Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2, 3, 4 ve 5. Sınıflar Öğrenci Seçme Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Başvurular 15 Nisan-17 Mayıs 2024 tarihleri arasındadır. Sınav 9 Haziran 2024 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da (4 ve 5. Sınıflar) ve saat 14.00'da (2 ve 3. Sınıflar) TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılacak. Sınav ücreti 3500 TL'dir.

Kılavuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek öğrencileri seçme sınavına ait usul ve esasları kapsar. Sınav, 09 Haziran 2024 Pazar günü TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu binalarında yapılacaktır.

Sınav salon bilgileri 05 Haziran 2024 Çarşamba günü şifrenizle erişebileceğiniz Okul Bilgi Portalında (http://portal.tedankara.k12.tr) yayımlanacaktır. Sınav soruları ve cevap anahtarları 11 Haziran 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr veya https://odsgm.meb.gov.tr ve http://www.tedankara.k12.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu’nda, özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik program ve özel sınıf uygulaması yoktur. TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Seçme Sınavı’na başvuran öğrenciler, bu Kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU ŞARTLARI

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu 2, 3, 4 ve Ortaokulu 5. sınıfların Öğrenci Seçme Sınavına, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilkokul öğrencileri başvurabileceklerdir.

2023-2024 eğitim öğretim yılında; 1. sınıfta okuyan öğrenciler 2. sınıf, 2. sınıfta okuyan öğrenciler 3. sınıf, 3. sınıfta okuyan öğrenciler 4. sınıf, 4. sınıfta okuyan öğrenciler 5. sınıf öğrenci seçme sınavına başvurabilecektir.

2023-2024 eğitim öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki ilköğretim kurumlarının hangi sınıfına eş değer olduğunun tespit edilmesi amacıyla alınan denklik belgesinde belirtilen sınıfa göre başvurabileceklerdir.

Bir öğrenci, sadece kendisine uygun sınıf düzeyi için bir kez başvuruda bulunabilecektir.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

Öğrenci velisi 3500 ₺ (üçbinbeşyüz Türk lirası) sınav ücretini başvuru esnasında Okul Bilgi Portalından kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla online olarak ödeyecektir (Aday Başvuru Formu’nu doldurma aşamasında ödeme bölümünde kredi kartı veya banka kartı ile işlem yapılacaktır.) Elden veya banka havale/EFT işlemi ile sınav ücreti tahsil edilmemekte, sınav ücreti sadece online ödeme yöntemiyle tahsil edilmektedir.

17 Mayıs 2024 tarihine kadar seçme sınavına girmekten vazgeçilmesi halinde sınav ücreti iade edilir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde iade işlemi yapılmaz. Kayıt hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra kaydı geri alınan öğrencinin sınav ücreti de iade edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday başvuruları ve kayıt işlemleri online olarak yapılacaktır.

Aday kaydı yaptıracaklar, 25 Mart 2024 tarihi itibarıyla http://www.meb.gov.tr ve http://www.tedankara.k12.tr adresinde yayınlanan kılavuzu inceleyerek Okul Bilgi Portalındaki Aday Başvuru Formu’nu dolduracaktır. Aşağıdaki tüm belgelerin PDF/JPG/PNG formatında elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

Aday öğrencinin;

Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisi,

Öğrenci belgesi (e-Devletten alınabilir),

Anne, baba ve/veya velinin (veli anne baba dışında biri ise) birer adet fotoğrafları.

Online başvurunun resmiyet kazanması ve geçerli olması için 15 Nisan 2024 saat 09.00’dan, 17 Mayıs 2024 saat 17.00’ye kadar Okul Müdürlüğünce sınav giriş belgesinin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun yapılmasından veli sorumlu olacaktır.

Başvuru süreci, Aday Başvuru Formu’nda oluşturulan şifre ve adayın T.C. kimlik numarası ile http://portal.tedankara.k12.tr adresinden takip edilebilecektir.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

Elektronik ortamda veli tarafından doldurulan Aday Başvuru Formu’nu, elektronik ortamda yüklenen nüfus cüzdanına/T.C. kimlik kartına göre kontrol etmek, varsa bilgilerdeki düzeltme işlemlerini yapmak.

