Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

2024 Yılı DGUY Ön Başvuru Sonuçları ve Nihai Başvuru Duyurusu

Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında kadronun yirmi katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-DGUY), 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Ankara’da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacaktır. Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır. 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 3 Nisan 2024 tarihi olacaktır.

Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan Göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların ön başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş (70) ve üzerinde puanı olan adaylar 1. Grup (İİBF/Hukuk) için sınava başvurabilecektir. 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puan türünden yetmiş (70) ve üzerinde puanı olan adaylar 2. Grup (Mühendislik) için sınava başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların ön başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

1. Gruptan (İİBF/Hukuk) sınava başvurabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak gerekmektedir. 2. Gruptan (Mühendislik) sınava başvurabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin aşağıda belirtilen lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak gerekmektedir. Ön başvuru aşamasında ve nihai başvuru aşamasında, henüz mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir. Başvuru işlemlerinde; ÖSYM tarafından mezun olunan fakülte/lisans programına ilişkin bir engelleme yapılmayacaktır. 2. Gruptan (Mühendislik) sınava başvuracak adayların aşağıdaki mezuniyet alanlarından kendilerine uygun seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir.

LİSANS ALANLARI VE KODU

3124 Bilgisayar Mühendisliği
9343 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
5134 Yazılım Mühendisliği
3162 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 Elektronik Mühendisliği
3166 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4257 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği
5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
3168 Endüstri Mühendisliği
1429 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
0000 Yukarıda belirtilen Mühendislik bölüm/bölümlerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen denkliğim bulunmaktadır.

Adaylar ön başvurularını (1. Grup-İİBF/Hukuk ve 2. Grup-Mühendislik ayrı ayrı olmak üzere, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya mobil uygulamalarından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla başvuran adaylar başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuruda yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

Adaylar, 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında sınava ön başvurularını yaptıktan sonra 75,00 TL. olan ön başvuru ücretini, 7-14 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır.

Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacaktır. 1. Grup (İİBF/Hukuk) için atama yapılacak 40 kadronun yirmi katı aday (800 aday); 2. Grup (Mühendislik) için atama yapılacak 10 kadronun yirmi katı aday (200 aday) nihai başvuru yapacaktır.

Sıralamada en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday da listeye dâhil edilecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ön başvuru sonuçlarında adayların KPSS puanları ve ön başvuru yapan adaylar içindeki başarı sıraları yer alacaktır.

Sıralamaya giren adaylardan sınava katılmak isteyenler nihai başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır. Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır.

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Ön başvuru sonrasında sıralamaya dâhil olan adaylardan, başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak olanlar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportlarını veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde düzeltme/değişiklik bulunan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan veya bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunan adayların, mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmaları ve eğitim bilgilerini gösterir resmî belgenin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvuru işlemlerinde sınav ücreti yatırılamayacağı için başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvurularını bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru işlemi yapan adayların başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını görmeleri, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde ÖSYM'ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun sınav ortamı oluşturularak aynı gün ve saatte Ankara’da sınava alınabileceklerdir.

Adayların, başvuru yapmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru yaparak sınav ücretini ödemeleri yararlarına olacaktır. Bu konuda adaylar ayrıntılı bilgiye, Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet adresinde (https://www.gib.gov.tr/) yer alan sınav başvuru bilgilerinden ulaşabileceklerdir.

Adaylar, sınava başvuru işlemini yaparak sınav ücretini ödedikten sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen/silinen, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinecektir.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportları veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi ile gireceklerdir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve işlem kâğıdı her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleriyle Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi, ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

Sınavda, her grup için çoktan seçmeli 60 soru bulunacaktır. 1. ve 2. Grup için ayrı ayrı yapılan sınavlarda ortak soru yer alabilecektir.

2024-DGUY: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için https://www.osym.gov.tr/TR,29065/2024-dguy-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html linkini tıklayınız.

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMDGUY
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.