Öne Çıkanlar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Okul Veri Randevu İşlemi Öğretmenler Arası Nesilden Nesile Milli Mücadele Temalı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Meyve Günü EYT Konusunda Hangi Lider Ne Demişti?

2023 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri Duyurusu

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Başvurular, 23 Ekim-03 Kasım 2023 tarihleri arasındadır.

6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5.fıkrası gereği, sınavlar/yerleştirme işlemleri ile ilgili açıklama ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ve yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız. Daha sonra bireysel olarak tercih bildirimi işlemini yapınız. Yerleştirme ücretini yatırınız. Yukarıda belirtilen işlemleri süresi içinde yapmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirme işleminiz yapılamayacaktır.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanun’un 28. Maddesi, 23 Mart 2016 tarih ve 29662 Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu kararları uyarınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) (ÖSYS/YKS kapsamında özel yetenek programlarına yerleşenler dahil), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre yerleştikleri yükseköğretim programının, zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının silindiği üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Başvurular, 23 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıca:

 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programlara kayıtlı olup ÖSYM yerleştirmesi sonucunda öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programlara yerleşen ve zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen başarılı olamadığı için ilişikleri kesilenler,

 2016 yılında askeri liselerden mezun olanların yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilmeleri amacıyla ÖSYM tarafından yapılan, Askeri Lise Mezunlarının Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre, öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programlara yerleşen ve zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen başarılı olamadığı için ilişikleri kesilenler,

 Harp Okulları Kanunun 37. Maddesi uyarınca Harp Okullarının hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişikleri kesilen ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından başvuru yapabilecekleri ÖSYM’ye bildirilen adaylar,

 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleştirme işlemi sonucunda; öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programlara yerleşen ve zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen başarılı olamadığı için ilişikleri kesilenler de yerleştirme işlemine başvurabilirler.

Bu yerleştirmede yükseköğretim programlarının kontenjanları, bu programların en küçük puanları ve koşulları, yerleştirilme isteğinde bulunan adayların YKS/ÖSYS/DGS/YÇS/ALÜGS/ALES puanları, tercih sıraları göz önünde tutulacaktır.

Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan aynı isimde bir program olması halinde kayıt için üniversitelerine başvurabileceklerdir. ÖSYM tarafından zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri yapılırken aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

1. Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden, zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler başvuru yapabilecektir. Başarısızlık dışında devamsızlık vb. nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler başvuru yapamazlar.

2. Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilebilmeleri için başarısız oldukları hazırlık programının zorunlu olması ve hazırlık sınıfında başarısız olanlara öğrenimine devam imkânı verilmemiş olması gerekir.

3. Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca; yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler de Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilmelerini talep edebilirler.

4. ÖSYS/YKS sonuçlarına göre lisans programlarına yerleşerek hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler, tercih etmek istedikleri programın puan türünde yeterli puanları olduğu taktirde alan ayrımı yapılmaksızın istedikleri (bu kılavuzda belirtilen diğer şartları da karşılamak koşuluyla) Türkçe öğretim yapılan lisans veya ön lisans programlarına yerleştirilebilirler. Sınavsız geçiş hakkı olanlar, ön lisans programlarına yerleştirmede bu haklarını da kullanabileceklerdir.

5. ÖSYS/YKS sonuçlarına göre bir ön lisans programına yerleşerek hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler, tercih etmek istedikleri programın puan türünde yeterli puanları olması durumunda, alan ayrımı yapılmaksızın (bu kılavuzda belirtilen diğer şartları da karşılamak koşuluyla) Türkçe öğretim yapılan ön lisans ve/veya lisans programlarından istediklerini tercih edebileceklerdir. Bu adaylardan sınavsız geçiş hakkı olanlar, ön lisans programlarına yerleştirmede sınavsız geçiş haklarını da kullanabileceklerdir. İlgili yılda sınava girmeyen veya yeterli puanı olmadığı için sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programına yerleşen adaylar, yerleştiği yılın sadece sınavsız geçiş yapma haklarının olduğu Türkçe öğretim yapılan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Sınavsız geçiş hakkı ile tercih yapılabilecek ön lisans programları, hazırlık sınıfında başarısız olunan programa yerleştirme yapılan yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır. Sınavsız geçiş hakkı ile tercih yapacak adaylar, sadece mezuniyet alanlarına uygun ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

6. DGS sonuçlarına göre lisans programlarına yerleşerek hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler, yerleştikleri yılda mezun oldukları ön lisans alanına göre yerleştiği yıl tercih yapabilecekleri lisans programları arasından tercih yapabileceklerdir (Adaylar, mezun oldukları ön lisans alanına göre hangi lisans programlarını tercih edebileceklerini başarısız olduğu programa yerleştiği yıla ait DGS Tercih Kılavuzundan/Tercih Bilgileri ve Tablolardan öğrenebilirler.).

