve Yayın Elemanı (GHPH) ünvanlı kadro için:

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek,

3) Yukarıda sayılan kadrolar dışında Kurumun diğer kadrolarında en az 1 yıl çalışmış olmak.

3- “Yazılı ve Sözlü” Ünvan Değişikliği Sınavı suretiyle atama yapılacak kadro için sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Mühendis (TH) ünvanlı kadro için:

1) Mühendislik fakültesinden (Bilgisayar, bilgisayar bilimi/bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilişim sistemleri, kontrol ve bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektrik-elektronik, elektrik elektronik, elektronik ve haberleşme, elektrik elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri mühendislikleri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans düzeyinde bu mühendislik bölümlerine/fakültelerine eşdeğerliği kabul edilen fakültelerden/bölümlerden mühendis ünvanı ile) mezun olmak,

2) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilmek.

SINAV KONULARI VE SORU SAYISI

Sınav konuları, soru sayısı ve dağılımları, kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

1. Sınav başvuruları 02.05.2024 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 18.00’de (mesai bitimi) sona erecektir.

2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Duyuru ve başvuru” başlıklı 10 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda ilan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

3. Görevde Yükselme Sınavlarına başvuranlar için; Kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) yayınlanan “Sınav Başvuru Formu” (EK-1) aday tarafından doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra öncelikle EBYS’ye yüklenerek başvuru süresi içerisinde direkt olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilecektir. Formların asılları ise Birim İdari İşler Müdürlükleri/Bürolarına teslim edilecektir.

4. Ünvan Değişikliği Sınavına başvuranlar için; Kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) yayınlanan “Sınav Başvuru Formu” (EK-1) aday tarafından doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra,

a) Yurt içindeki üniversitelerden mezun olanların başvuru şartlarında belirtilen bölümlere ait mezuniyet belgeleri veya diplomaları,

b) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla başvuru şartlarında belirtilen bölümlere ait mezuniyet belgeleri veya diplomaları ile denklik belgeleri başvuru formlarına eklenmek suretiyle öncelikle EBYS’ye yüklenerek başvuru süresi içerisinde direkt olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilecektir. Formların asılları ve başvuru formuna eklenen belgeler ise Birim İdari İşler Müdürlükleri/Bürolarına teslim edilecektir.

5. Sınav Başvuru Formlarının asılları ve istenen belgeler, Birimlerin İdari İşler Müdürlükleri/Büroları tarafından 22.05.2024 Çarşamba günü en geç saat 18.00’e (mesai bitimine) kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra (15.05.2024 mesai bitimi) İdari İşler Müdürlükleri/Büroları tarafından elden dilekçe ve/veya başvuru formu kabul edilmeyecek ve bu şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına faks ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

7. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Kurum personeli de, gerekli şartları taşımaları kaydıyla sınava başvuru yapabilecektir. (aday memurlar hariç)

8. Başvuruda bulunanların, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulu tarafından incelenecek olup, aranan şartları taşıyanlar kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) ilan edilecektir.

9. Adayların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları “Sınav Başvuru Formu”na yazdıkları bilgiler ile ekledikleri belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılan bilgiler ve eklenen belgelerdeki eksik ve yanlışlar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Gerçeğe aykırı işlem tesis edenler veya beyanda bulunanlar hakkında kurumsal ve genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

10. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı kadrolara yapılacak atamalar için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

11. Yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar, Kurumumuz birimlerinin personel ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun ilgili birimlerine atanabilecektir.

SINAV ÜCRETİ

Başvuruda bulunan ve sınav kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde aranan şartları taşıyarak sınava katılmaya hak kazanan adaylardan alınacak sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılabileceği hesap numaraları kurumsal internet portalında (https://kurumsal.trt.net.tr) ilan edilecektir.

İSTENEN BELGELER

1) Sınav Başvuru Formu ((https://kurumsal.trt.net.tr) internet adresinden temin edilecek olup, mavi mürekkepli kalem ile okunaklı bir şekilde el yazısıyla doldurulup ıslak imza ile imzalanarak fotoğraf yapıştırılacaktır.)

2) Mühendis ünvanlı kadro için;

a) Yurt içindeki üniversitelerden mezun olanların başvuru şartlarında belirtilen bölümlere ait mezuniyet belgeleri veya diplomaları,

b) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla başvuru şartlarında belirtilen bölümlere ait mezuniyet belgeleri veya diplomaları ile denklik belgeleri,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5*6 ebadında 1 adet vesikalık fotoğraf. (Sınav Başvuru Formuna yapıştırılan ile aynı fotoğraf olacaktır.)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.