Öne Çıkanlar Osman SEZGİN MEB Personeli İçin Yazılı Sınav Duyurusu Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Mayıs 2022 Aktüel Ürünler öğretmen

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) Başvuruları Duyurusu

Türkiye, Azerbaycan, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve KKTC’de sınava girecek adaylar için sınav ücreti 800 TL; Kırgızistan, Tunus, Libya, Cezayir, Endonezya, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan’da sınava girecek adaylar için sınav ücreti 250 TL; Çad, Nijerya, Nijer, Senegal, Ürdün, Sudan, Etiyopya, Lübnan, Özbekistan’da sınava girecek adaylar için sınav ücreti 150 TL'dir.

Ödemeler Kredi Kartı ile yapılacağından yurt dışından başvuran adayların USD ve EURO olarak yaptıkları ödeme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuru karşılığı, ilgili ülke için belirlenen Türk Lirası kadar olacaktır.

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla yatırılacaktır. Sınav ücret ödeme için son gün 6 Aralık 2022 tarihidir.

Geç Başvuru tarihi 12-15 Aralık 2022'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 12-15 Aralık 2022 tarihlerinde %50 artırımlı olarak ödenir. Başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri, Türkiye saatiyle saat 23.59’da tamamlanır.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. ÖSYM tarafından yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. TR-YÖS sonuçlarının, yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecektir.

1.2. Sınav ÖSYM tarafından 29 Ocak 2023 tarihinde yapılacaktır.

1.3. Sınav, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat 11.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

1.4. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklular,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

ç) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

d) T.C uyruklular; lise eğitimlerinin tamamını KKTC liseleri hariç yurt dışındaki liselerde (KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) görmeleri halinde (01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları halinde), lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirmeleri şartıyla sınava başvurabileceklerdir.

Lise eğitimi süresince ilgili ülkede bulunarak eğitim alınmış olması esas olduğundan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi yurt dışı programından lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirerek mezun olanlar da yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilecekler, TR-YÖS'e de katılabileceklerdir.

1.5. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılacaktır.

1.6. Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyruklular (elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebileceklerdir.

1.7. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci kabulünde uygulanacak; ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, üniversite tarafından yapılan sınav vb. öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemler ve bunların en düşük puanlarının da yer aldığı esaslar, ilgili yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında "Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu"nda yer alacaktır. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen, başvuru şartına sahip lise son sınıfta ya da mezun durumda olan adaylardan, üniversiteler tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca da uygun görülen sınav ve puanlara (YÖS, Abitur, SAT, IB gibi) sahip olanlar, bu belgeleri ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeleriyle doğrudan üniversiteye başvurdukları takdirde üniversite tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

1.8. TR-YÖS’ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

1.9. ÖSYM ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe ve/veya İngilizce dilleri kullanılacaktır. Haberleşme sırasında, postadaki gecikme veya kaybolmalardan Başkanlığımız sorumlu değildir.

1.10. ÖSYM’nin, öğrencilerin üniversitelere yerleştirme ve kayıt, barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleriyle ilgisi bulunmamaktadır.

1.11. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru/yanlış yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.

1.12. Sınava başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek, sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

1.13. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Başvuru Merkezlerinden yapılan başvurularda başvuru tamamlanmadan önce ONAY sayfası yazdırılıp adaya kontrol etmesi için verilmektedir.

Başvuru Merkezi görevlisinin yanlış/hatalı bilgi girişinin sorumluluğu adaya aittir. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.14. Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

2. BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2023-TR-YÖS Kılavuzunu, başvurma süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasından edinebileceklerdir. Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

A. YURT İÇİNDEN BAŞVURULAR

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin eDevlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

• Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden de başvurularını yapabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar (Türkiye ve KKTC’de bulunan yabancı uyruklular dâhil):

 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* bulunanlar, bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

T.C. Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

BAŞVURU MERKEZİNDE YAPILACAK BAŞVURULAR

Bir başvuru merkezinden yapılacak başvurularda başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinin adresleri, sınava başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır (Başvuruda fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.):

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler:

 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

 Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, ülkesinin kimlik kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.) Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan ve Merkezimiz kayıtlarında da geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların, Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla çekilecek fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından elektronik ortama aktarılacaktır. Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon başkanının, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu belgeyi aday özenle kontrol etmelidir. Aday, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için bu belgeyi görevliye geri verecektir. Fotoğraf uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.