Öğrencinin fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamda onaylamak.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Başvuru işlemleri belirtilen sürede gerçekleşmemişse,

Öğrenci bilgilerinde hata veya çelişki, belgelerde eksiklik varsa,

Sınav ücreti belirtilen tarihlerde yatırılmamışsa, öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, Okul Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra öğrenci velisi tarafından dökümü alınacaktır.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, başvuruda bulunduğu sınıf, sınav tarihi ve saati yer alacaktır.

Sınav giriş belgesinin dökümünün alınmasından aday öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

Öğrencilere sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

SINAV UYGULAMASI

Sınav, 09 Haziran 2024 Pazar günü TED Ankara Koleji Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu binalarında gerçekleştirilecektir. 2 ve 3. sınıflarda öğrenim göreceklerin sınavı saat 14.00’te başlayıp 60 dakika sürecektir. 4.sınıfta öğrenim göreceklerin sınavı saat 10.00’da başlayıp 80 dakika, 5.sınıfta öğrenim göreceklerin sınavı ise saat 10.00’da başlayıp 100 dakika sürecektir.

Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için 4 ve 5. sınıf öğrencileri en geç saat 09.20’de, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ise en geç saat 13.20’de sınav salonunda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi, en az iki adet siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araç bulunan öğrenciler sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrenciler salon yoklama listesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi kontrolü ve salona yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu sınav paketlerini öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacak, eksik sayfa veya baskı hatası varsa soru kitapçığı/cevap kâğıdını değiştirecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Sınav süresince hiçbir öğrenci (zorunlu haller dışında) sınav salonundan çıkamayacaktır.

Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

Sınav bitiminden sonra;

Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini kurşun kalemle imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını salon yoklama listesi ile karşılaştırarak sınav evrakı dönüş zarfına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıkları ile birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını ve soru kitapçıklarını ait oldukları sınav kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Sınav, öğretim programı kapsamında, çoktan seçmeli test şeklinde, aşağıdaki tabloda belirtilen derslerde ve soru sayısında yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirmede şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için; 2. sınıflarda 2 (iki) yanlış 1 (bir) doğruyu, 3, 4 ve 5. Sınıflarda 3 (üç) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir. Alttestlerin bu şekilde hesaplanacak net puanlarının toplamı, toplam net puanı verecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü şifrenizle erişebileceğiniz Okul Bilgi Portalından (http://portal.tedankara.k12.tr) ve http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

3, 4 ve 5. sınıflarda cevapların soru kitapçığına işaretlenerek cevap kâğıdının boş bırakılması,

Sınav kurallarına uyulmadığının tutanakla tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

Sınav kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi durumlarında Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Sınav sorularına ve/veya cevaplarına ilişkin itirazlar; soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr ve http://www.tedankara.k12.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde, sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların http://www.meb.gov.tr, https://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.tedankara.k12.tr internet adreslerinden ilân edilmesinden itibaren 2 (iki) takvim günü içinde dilekçe ile TED Ankara Koleji’ne yapılabilecektir.

İtirazlarla ilgili sonuçlar öğrencilere TED Ankara Koleji tarafından bildirilecektir.

Öğrenciler itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ bankalarından herhangi birine kendisine ait TC kimlik numarası ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi’ne KDV dâhil 50 ₺ (elli Türk lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile banka dekontu/ATM fişi, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar sorular ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr ve http://www.tedankara.k12.tr internet adreslerinde yayımlanmasından, sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr ve http://www.tedankara.k12.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

KAYIT İŞLEMLERİ

KESİN KAYIT BİLGİLERİ

2, 3, 4 ve 5. sınıflar için asıl listedeki öğrencilerin kayıtları; 02, 03, 04, 05 ve 08 Temmuz 2024 tarihlerinde 09.00-12.00/12.30-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların 02 Temmuz 2024 Salı gününden itibaren, öğrencinin T.C kimlik numarası ve başvuru sırasında oluşturulan şifre ile http://portal.tedankara.k12.tr adresine giriş yaparak;

Aday için gerekli taahhütname ve formların doldurulması ve randevu alınması gerekmektedir.

