Öne Çıkanlar Maden Çalışanları Milli Eğitim Bakanlığı Fatma AFYONCU öğretmen Murat Kurum

2024 Yılı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (Güncel)

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacaktır. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar Uygulama Sınavına davet edileceklerdir. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

Başvuru sürecinde adaylar, T3 KYS üzerinden beyan etmiş oldukları bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit etmekle yükümlüdürler. Başvuru süresini tamamlayan adaylar; kişisel bilgiler, ikamet bilgileri vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adaylar, T3 KYS sistemi üzerinden beyan edecekleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir.

Adaylar, başvuru sürecini T3 KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://t3kys.com/tr üzerinden takip etmekle sorumludur. Adayların başvuru esnasında sınav merkezi ve sınav saatini seçmesi gerekmektedir. Gün ve seans seçimi yapan adayların, seçtikleri tarihlerde belirlenen sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sınav başvuru süreçlerini ve Tablo-1'de belirtilen sınav takvimini dikkatlice takip etmekle yükümlüdürler.

Adaylar ve velileri, T3 KYS profillerinde beyan ettikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Adaylar, profillerinde eksik veya hatalı bildirdikleri bilgileri belirtilen süre içinde [email protected] e-posta adresine bildirmelidir. Beyan ettikleri bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan kaynaklanan sonuçlara ilişkin yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda, adayların sınav sonuçlarına ilişkin tüm hakları geçersiz sayılacaktır.

Adayların, elektronik ortamda gerçekleştirilecek Öğrenci Seçme Sınavına (Esınav) başvurularını https://t3kys.com/tr web sitesi üzerinden 25 Mart 2024 saat 23.59'a kadar tamamlamaları beklenmektedir. Başvurusunu tamamlayan adaylar, Sınav Giriş Belgesini yine https://t3kys.com/tr web sitesi üzerinden edinebileceklerdir.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı (e-sınav), elektronik ortamda yapılacaktır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların basit düzeyde bilgisayar kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav esnasında bilgisayar kullanımına dair adaylara yönlendirme yapılmayacak olup sadece sınav sistemi ve uygulaması hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Sınav Giriş Belgesi ve kimliği yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava katılım şartlarını yerine getirmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra gün, seans ve sınav merkezi değişikliği yapılamamaktadır.

Adaylar, kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilde sınava gireceklerdir. Ancak, adayın sınav tarihinde mücbir bir sebep nedeniyle farklı bir ilde bulunması durumunda (Bu durumu mth.tc/mucbirdurumbeyanformu adresi üzerinden belgeleri ile birlikte belirtme koşuluyla), komisyon tarafından adayın sınava girebilme durumu değerlendirilecektir.

Öğrencinin mücbir bir sebep nedeniyle farklı bir ilde sınava girmesi durumunda, sınav puanı başvuru yaptığı okulun ilinde değerlendirilecek olup, tüm aşamaları başarıyla geçip sınavı kazanması durumunda yine başvuru yaptığı ilde kayıt hakkı kazanacaktır.

Sürekli ya da geçici engeli olan veya sağlık sorunu bulunan adaylar, sınav başvurularını gerçekleştirirken okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanımı gibi taleplerini iletmek amacıyla başvuru ekranında Engel Durumu’nu doldurmalıdır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen imkanlar dahilinde sınava alınacaklardır. Sınav, 28 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olup birden fazla oturumlar halinde 81 ilde belirlenecek merkezlerde ve belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Sınavda hem ortaokul grubu hem lise grubu öğrencileri için 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 6 Algoritma ve 4 Genel Kültür olmak üzere toplam 40 adet soru sorulacaktır. Adaylara 80 (seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Adaylar eğitim almaya hak kazanmaları durumunda başvuru yaptığı okulun ilinde eğitim göreceklerdir. Sınavda adayların uyması gereken kurallar Ek-1’de verilmektedir.