7. 667 sayılı KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği yıldaki programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştilerse ilgili sınav için yukarıda açıklanan bilgilere göre tercih yapacaklardır.

8. Harp Okullarının hazırlık sınıfında başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilen adaylar; giriş yılına göre, ilgili sınav (ÖSYS/YKS) puanları ile yukarıda açıklanan bilgilere göre tercih yapacaklardır.

9. Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleşenlerden başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilenler ilgili ALES puanları ile tercih yapacaklardır. İlişiği kesilen adaylar, yerleştikleri yılda hangi mühendislik programlarından tercih yapabiliyorlarsa, Türkçe eğitim yapılan program tercihlerini de aynı programlar arasından yapabileceklerdir (Adaylar, hangi mühendislik programlarını tercih edebileceklerini başarısız olduğu programa yerleştiği yıla ait Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzundan öğrenebilirler.).

10. Hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler öğretim dili Türkçe olan programlara ikinci öğretim dâhil yerleştirilirler. Devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerine ait programlar tercih edilebilir. "Burslu/İndirimli" programlara yerleştirme yapılmaz. Ancak ilgili kılavuzlarda tercih edilecek programın “Ücretli” kodunun olmaması halinde en düşük indirimli program kodu (%50 İndirimli, %25 İndirimli) ile tercih yapılabilir. Bu durumda tercih ettikleri indirimli programa yerleşen adaylar, program kodunun indirim oranına bakılmaksızın öğrenim ücretinin tamamını öderler.

11. Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken, bir programa yerleştirilecek öğrenci sayısı, o programın en son yıldaki genel kontenjanının ÖSYS/YKS için %10'u, DGS ve Mühendislik tamamlama programlarına yerleştirme işlemi ile yerleşenler için %3'ü, ALÜGS sonucunda yerleşenler için 2016 yılındaki ALÜGS genel kontenjanının %3'ü, YÇS ile yerleşenler için 2012 yılındaki YÇS genel kontenjanının %3'ü ve Harp Okulları sınav sistemi ile yerleşenler için en son yıldaki YKS genel kontenjanının %3'ü kadardır.

12. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM'ye başvururken aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekir:

a) Öğretim dili yabancı dil veya kısmen yabancı dil olan programın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmak.

b) Hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişiğinin kesildiği dönemde bir defaya mahsus olmak üzere başvurmak (İlişiğinin kesildiği tarih ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirme için başvuruların alındığı tarihten sonra olması durumunda bir sonraki dönem başvuru yapılabilir.).

c) Aday Başvuru Formunu, başvuru süresi içinde hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiğinin kesildiği yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye onaylatmak.

ç) Tercihlerini Türkçe öğretim yapan programlardan yapmış olmak.

d) Öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yıldaki;

 ÖSYS/DGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak (DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre ilişiğinin kesildiği programa yerleşen adaylar, tercih ettiği programın ilgili yıl genel yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanına eşit ve daha yüksek puana sahipse programa yerleştirilir. Bu kapsamda yerleşemeyen adaylar, varsa programın ek yerleştirmede oluşan puanına göre değerlendirilir.). 

 667 sayılı KHK ile yerleştirilen adaylar için KHK öncesi yerleştiği yıldaki programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse puanının, tercihleri arasında göstereceği programın yerleştiği yıldaki en düşük puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak.

 ALÜGS sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar için hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yıldaki ALÜGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük ALÜGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak.

 Harp Okullarından ilişiği kesilen adaylar için; tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının, Harp Okuluna yerleştiği yıldaki en düşük (ÖSYS/YKS) puanına eşit veya bu puanlardan daha yüksek (ÖSYS/YKS) puanına sahip olmak.

