Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

KPSS-2024/1 Tercihleri Duyurusu

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabilecektir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

1.2 KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2024 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de ön lisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.  Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tümüyle adaya aittir. Şifre, aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle başka hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. 

Mezun olduğunuz alan/program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih/tercihler kaydedilmeyeceğinden tercihinizi onaylamanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (80,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2024 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

3.7 Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS veya ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.

Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp https://ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.

MEB e-okul ve YÖKSİS’e dahil olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, yurt dışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerinde yapabileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar, 25,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerinde resmî iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir.

Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.

Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve yetkili başvuru merkezleri tarafından yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin ve yetkili başvuru merkezlerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.

MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılacaktır.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil), “KKTC” ve/veya “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” olarak kayıtlı olan adaylar, KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar, KPSS’de tercih yapamazlar.

KPSS başvuru işlemlerinde, 2527 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRK SOYLUYUM beyanı olan adaylardan ÖSYM sistemi uyruk bilgilerinde 2527 sayılı kanun kapsamında bulunduğu bilgisi bulunmayan adayların, KPSS kapsamında tercih yapabilmeleri için tercih sürecinde 2527 sayılı Kanun kapsamında Türk soylu olduklarına ilişkin belgelerini ilgili kurum/kurumlardan edinerek dilekçe ekinde Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. 2527 sayılı Kanun kapsamında Türk soylu olduklarına ilişkin belgelerini ilgili kurum/kurumlardan edinerek süresi içinde Merkezimize göndermeyen adaylar KPSS kapsamında tercih yapamayacaklardır.

Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. 

DİKKAT: 2022 KPSS'de;

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (6 Haziran 2022 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar),

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (15 Ağustos 2022 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar),

* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (6 Haziran 2022 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir. 

4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir. 

6. KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro veya pozisyonlarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki şartların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.) 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;  Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “Bakınız Başvurma Özel Şartları ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. APRON MEMURU (7321)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Apron Memuru pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir;

a) Renk körlüğü, ileri derecede işitme kaybı/görme bozukluğu, epilepsi, kekemelik vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak,

b) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak,

c) “a” ve “b” maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde Apron Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu Raporu" almış olmak.

2.2. AŞÇI (7353)

Aşçı kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık sertifikasına ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

2.3. AVUKAT (7361)

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat ünvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “avukatlık ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

2.4. DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7368)

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Kondoktör pozisyonuna atanacak adaylar; 7 gün / 24 saat esasıyla trenle birlikte sürekli seyahat halinde olacak ve bilet kontrolünün yanı sıra, yolcu trenlerinin seyrüseferi sırasında yolcuların güvenli bir şekilde trene alınması, seyahat etmesi ve trenden ayrılmasını sağlayacaktır. Uzun süre ayakta durmayı gerektirecek görev ve sorumlulukları olacağından, bu pozisyona atanacak adayların sağlık durumlarının bu görevi yapmaya elverişli olması beklenmektedir.

Vagon Teknisyeni pozisyonunu tercih edecek adayların TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde ilgili ünvan için belirtilen sağlık koşulları ile psikoteknik yeterlilikleri taşımaları zorunlu olup; bu pozisyona atanacak adaylar 7 gün / 24 saat esasıyla tüm yük ve yolcu vagonlarının kontrollerini yapıp, trenin seyrini tehlikeye düşürebilecek tüm aksaklıkların tespiti ve giderilmesinden sorumlu olacaktır.

4478, 4484 ve 4485 nitelik kodlarının kullanıldığı Memur (Lojistik Memuru) pozisyonuna atanacak adaylar, taşradaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı işyerlerinde, 7 gün / 24 saat esasıyla tren hazırlama, yükleme, boşaltma, tartı, evrak, vagon mühürleme vb. işlemleri yapıp/yaptırıp takip etmekle birlikte, manevra hizmetlerinin düzenli ve emniyetli olarak yapılmasını temin etmekle görevli olacaklardır. Ayrıca bu pozisyona atanacak adayların, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde Lojistik Memuru ünvanı için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterliliklerini taşımaları zorunludur.