Adayların sınava girebilmek için, Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı, ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat gereğince 15 yaşından küçük adayların nüfus cüzdanı/kimlik kartı üzerinde fotoğraf bulunmayabilir. Bu durum problem teşkil etmeyecektir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır. Yabancı uyruklu adayların öğrenci belgelerini sınav başlamadan önce sınav sorumlularına ibraz etmeleri zorunludur.

Adaylar sınava gelirken yanında kalem, kalemtıraş ve silgi getirmelidir. Sınav salonlarında adaylara kalem, kalemtıraş ve silgi verilmeyecektir. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihlerde KYS (https://t3kys.com/tr) üzerinden çevrim içi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapabilecektir.

Tablo-1 : Sınav Takvimi

07.02.2024 - 25.02.2024 Adayların e-sınava başvuru yapması

25 Şubat 2024 tarihinde yapılan açıklamada ''Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ildeki 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde verilecek 11 farklı başlıkta 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimleri için başvurular 25 Mart 2024 tarihine kadar uzatıldı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıflarda eğitim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacaktır. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan Çevrimiçi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına,  ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar Uygulama Sınavına davet edileceklerdir. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

Adayların başvuru süreçlerini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

E- Sınav, tüm Türkiye’de belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleşecektir.

Hemen başvur, “TEKNOLOJİ GELİŞTİREN BİR TÜRKİYE HEDEFİNDE” yeni Geleceğin Teknoloji Yıldızı sen ol!'' denilmiştir.

28.02.2024 - 07.04.2024 Sınavın oturumlar halinde gerçekleştirilmesi (Her il için sınav takvimi farklılık göstermektedir.)

08.04.2024 - 09.04.2024 Adayların sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması

15.04.2024 Sınav sorularına yönelik itirazların sonuçlarının adaylara duyurulması

26.04.2024 - 30.04.2024 Sınav sonuçlarının adaylara duyurulması

30.04.2024 - 02.05.2024 Adaylardan sınav sonuçlarına yönelik itirazların alınması

02.05.2024 - 05.05.2024 Sınav sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının adaylara duyurulması

NOT: E-Sınav sürecinden sonraki aşamaların takvimleri E-Sınav süreci tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.

Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak illeri için adayların sınavlarda başarılı olması halinde, öğrencinin kaydı öğrenim gördüğü ildeki tercih sıralamasına ve puanına bağlı olarak Deneyap Teknoloji Atölye merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://t3kys.com/tr üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

Ek-1 : Sınav Kuralları

Adayların sınavın başlama saatinin 30 dakika öncesinde, E-Sınav merkezinde hazır bulunmaları gereklidir. Sınav salonuna zamanında gelmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar, sınava belirlenen merkezlerde https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden elektronik platformda katılım sağlayacaklardır. Sisteme kayıt oldukları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapacaklardır. Adayların sınav öncesinde kullanıcı adı ve şifrelerini yazılı olarak hazırladıkları kağıdı sınav esnasında kullanmalarına izin verilecektir.

Bu sınav için verilen cevaplama süresi süresi 80 dakikadır.(1 saat 20 dakika) Sınav başladıktan sonra ilk 50 dakika ve son 10 dakika içinde adayların sınav salonundan ayrılmaları kesinlikle yasaktır. Sınav tamamlansa dahi salondan çıkılmamalıdır. Belirtilen süre tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Herhangi bir sebep ile salondan çıkıldığı durumda, tekrar sınava devam etme izni verilmeyecektir.

Sınava katılım için gereken tüm belgeler (Sınav Giriş Belgesi, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport), sınavın başlamasından önce sıranın üzerine bırakılmalıdır. Yabancı uyruklu adayların öğrenci belgelerini sınav başlamadan önce sınav sorumlularına ibraz etmeleri zorunludur.

Sınavdaki tüm sorular çoktan seçmelidir ve her bir soru için dört farklı seçenek sunulmaktadır. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabını içermektedir. Bilgisayar ekranında doğru olduğuna inanılan seçenek, cevap olarak işaretlenmelidir. Sınavda sorulara verilen cevaplar, sınav süresi bitmeden önce sorulara geri dönülerek değiştirilebilecektir. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Bu sebeple tüm soruların cevaplanması, adaylar için avantajlı olacaktır.