Belgede yer alan şifre, adayın geçici şifresidir. Bu şifre en kısa sürede ÖSYM’nin internet adresinden değiştirilmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde adaya gerekeceğinden adayın şifresini unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklaması gerekmektedir. 

DİKKAT: Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adayın kendisine aittir. Başvuru bilgileriniz sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://tryos.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. Başvuru merkezinde başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Cezaevinde olan adaylar başvurularını, cezaevlerinde kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Bu adaylara, sınava ilişkin gerekli bilgi, belge, dokümanlar cezaevinde oluşturulan başvuru merkezlerince temin edilecektir.

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

Sınava bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklar ve buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını süresi içinde tamamlayacak ve sınav ücretini yatıracaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvurunun son günü, saat 23.59’da sona erecektir. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

B. YURT DIŞINDAN BAŞVURULAR

Sınava yurt dışından başvuru yapacak adaylardan ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olmayan adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olup aday erişim şifresini unutan/kaybeden ve ÖSYM’nin internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanından da yeniden şifresini edinemeyen adaylar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

1) Adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklardır. Sisteme giriş şifresi olmayan adaylar, “Kayıt Ol” ekranından “Yurt dışında ikamet etmekteyim” seçeneğini seçeceklerdir.

2) Ekrandaki bilgi alanlarını doldurarak sisteme kimlik ve iletişim bilgilerinin girişini yapan ve e-posta adresini doğrulayan adayların e-posta adreslerine, TR-YÖS Numaraları ile sisteme erişim için kullanacakları şifreleri gönderilecektir. Şifre daha sonraki işlemlerde adaya gerekeceğinden adayın şifresini unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklaması gerekmektedir.

3) TR-YÖS Numarası bu sınavın dışında ÖSYM’nin herhangi bir sınavında kullanılamayacaktır. TR-YÖS Numarası edinme işlemi, sınava başvuru işlemi değildir. TR-YÖS Numarasını edinen adaylardan adresi yurt dışı olan adaylar, ekrandaki uyarılar doğrultusunda sınava başvurularını yapacaklardır. Adresi yurt dışı olmayan adaylar yurt içindeki başvuru merkezlerinden başvuru yapmak zorundadır.

4) Sisteme giriş için TR-YÖS Numarasını ve şifresini edinen adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklar, “Başvuru Sürecindekiler” menüsü altında bulunan “2023 TR-YÖS” alanına giriş yaparak sınava başvurularını yapacaklardır.

5) TR-YÖS Numarası ve şifresiyle ÖSYM sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, fotoğraf alanını boş bırakacaklardır.

6) Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar sınav ücretini, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla yatıracaklardır. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri silinecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

7) Yurt dışından fotoğrafsız olarak sınava başvuran adaylardan yurt dışında sınava girecek olanlar, ilgili ülkenin, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü mesai saati bitimine kadar sınava gireceği sınav binasında (Sınav binasının adı ve adresi adaya e-posta olarak bildirilecektir.) fotoğrafını çektirerek fotoğraflı Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

8) Yurt dışından fotoğrafsız olarak sınava başvuran adaylardan Türkiye, KKTC ve Kırgızistan-Bişkek’te sınava girecek olanlar, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkili başvuru merkezlerinden fotoğrafını çektirerek fotoğraflı Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

9) Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

10) Başvuru süresi içinde yurt dışında bulunan adaylardan fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı/sistemde geçerli fotoğrafı olanlar, e-devlet şifreleri veya ÖSYM aday erişim şifreleri ile internet aracılığıyla bireysel başvuru yapacaklardır.

Kılavuza ilişkin detaylara https://www.osym.gov.tr/TR,24127/2023-tr-yos-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html linkinden ulaşabilirsiniz.
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.