4492 nitelik kodunun kullanıldığı Mühendis (Raylı Sistemler Mühendisliği) pozisyonuna atanacak adaylardan; en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi istenmekte olup bu belgeye sahip olmayan adayların yerleşseler bile atamaları yapılmayacaktır. İlgili pozisyonları tercih edecek adayların tüm bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2.5. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7322)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7300 nitelik kodunun kullanıldığı pozisyonlarda görev yapacakların vardiyalı çalışıp çalışmayacakları veya vardiya şekilleri atandıkları havalimanının çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir. Adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 3293 ve 3297 nitelik kodlarının kullanıldığı Tekniker (Elektronik) pozisyonuna atanacak adayların, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 21 inci maddesi kapsamında aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekmektedir;

a) İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından en az 50 puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca denkliği kabul edilen ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak,

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bulunan bir kurs merkezinden İngilizce dilinde orta düzey dil eğitim sertifikasına sahip olmak,

c) Ortaöğrenimi ya da yükseköğrenimi sırasında İngilizce dilinde hazırlık sınıfı okumuş olduğunu belgelemek.

2.6. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7364)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları ilde sağlık özrü ve eş durumu haricinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2.7. İCRA MEMURU (7315)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait bu kadroyu tercih edecek adayların, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir. (Öğrenim şartını taşıyan, bunun yanında 11 Temmuz 1994 ve sonrasında doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler. 10 Temmuz 1994 tarihinde ve öncesinde doğanlar 30 yaşını doldurduğundan bu kadroyu tercih edemezler, tercih edip yerleşseler bile atamaları yapılamaz.)

2.8. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (7303) - KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİSİLAHLI (7304)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

ç) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

7304 Nitelik Kodunun kullanıldığı silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.9. PERFÜZYONİST (7334)

Perfüzyonist kadrosuna; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun olan, herhangi bir lisans programı üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans/doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip olan adaylar başvurabilecektir.

Perfüzyonist kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. Söz konusu seçeneği işaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır.

2.10. ŞOFÖR (7302)

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu nedenle Tercih Kılavuzunda yer alan yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek diğer yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları için bu kılavuzun “3.DİĞER HUSUSLAR” bölümünde sürücü belgeleri için yapılmış açıklamalara bakılmalıdır.

2.11. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7324)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde yer alan pozisyonlara atanacak adaylar; bu ilçede bulunan, TMO Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada haşhaş kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerde vardiya sistemi uygulanmakta ve iş yoğunluğuna göre fazla mesaili çalışılmaktadır.

Memur pozisyonuna atanacak adaylar, TMO iş yerlerinde tartı iş ve işlemlerini de (TMO iş yerine gelen/giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş/dolu tartısı) yapacaktır. Bu nedenle söz konusu personel, ana hizmet binasının dışında ya da geçici olarak açılabilecek noktalardaki kantar binalarında da çalışmaktadır. Bazı durumlarda iş yeri personel sayısına bağlı olarak alım, satış, sevk, tesellüm vb. işlemlerinde bir merkezde yalnız başına görev yapılmaktadır.

Anbar Memuru pozisyonuna atanacak adaylar, sorumluluğuna verilen ve zimmetinde bulunan her çeşit ürün ve/veya mamulleri ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim alacak ve teslim edeceklerdir. Söz konusu personel; depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımları ile giriş/çıkışlarını yaptırmak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolarda meydana gelen tartıya ve sayıma dayalı fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak, alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini ilgili iş yeri personeliyle gerekli iş birliğini kurarak gerçekleştirmekle de görevli olacaktır.

Teknisyen pozisyonlarına atanacak adaylar, TMO üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak görev yaptığı iş yerinin/biriminin faaliyetleri kapsamındaki işler ile alım, muhafaza, satış, sevk, tesellüm, imalat, ithalat, ihracat vb. işlemlerde depo ve tesislerin işletilmesi/çalıştırılması, aksaklıkların tespiti ve giderilmesi ile personel yokluğu ve/veya yetersizliği nedeniyle amirlerince verilen diğer görevleri yürütmekle görevli olacaktır.

TMO; alım, muhafaza, satış, sevk, tesellüm, imalat, ithalat, ihracat vb. işlemlerini yerine getirirken mevcut personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda Türkiye genelindeki iş yerlerinde geçici görevlendirmeler yapabilmektedir. Görevlendirilen iş yerleri açık arazide ve yerleşim merkezlerinden uzakta olabilmektedir. Ayrıca iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde vardiyalı ve fazla mesaili olarak çalışılmaktadır. Adayların tercih yaparken tüm bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2.12. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7327)

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Hareket Memuru, Sürveyan, Mühendis ve Hat Bakım Onarım Memuru pozisyonlarını tercih edecek adayların Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi hükümleri kapsamında; renk körü olmamaları, tarama testi (Uyuşturucu ve uyarıcı madde test sonucunun negatif olması gerekir.) ile bu ünvanlar için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterlikleri taşımaları zorunludur.