 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleşenlerden ilişiği kesilenler için; tercihleri arasında göstereceği programlarının Mühendislik Tamamlama Programına yerleştiği yıldaki en düşük (ALES-SAY) puanına eşit veya bu puanlardan daha yüksek (ALES-SAY) puanına sahip olmak

Türkçe eğitim yapan program tercihi yaparken; Ücretli program tercih eden veya tercih edilecek programın “Ücretli” kodlu programı olmaması sebebiyle İndirimli program (%50 İndirimli, %25 İndirimli) kodu ile tercihte bulunan adayların tercihlerinin geçerli olup yerleştirme işlemine alınabilmeleri için;

• Başarısız olduğu programa yerleştiği yıl, tercih ettiği programın merkezi yerleştirme ile öğrenci alması,

• Adayın başarısız olduğu programa yerleştiği yıl ilgili puanının, tercih ettiği programa ait ilgili yıldaki mevcut olan (Ücretli/İndirimli/Burslu) kontenjanlardan herhangi birinin en küçük puanına eşit veya bu puandan daha yüksek olması gerekir.

İlgili yılda en küçük puanı oluşmayan (kontenjanı dolmayan) programlarda en küçük puan şartı aranmaz. Sınavsız geçiş kontenjanlarına yapılacak yerleştirmede en düşük puan şartı aranmaz. Adaylar sınavsız geçiş öncelikleri ile yerleştirme işlemine alınırlar. Ön lisans programlarına yerleştirme yapılırken, sınavsız geçiş hakkı olanlar sınavsız geçiş için ayrılan kontenjana yerleştirilir. Sınavsız geçiş hakkı ile sınavsız geçiş için ayrılan kontenjana yerleşemeyenler varsa YGS/TYT puanları ile YGS/TYT kontenjanı için ayrılan kontenjana yerleştirilirler. Ön lisans adayları için sınavsız geçiş kontenjanı ve YGS/TYT puanlı kontenjan için ÖSYS kontenjanının %10'u, aynı oranda belirlenecektir. Kontenjanın boş kalması durumunda boş kontenjan diğer kontenjana aktarılacaktır

e) Tercih edeceği Türkçe öğretim yapan programın başarısız olduğu programa yerleştiği yıl merkezi yerleştirme ile öğrenci alıyor olması (Eğer tercih edilen program adayın yerleştiği yıl merkezi yerleştirme ile öğrenci almamış ise bu programa yerleştirme yapılmaz.).

f) Adayların tercih edeceği programların ilgili 2023 yılı kılavuzlarında yer alan; yaş, sağlık şartları, başarı sırası vb. koşullarını da dikkate alarak tercihlerini belirlemeleri gerekir. Yaş, başarı sırası, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır.

g) Adaylar en fazla 6 tercih yapabilirler.

13. Öğretim dili Türkçe olan ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara, öğretim dili yabancı dil veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler yerleştirilebilirler ve doğrudan kayıtları yapılır.

14. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler ÖSYM tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir:

a) Başvurma koşullarını taşıyan öğrenciler tercihleri arasında gösterdikleri programlara, bu programların son yıldaki genel kontenjanları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

b) Yerleştirme işlemi tek aşamada yapılacak, kontenjanların daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından doldurulması durumunda, puanları tutsa bile öğrenciler herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyeceklerdir.

c) Yerleştirme işlemlerinde öğrenciler puanlarına göre sıralanırken, aynı türdeki puanları farklı yıllarda alınmışsa, bu durumda öğrencilerin yerleştiği yıldaki başarı sırası göz önünde tutulacaktır. Başarı sırası eşit olduğu takdirde, öğrencilerin ilgili yıldaki ilgili sınav puanındaki başarı sırası; sınav puanındaki başarı sırasının eşit olması durumunda ise öğrencilerin ortaöğretim/ön lisans başarı puanları dikkate alınacaktır.

ç) Yerleştirme yapılan programın puan türünde yıldan yıla değişiklik varsa ve eski puan türünde kaydolmuş öğrenciler de bu programa yerleştirilmek üzere başvurmuşlarsa, bu öğrenciler yukarıda 12. maddenin "d" şıkkına göre eski puan türüne göre işleme alınacak; yerleştirme yapılırken, bu öğrencilerin yerleştiği yıldaki puan türündeki başarı sıraları kullanılacaktır.

d) Kayıt olmama veya tercih edilmeme nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır.

14. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kendi üniversitelerinde öğretim dili Türkçe olan programları da tercihleri arasında gösterebilirler ve puanları yeterli olması halinde bu programlara yerleştirilebilirler.