Adaylar kendilerine verilen cevap anahtarı kağıdını doldurmakla ve salon sorumlusuna teslim etmekle yükümlüdürler. Adaylar, kendilerine verilen boş kağıdı soruların çözümü için kullanabilirler. Eğer masada kağıt bulunmuyorsa, görevliden talep edilmelidir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekrana gelecek olan kullanım kılavuzu, sınav başlamadan önce dikkatle incelenmelidir.

Sisteme giriş yapıldığından emin olduktan sonra bilgisayarın kullanılabilirliği test edilmelidir. Bilgisayarın açılmaması, çalışmaması veya sisteme giriş yapılamaması gibi durumlarda hemen sınav görevlilerine durum bildirilmelidir.

Sınavda uygulanacak test, sınav başlangıç saatinde aktifleşecektir. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” uyarısı ile başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” uyarısıyla sona erer.

Adayların sınav süresi başladığında “Yeni Form Atandı” butonuna basarak sınavı başlatmaları gerekmektedir. Sınavın bitiminde aday, “SINAVI BİTİR” butonuna basarak sınavını sonlandırmalıdır. Bu işlem yapılmadığı takdirde, sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı sonlandıracaktır. Sınav sonlandırıldıktan sonra sınav sorularına tekrar ulaşılamaz. Sınav süresi bitmeden aynı işlemler yapılarak sınav sonlandırılabilir. Yanlışlıkla sınavı sonlandırma işlemi yapıldığında, durumu salon görevlilerine bildirilmelidir. Salon görevlileri ve bina sınav sorumlusu tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra adayın sınava devam etmesi sağlanacaktır. Sınav esnasında bilgisayarda veya sistemde sorun oluşması durumunda bu durumu salon görevlilerine vakit kaybetmeden bildirmek gerekmektedir.

Belirtilen süreler içerisinde sınav tamamlansa bile salondan çıkılmayacaktır. Belirtilen süre tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Herhangi bir nedenle salondan çıkıldığı takdirde, tekrar sınava devam edilmesine izin verilmeyecektir.

Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak ve soru sormak kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler adayların yerini değiştirebilir. Sınav sürecinde sağlık problemi yaşayan adayların sınav merkezinden ayrılması durumunda salon sorumlusunun tuttuğu tutanak ile sınav süreci yeniden değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır:

a. Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b. Adayların sınav giriş belgesi, T.C. kimlik kartı veya pasaport, su, kalem, kalemtraş, silgi, toplu ulaşım kartı dışında herhangi bir eşya ile katılmak,

c. Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

d. Cevapları, kâğıda veya farklı bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkarmak,

e. Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılmak,

f. Adayın kendine ait olmayan kimlik bilgileriyle sınava katıldığının tespit edilmesi,

g. Konuşmak, kopya çekmek, kopya vermek, kopya çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

h. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

Deneyap Türkiye kılavuzda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2024 DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU ADIMLARI

KAYIT OLMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLENDİRME METNİNİ OKUYUNUZ

Verileriniz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kontrol edilmekte olup, yanlış bilgi girişi durumunda sistem otomatik olarak hata verecektir. Bu aşamada eklenen veriler sonrasında değiştirilemeyecek olup, buraya doldurduğunuz bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği konusunda dikkat ediniz. Öğrencinizin durumu hakkında güncel bilgilendirmeleri tarafımıza ibraz ettiğiniz eposta ve telefon numarası üzerinden alacaksınız.

T3 KYS sistemine ilk defa başvuruda bulunuyorsanız https://t3kys.com/tr/deneyap/profileCreate adresi üzerinden başvuru sistemine kayıt olabilirsiniz (Aşağıda adım adım izlemeniz gereken detaylı talimatları bulabilirsiniz.)