Hat Bakım Onarım Memuru ve Sürveyan pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu altyapısı ve üstyapısında bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışacaklardır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur. Bu personel; sorumluluğunda bulunan yaklaşık 50 km’lik hat kesiminde günlük, haftalık ve aylık rutin yaya hat kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca periyodik sağlık muayenesine tabi olan söz konusu personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca ve sarp arazilerde yürüyerek gidilen yerlerde, kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda demiryolu emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak rahatsızlıkları ile açık alan, yükseklik fobisi gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak görülmektedir.

Hareket Memuru pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu trafik kapasitesinin artırılması ile tren trafiğinde çalışacaklardır. Merkezi yerleşim yerlerinden uzak, mahrumiyet bölgesi denilebilecek iş yerleri olan istasyonlarda ve tek başına 7 gün /24 saat esasına göre çalışılmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur. Ayrıca periyodik sağlık ve psikoteknik muayenesine tabi olacak söz konusu personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda demiryolu emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak rahatsızlıkları gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak görülmektedir.

Puantör (Liman Puantörü) pozisyonuna atanacak adaylar, liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme işlemlerine nezaret edecek, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutacak ve işlemleri kontrol edecektir. Söz konusu personel, limanda diğer yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere ayrılmış terminal bölümlerinde çalışacaktır. Puantörler; soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgârlı, nemli her türlü hava koşulunda, vardiya usulüyle esnek mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışmaktadır. İlgili pozisyonları tercih edecek adayların tüm bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2.13. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7374)

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜRKŞEKER) pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

TÜRKŞEKER üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak görev yapılan iş yerinin/biriminin faaliyetleri kapsamındaki işler ile amirlerince verilen diğer görevleri yürütmekle sorumlu olan personel; alım, satış, sevk, tesellüm, imalat vb. işlemlerini yerine getirirken mevcut personelin yokluğu veya yetersiz olduğu durumlarda, Türkiye genelindeki iş yerlerinde geçici olarak görevlendirilebilmektedir. Görevlendirilen iş yerleri açık arazide ve yerleşim merkezlerinden uzakta olabilmektedir. Üretim döneminde vardiyalı veya iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde fazla mesaili olarak çalışılmaktadır.

TÜRKŞEKER’e ait 2075, 2079, 3173 ve 3219 nitelik kodlarının kullanıldığı Memur (Şeker/Malzeme Ambar Memuru) pozisyonuna atanacak adaylar, TÜRKŞEKER iş yerlerinde tartı iş ve işlemlerini de (TÜRKŞEKER iş yerine gelen/giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş/dolu tartısı) yapacaktır. Bu nedenle söz konusu personel, ana hizmet binasının dışında ya da geçici olarak açılabilecek noktalardaki kantar binalarında da çalışmaktadır. Bazı durumlarda iş yeri personel sayısına bağlı olarak alım, satış, sevk, tesellüm vb. işlemlerinde bir merkezde yalnız başına görev yapılmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında ve günün her saatinde (7 gün / 24 saat esasıyla) yapılması zorunlu olup söz konusu personel; fabrikaların veya bölge şefliklerinin yer aldığı kantar yerlerinde, kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda TÜRKŞEKER’in kritik görevlerini yerine getirecektir. Adayların tercih yaparken tüm bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, kadro/pozisyonlara ilişkin bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.

3.3. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun durumda bulunmaları yeterlidir.

3.4. Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, KPSS’ye önlisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Hem lisans hem de önlisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye gibi lisans programlarından ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini ön lisans İşletme, Maliye olarak değil, “9006-ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI” olarak kaydetmeleri ve “3001-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

3.5. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartının yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir. 

3.6. Başvuru şartları arasında YDS yabancı dil koşulu bulunan kadro ve pozisyonlar, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan geçerli ve yeterli başarı derecesi bulunan adaylar tarafından da tercih edilebilecektir. Eşdeğerliğe ilişkin kurallar ile eşdeğerliği kabul edilen sınav türü ve başarı derecelerine, ÖSYM resmi internet adresindeki Kurumsal/Eşdeğerlikler sekmesinden (https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html) ulaşılabilir.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu : https://www.osym.gov.tr/TR,29493/kpss-20241-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

Anahtar Kelimeler:
KPSSÖSYM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.