15. Vakıf/KKTC üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, devlet üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına ve devlet üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler de Vakıf/KKTC üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına (gerekli en küçük puan şartlarını vb. diğer koşulları sağlamaları halinde) aynı şekilde yerleştirilebilirler.

Tercih edilecek programın “Ücretli” kodlu programı olmaması durumunda adaylar, en düşük indirimli program kodu (%50 İndirimli, %25 İndirimli) ile tercih yapabilirler. Bu durumda tercih ettikleri indirimli programa yerleşen adaylar program kodunun indirim oranına bakılmaksızın öğrenim ücretinin tamamını öderler.

16. Önceki yıllarda Türkçe öğretim yapan programlara yerleşmek için tercih bildiriminde bulunan adaylar, bir daha yerleştirme işlemine başvuramazlar.

17. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin bir başka programa yerleştirilmeleri yapılmaz, bu öğrenciler kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim programlarında öğrenimlerine devam ederler.

18. Yurt dışı öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde yerleşen öğrenciler başvuru yapamazlar.

Aday Başvuru Formu Doldurulurken ve Tercih Bildirimi Yaparken Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar:

Bu kılavuzda belirtildiği şekilde tercih etme hakkınız olan programlardan tercih yapmanız gerektiğine dikkat ediniz. Tercih etme hakkınız olmayan programlardan tercih bildiriminde bulunduğunuz taktirde tercihleriniz yerleştirme aşamasında geçersiz sayılacaktır.

1. Aday Başvuru Formunda "Programın Kodu (Adayın yerleştiği yıldaki)" ile "Programın Adı (Adayın yerleştiği yıldaki)" alanlar doldurulurken bu alanlara başarısız olduğunuz programın yerleştiğiniz yıldaki kodunun ve adının yazılması gerekir. 667 sayılı KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa ait bilgileri yazmalıdır. Bu kodu ve adı yerleştiğiniz sınava göre ilgili yıllara ait ÖSYS/YKS Tercih Kılavuzlarından, DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar”dan, ÖSYS/YKS ve DGS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Tercih aşamasında yayımlanan ALÜGS Tablolarından ve Mühendislik Tamamlama Programlarına Yerleştirme İşlemi Tercih Tablolarından bulabilirsiniz (Bu listelere ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.).

2. Hazırlık sınıfında başarısız olduğunuz programa;

 ÖSYS/YKS sistemi ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan;

 DGS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi DGS Tercih aşamasında yayımlanan “2023-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar”dan,

 667 sayılı KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse tercihlerini 2023 yılının ilgili kılavuzundan (YKS veya DGS),

 ALÜGS sonuçları ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,

 Harp Okulları sınav sistemi ile yerleştiyseniz Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,

 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama sistemi ile yerleştiyseniz Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2023 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzundan,

 YÇS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2012-YÇS Kılavuzundan yapmanız gerekir (YÇS 2012 yılında son kez uygulanmıştır. Tercih ettiğiniz programa yerleşebilmeniz için ilgili programın 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yer alması gerekmektedir.).

3. Tercihlerinizi yaparken yukarıdaki kuralların göz önünde tutulması son derece önemlidir. Tercih alanlarına yazılacak program kodların mutlaka yerleştirilmek istediğiniz programların 2023 yılındaki program kodları olması zorunludur. Tercihleriniz arasında yer alan programların kodlarını başarısız olduğunuz programa hangi sınav ile yerleştiyseniz o kılavuza ait tablolardan bulmanız gerekir.

Tercih yapmak istediğiniz programın kodunu,

 Başarısız olduğunuz programa; ÖSYS/YKS ile yerleştiyseniz 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan, Başarısız olduğunuz programa DGS ile yerleştiyseniz 2023-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar’dan

 667 sayılı KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa hangi sınav (ÖSYS veya DGS) ile yerleştiyse 2023 yılının ilgili kılavuzundan (YKS veya DGS),

 Başarısız olduğunuz programa ALÜGS sonuçlarına göre yerleştiyseniz 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan

 Harp Okulları sınav sistemi ile yerleştiyseniz, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan,

 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama sistemi ile yerleştiyseniz 2023 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzundan

 YÇS ile yerleştiyseniz 2012-YÇS Kılavuzundan (Tercih ettiğiniz programa yerleşebilmeniz için ilgili programın 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yer alması gerekmektedir.) bulmanız gerekir

 Başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıldaki ÖSYS/YKS/DGS/ALÜGS/ALES/YÇS puanınızın, tercih edeceğiniz programlarının yerleştiğiniz yıldaki en küçük ÖSYS/YKS/DGS/ALÜGS/ALES/YÇS puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. Tercih ettiğiniz programların başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıldaki en küçük puanlarını ilgili “ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları” veya “DGS programların En Küçük ve En Büyük Puanları”, ALÜGS En Küçük ve En Büyük Puanları veya Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama En Küçük ve En Büyük Puanlar listelerinden mutlaka kontrol ederek, puanınızın tercih ettiğiniz programın puanına eşit veya daha yüksek olduğundan emin olunuz.