Eğer sisteme daha önce kayıt oluşturduysanız, aşağıda bulunan "Zaten Üyeyim" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Başvuru adımlarına devam etmek için “Öğrencinin Kişisel Bilgileri” ekranındaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Önemli: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası gibi bilgiler, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sistemsel olarak kontrol edilmektedir. Yanlış veya eksik bilgi girişi durumunda, "Profil Bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İl, Sınıf) “Doğru Eşleşmemiştir. Lütfen Kontrol Ediniz" uyarısı alabilirsiniz. Bu nedenle, bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz önemlidir.

"Öğrencinin Profil Bilgileri" ekranında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmeniz gerekmektedir:

İl
İlçe
Adres
Cep Telefonu
Sınıf (Şu an devam ettiğiniz sınıf seviyesi)
Okul Türü (Devlet veya Özel okul)
Okul Tipi (İlkokul, Ortaokul, İmam hatip Ortaokulu, Meslek lisesi, Özel liseler,
Anadolu liseleri, Fen liseleri, İmam hatip liseleri, Diğer)
Okul (Şu an eğitim aldığınız okul)
Devam ettiğiniz kurs varsa belirtiniz (42 Okulları, Belediye kursları, BİLSEM,
Gençlik Merkezi Kursları, Halk eğitim merkezi kursları, Keşif Kampüsü, Yok)
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Engel Durumu (Varsa belirtiniz)

Not: Okul bilgisi listede bulunmuyorsa, "Diğer" seçeneğini seçerek okul adınızı manuel olarak girmeniz gerekmektedir.

Önemli: Öğrencinin Profil Bilgileri" ekranında il, ilçe ve sınıf bilgilerini eksik veya hatalı bir şekilde doldurduğunuzda, salon, gün ve seans seçimi ekranında uyarı alacaksınız. Bu nedenle, bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz önemlidir. Uyarı ile karşılaşmamak için lütfen ilgili alanları dikkatlice kontrol ediniz.

“Veli Bilgileri” ekranında; Veli Ad-Soyad, veli e-posta, veli telefon numarası ve veli yakınlık derecesi bilgilerini eksiksiz doldurunuz.

“Seans Bilgileri” ekranında; sınava girmek istediğiniz gün ve seans bilgilerini seçerek doldurunuz.

Önemli: Öğrencinin Profil Bilgileri ekranında il, ilçe ve sınıf bilgilerini eksik ya da hatalı doldurduğunuz takdirde salon, gün ve seans seçimi ekranında uyarı ile karşılaşacaksınız.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sürecinden haberdar olduğunuz kaynağı seçmek için, 'Bizi Nereden Duydunuz?' bölümünü kullanınız."

"Kayıt" ekranında bulunan "Kişisel Verilerin Korunumuna İlişkin Muvafakatnameyi" ve "Ben Robot Değilim" butonlarını işaretleyiniz.

Önemli: İşaretleme yapılmadığı takdirde sistem başvuru kaydına izin vermeyecektir.

Başvuru adımlarını başarıyla tamamladıktan sonra kaydınızı tamamladığınız sayfada, "Sınav Giriş Belgesi İçin Tıklayınız." butonuna tıklayarak sınav giriş belgenizi görüntüleyebilirsiniz.

Sınav giriş belgenizi çıktı almayı unutmayınız.

Süreç içerisinde sınava giriş belgenizi tekrar görüntülemek ve çıktısını almak istiyorsanız; başvurunuzu www.t3kys.com web adresi üzerinden gerçekleştirmiş öğrencinin profiline giriş yaparak, "Başvurularım" sekmesinden sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

DENEYAP TÜRKİYE ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI 2024 SIK SORULAN SORULAR

1- Deneyap Teknoloji Atölyeleri Nedir?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak amacıyla kurulan, ilk 24 ay süren proje temelli dersler ve devamında gerçekleşen 12 aylık takımlar dönemi olmak üzere aşamalı eğitim modeli sunan merkezlerdir. Atölyelerde, katılımcılara yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 11 farklı program başlığında 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verilmektedir.