Kesin kayıt işlemleri için randevu tarih ve saatinde TED Ankara Koleji Vakfı Okullarına gelerek öğrencinin yeni çekilmiş 2 adet fotoğrafı teslim edilecek ve öğrenci kayıt zarfı ile bilgi formu imzalanacaktır. Okul müdürlüğü kesin kaydın 1. aşamasını onayladığında; sistemde belirtilen veliye öğrencinin okul numarası ve velinin kimlik numarasına tanımlanmış geçici şifresinin olduğu bir SMS gönderilecektir. SMS gönderildikten sonra https://portal.tedankara.k12.tr/login/sifre adresine veli T.C. kimlik numarası (SMS’in geldiği kişi) ile giriş yaparak yeni bir şifre oluşturulacak (eğer şu anda okulumuzun velisi ise mevcut şifreyle giriş yapılabilir) ve “Kayıt İşlemleri” sayfasındaki adımları takip ederek (banka ve ödeme işlemleri) kaydın tamamlanması gerekmektedir.

Kesin kayıt tarih ve saatleri içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenci için hak talebinde bulunulamayacaktır.

YEDEK LİSTE KAYITLARI

Asıl listeden kayıt yaptırmayanların olması halinde, kontenjan tamamlanıncaya kadar, başarı sırasına göre birer günlük yedek listeler şifrenizle erişebileceğiniz Okul Bilgi Portalında (http://portal.tedankara.k12.tr) yayımlanacaktır.

İlk yedek liste, 09 Temmuz 2024 Salı günü saat 08.30’da Okul Bilgi Portalında yayımlanacak ve kaydı aynı gün 09.00–12.00/12.30–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Her gün kontenjan açığı kadar yedek liste Okul Bilgi Portalından yayımlanarak kontenjan tamamlanıncaya kadar kayda devam edilecektir.

Her yedek liste, yayımlandığı tarih için geçerli olacaktır.

Asıl ve yedek listelerle kontenjanın tamamlanmasından sonra ayrılanlar olması halinde, boşalan kontenjan için 06 Eylül 2024 tarihine kadar 2, 3, 4 ve 5. sınıflara başarı sırasına göre birer günlük yedek listeler Okul Bilgi Portalında yayımlanacak ve 09.00-12.00/12.30-16.00 saatleri arasında kayıt yapılacaktır.

Belirlenen tarih ve saat içinde kayıt yaptırmayan öğrenci için hak talebinde bulunulamayacaktır.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN 2, 3, 4 ve 5. SINIFA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI

2024-2025 eğitim öğretim yılı için TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu 2, 3, 4 ve Ortaokulu 5. sınıflarına alınacak öğrenci sayıları, 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla şifrenizle erişebileceğiniz Okul Bilgi Portalında (http://portal.tedankara.k12.tr) yayımlanacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretine ilişkin detaylı bilgiler, daha sonra şifrenizle erişebileceğiniz Okul Bilgi Portalında (http://portal.tedankara.k12.tr) ilân edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu

Adres : Taşpınar Mah. Kolej Cad. No.5 06830 Gölbaşı/ANKARA

Tel : 0 (312) 586 90 00/3101-3500-3510 (İlkokul) - 0 (312) 586 90 00/2100-2102 (Ortaokul)

e-Mail : [email protected] (İlkokul) - [email protected] (Ortaokul)

İnternet Adresi : http://www.tedankara.k12.tr

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adres : Emniyet Mah. Milas Sok. No.8 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0 (312) 413 3265 - 413 5686 - 413 5687

MEBİM 444 0 632

İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr

Başvuru ve Uygulama Kılavuzuna https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/25141420_TED_Ankara_Koleji_Vakfi_Ozel_Ilkokulu_2_3_4_ve_Ortaokulu_5._Siniflar_Ogrenci_Secme_Sinavi_Basvuru_ve_Uygulama_Kilavuzu_2024.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.