Türkçe eğitim yapan program tercihi yaparken; Ücretli program tercih eden veya tercih edilecek programın “Ücretli” kodlu programı olmaması sebebiyle İndirimli program (%50 İndirimli, %25 İndirimli) tercihinde bulunan adayların tercihlerinin geçerli olup yerleştirme işlemine alınabilmeleri için;

• Başarısız olduğu programa yerleştiği yıl, tercih ettiği programın merkezi yerleştirme ile öğrenci alması

• Adayın başarısız olduğu programa yerleştiği yıl ilgili puanının, tercih ettiği programa ait ilgili yıldaki mevcut olan (Ücretli/İndirimli/Burslu) kontenjanlardan herhangi birinin en küçük puanına eşit veya bu puandan daha yüksek olması gerekir.

İlgili yılda en küçük puanı oluşmayan (kontenjanı dolmayan) programlarda en küçük puan şartı aranmaz. Tercih ettiğiniz program, başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıl merkezi yerleştirme ile öğrenci almamış ise bu programa yerleştirme yapılmaz. Bu sebepten bu gibi programları tercih etmeyiniz. Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir.

4. Adaylar Aşağıdaki Programları ve/veya Program Türlerini TERCİH EDEMEZLER

a. Yurtdışı üniversitelere ait programları (KKTC üniversitelerinden tercih yapılabilir.),

b. Eğitim dili yabancı dil olan veya kısmen yabancı dil olan programları, (Bir başka deyişle “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları”ndan YKS/ALÜGS/Harp Okulu sınav sistemi ile yerleşenler için: Bk.14, Bk.15, Bk.22, Bk.23, Bk.24, Bk.34, Bk.58, Bk.59, Bk.93, Bk. 94, Bk.128, Bk.152, Bk.158, Bk.161, Bk.164, Bk.169, Bk.170, Bk.171, Bk.172, Bk.173, Bk.174, Bk.185, Bk.189, Bk.206, Bk.207, Bk.209, Bk.210, Bk.211, Bk.212, Bk.219, Bk.295, DGS için; Bk.14, Bk.22, Bk.23, Bk.24, Bk.34, Bk.93, Bk.94, Bk.128, Bk.152, Bk.158, Bk.161, Bk.171 koşullarını; Mühendislik Tamamlama için: Bk.22, Bk.24, Bk.34 ve YÇS için Bk.11, Bk.12, Bk.15, Bk.17, Bk.20 ve Bk.22 koşullarını içeren programlar tercih edilemez.),

c. Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans/önlisans programlarını (YKS için Bk.164 koşulu taşıyan programlar)

ç. YKS’de KKTC Uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanları (Bk.5) tercih edemezler.

DİKKAT: "Burslu/İndirimli" programlara yerleştirme yapılmaz. Ancak programın “Ücretli” Kodunun olmaması halinde en düşük indirimli program kodu (%50 İndirimli, %25 İndirimli) ile tercih yapılabilir. Bu durumda yerleşen adaylar program kodunun indirim oranına bakılmaksızın öğrenim ücretinin tamamını öderler.

5. Yükseköğretim programlarına yerleştirme kontenjan dahilinde yapılacaktır. 

6. Aday Başvuru Formunuzu tükenmez veya dolma kalemle kendi el yazınızla okunaklı bir şekilde doldurmanız, imzalamanız, başarısız olup ilişiğinizin kesildiği üniversitenin yetkilisine onaylatmanız gerekir. Başvuru tamamlandıktan sonra Aday Başvuru Formunda hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz. Elektronik olarak Başvuru merkezi aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu yerleştirme işleminden elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

2023 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu : https://www.osym.gov.tr/TR,28897/2023-zorunlu-yabanci-dil-hazirlik-sinifinda-basarisiz-olan-ogrencilerin-turkce-ogretim-yapan-yuksekogretim-programlarina-yerlestirilme-islemleri-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.