2- Sınava kimler başvurabilir?

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, Türkiye genelinde 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, sınava başvuru yapma imkanına sahiptirler.

3- Yabancı uyruklu öğrenciler başvuru yapabilir mi?

Yabancı uyruklu veya uyruğu olmayan adaylar İlk Kayıt Belgesi’ni ve öğrenci belgesini sınavda ibraz etmek koşuluyla sınava girebilirler. Sadece eğitim seviyesine uygun olan öğrenciler, seçme sürecine dahil edilecektir.

4- Neden tüm sınıf seviyeleri sınava başvuruda bulunamıyor?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde sunulan eğitimler, "ortaokul" ve "lise" düzeyinde iki ayrı kategoride yer almaktadır. Ortaokul ve lise düzeyindeki yeni başlayan öğrenciler, okul süreçleri boyunca toplamda 3 yıl süren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, 24 ay proje temelli dersler ve ardından 12 ay süren takımlar dönemi olmak üzere aşamalı bir eğitim modelinden faydalanırlar. Eğitim programlarının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için takvimsel durumlar dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, ara sınıf öğrencileri, Deneyap eğitimlerini tamamlayamadan mezuniyet seviyesine gelmeleri sebebiyle, sınava başvuruda bulunma hakkına sadece belirtilen seviyedeki öğrenciler sahiptir.

5- Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde daha önce öğrenci olmaya hak kazanmış veya mezun olmuş öğrenciler tekrardan başvuru yapabilir mi?

Daha öncesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanmış öğrenciler tekrardan başvuru gerçekleştiremezler.

6- Başvuru için tarih aralığı nedir?

Başvurular 07 Şubat 2024 - 25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir

7- Sınava nasıl ve nereden başvuru yapabilirim?

Sınava T3 KYS web sitesi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Adaylar T3 KYS üzerinden başvuru formundaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

8- Başvuru yapabilmek için temin etmem gereken belge ya da belgeler var mıdır?

Başvuru aşamasında belge temini zorunlu değildir. Ancak başvurunuzun tamamlanmasının ardından E-Sınav'a katılabilmek için sınav giriş belgesini T3 KYS üzerinden temin etmeniz gerekmektedir.

9- Başvuru esnasında nelere dikkat etmeliyim?

Başvuru sırasında girilen bilgilerin doğruluğundan ve eksiksizliğinden emin olunması önemlidir. Ayrıntılı bilgiler için E-Sınav Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

10- Başvuru yaptıktan sonra hangi aşamalardan geçeceğim?

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacaktır. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan Çevrim içi eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar Uygulama Sınavına davet edileceklerdir. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

11- Başvuru yapmak istiyorum ancak T3 Kys’ye kayıtlı mail adresimi bilmiyorum. Ne yapabilirim?

T3 KYS'ye T.C. kimlik numaranızı kullanarak giriş yapabilir ve mail adresinizi güncelleyebilirsiniz. Şifrenizi veya mail adresinizi hatırlayamıyorsanız, [email protected] adresine mail göndererek destek talebinde bulunmanız gerekmektedir.

12- Başvuru yaparken okulumun adını bulamadım ne yapmalıyım?

Başvuru sırasında okul adı bulunamazsa, "Diğer" seçeneğini işaretleyerek okul adını manuel olarak girebilirsiniz.

13- Sınava kayıt yaptırdıktan sonra bilgilerimde güncelleme yapabilir miyim?

Bilgiler, sistem üzerine yalnızca bir kez girilmelidir. Bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı için doğrulukları teyit edildikten sonra başvuru tamamlanmalıdır.

14- Sınav giriş belgemi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Sınav Giriş Belgesi üzerinde değişim yapılamamaktadır.

15- “Zaten üyesiniz” uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım?

Önceden T3 KYS'ye üye olmuş adaylar, "Zaten Üyeyim" bölümüne tıklayarak kayıt oldukları e-posta adresi ve şifreleriyle giriş yapabilirler.

16- Hesabım var ama erişemiyorum, ne yapmalıyım?

Önceden üye olduğunuz mail adresi ve şifrenizle giriş yapmak için "Zaten Üyeyim" bölümünü kullanabilirsiniz. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız, "Şifremi Unuttum" bölümünden şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz.

17- Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

"Zaten Üyeyim" butonuna tıkladıktan sonra, şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

18- Hangi mail ile üye olduğumu da unuttum, şifremi nasıl sıfırlayabilirim?

"Zaten Üyeyim" butonuna tıkladıktan sonra, şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi Unuttum" seçeneğine giderek, T.C. kimlik bilginiz ve T3 KYS'ye kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla şifre sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

19- Seans seçimi yapamıyorum? Neden?

Sınav başvurusunda bulunan adayların il, ilçe ve sınıf bilgilerini girmeden seans seçimi yapma olanağı bulunmamaktadır.

20- İl, ilçe ve sınıf bilgilerini girmeme rağmen sınav salonu listesi açılmıyor.

Sınav başvurusu, www.deneyap.org web sitesinde paylaşılan bağlantı aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

21- E-Sınav ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

E-Sınav başvurusu sırasında adaylar, tercih ettikleri salon ve seanslarda sınavlarını tamamlayacaklardır.

22- Sınava kendi bilgisayarımı getirebilir miyim?

Adaylar, sınav merkezlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla sınavlarına katılacaklardır. Bu nedenle, sadece E-Sınav Kılavuzu'nda belirtilen malzemelerin kullanılmasına ve bu malzemelerin yanlarında bulundurulmasına izin verilecektir.

23- Sınav günü ne yapmalıyım?

Sınav gününde, adayların yanlarında 'Sınav Giriş Belgesi' ve 'T.C. Kimlik Belgesi' (yabancı uyruklu adaylar için Süresi Geçerli Pasaport ve Öğrenci Belgesi) bulundurması gerekmektedir. Ayrıca, sınava gireceğiniz adreste sınav saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmalısınız. Sınav başladıktan sonra adaylar, içeri alınmayacaktır.

24- Sınav için önceden çalışmam gereken konular veya kaynak kitaplar var mıdır?

Sınav soruları, muhakeme, veri okuma ve yorumlama, çıkarım yapma, problem tespiti, kritik düşünme, araştırma yeteneği ve değişken belirleme gibi becerileri değerlendirmeyi amaçlar. Bu sınav, bilgi değil, öğrencilerin becerilerini ölçmeye yönelik sorular içermektedir.

25- Sınava gireceğim merkezin adresini nerden öğrenebilirim?

Bağlantıya (https://mth.tc/deneyap2024sinavmerkezleri) tıklayarak sınav merkezlerimizin adresini öğrenebilirsiniz.

26- E-Sınavda kaç soru sorulmaktadır?

Sınavda adaylara Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularında toplam 40 adet soru sorulacaktır.

27- E-Sınav kaç dakika sürmektedir?

Adaylara 80 (seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

28- E-Sınava mücbir durumlarda katılım göstermediğim takdirde telafi sınavı mümkün mü?

Adayların bulundukları ilde sınav süreci haricinde telafi sınav yapılmamaktadır.

29- E- Sınava başvurduğum şehirden farklı bir şehirde girebilir miyim?

Mücbir bir sebep belgelendirildiği takdirde, durum komisyon tarafından detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir. Komisyonun uygun bulması durumunda, adayın farklı bir şehirde sınava girmesi mümkündür.

30- E- Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

E-Sınav sonuçları 26.04.2024 - 30.04.2024 tarihleri arasında açıklanacaktır. Sürece bağlı olarak takvimlerde değişiklik yapma hakkını Deneyap Türkiye saklı tutmaktadır.

31- T3 KYS de süreci nereden takip edeceğim?

T3 KYS sürecinizi "Başvurularım" bölümünden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Gerekli bilgilendirme mailleri size iletilecektir; bu nedenle, adayların mail kutularını ve spam klasörlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve takip etmeleri önemlidir, çünkü bu adayların sorumluluğundadır.

32- Bundan sonraki süreçlerden haberdar olmak için ne yapmalıyım?

Deneyap Türkiye sosyal medya hesaplarını ve www.deneyap.org web sitesini takip ederek ve bildirim al ve bizden haberdar ol seçeneklerine tıklayarak bundan sonra gerçekleşecek duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

33- Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sınavı kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin www.deneyap.org internet adresinde “Gelişmeleri Takip Et” başlığı altında yayımlanmıştır.

34- E-Sınav giriş belgeleri posta/e-posta ile adaylara gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi, posta/e-posta vb. hiçbir yolla ve şekilde adaylara gönderilmez.

35- E-Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önce gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

36- E- Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle kılavuzda da belirtilen, sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar sınav binalarına getirilmemelidir.

37- E- Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adaylar kalem, silgi ve kalemtraş bulundurabilirler. Müsvedde kağıtlar sınav sorumluları tarafından verilecektir.

38- E- Sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler

39- E- Sınava saat getirebilir miyim?

E- Sınav ekranında sınav süresini gösteren bir panel bulunmaktadır. Bu sebeple adayların salonda saat/ akıllı saat bulundurması yasaktır.

40- Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama nedir?

E-Sınav'da başarılı olan belirli sayıda adaylar, Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına geçmeye hak kazanırlar. Bu aşamada adaylar iletilecek olan takvim doğrultusunda çevrim içi eğitimleri ve görevleri tamamlamaktan sorumludur. Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama sürecini başarı ile geçen adaylar Uygulama Sınavına girmeye hak kazanırlar.

41- Uygulama sınavı nedir?

Uygulama Sınavı’nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler, proje tasarım süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine tanımlanan süre dâhilinde sunarlar. Sunum esnasında, öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Uygulama sınavı ana teması sınav tarihinden birkaç gün önce web sitesi üzerinden duyurulur.

42- Öğrenci olmaya hak kazandım, nasıl kayıt yaptırabilirim?

Nihai sonuçların açıklanmasından sonra asil öğrenciler T3 OBS üzerinden çevrimiçi kayıtlarını tamamlar ve ilgili belgeleri imzalayarak eğitim alacakları Deneyap Atölyesine teslim ederler. Yedek öğrenciler ise T3 OBS üzerinden çevrimiçi ön kayıtlarını gerçekleştirir. Yedek öğrencilerimizin kayıtları ön kayıt niteliğinde olup asil öğrencilerden kayıt yapmayan olması durumunda yedek öğrenciler ile iletişim geçilir.

Sık Sorulan Sorular, adaylardan gelen taleplere uygun olarak düzenli bir şekilde güncellenecektir. İlgililerin güncel bilgileri takip etmeleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Çağrı Merkezi'nden (0 212 501 94 34) detaylı bilgi alması önerilmektedir. Sık sorulan sorulara verilen cevaplar özet şeklinde sunulmuştur, ancak ayrıntılı bilgileri Deneyap Öğrenci Seçme Sınavı kılavuzunda bulabilirsiniz.

Sınav takvimi ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Genel Bilgi Kılavuzu : https://cdn.t3kys.com/media/uploads/2024/02/08/2024-s%C4%B1nav-k%C4%B1lavuzu-080224-1140.pdf

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu : https://cdn.t3kys.com/media/uploads/2024/02/05/2024-basvuru-adimlari.pdf

Sıkça Sorulan Sorular : https://cdn.t3kys.com/media/uploads/2024/02/06/2024_Deneyap_Turkiye_Ogrenci_Secme_Sinavi_Sik_Sorulan_Sorular.pdf

Sınav merkezleri : https://cdn.t3kys.com/media/uploads/2024/02/08/2024-s%C4%B1nav-merkezleri-080224-1140.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.