Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

2024 Yılı Kalfalık Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”nda belirtilen alan ve dallarda belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsar.

Usta Öğreticilik Sınavları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.06.2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen İş Pedagojisi Kurs Programına göre açılan İş Pedagojisi Kursu sınavlarını kapsar.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları;

e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından MEM müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir. Başvuruların MEM müdürlüklerince kabul edilmesi neticesinde adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-Sınav ücretini yatıracaklardır.

Başvurusu onaylanan ve e-Sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, eSınav randevu sisteminde tanımlanacaktır. Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra MEM müdürlüklerinden e-Sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

e-Sınav giriş belgesinde adayın e-Sınav randevusu ile kimlik bilgileri, sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır. e-Sınavda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları, e-Sınav salonu bulunan merkezlerde, e-Sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM müdürlüklerinin bulunduğu ilde e-Sınava katılacaklardır.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Genel Müdürlük tarafından e-Sınav salonu açılan merkezlerde, “e-MESEM” üzerinden onaylanan başvurular dikkate alınarak belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Adayların Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavlarına katılabilmeleri için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak MEM müdürlükleri tarafından e-MESEM sisteminde tanımlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir. MEM müdürlüklerince sisteme yüklenen adaylara ait fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.

Adaylar mazereti nedeniyle e-Sınava girememiş olsalar dâhi sınav hakkını kullanmış sayılır. Kalfalık ve ustalık e-Sınavları, alan/dalların alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, usta öğreticilik e-Sınavı ise İş Pedagojisi Kurs Programında yer alan öğrenme kazanımlarından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır.

e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre yapılan başvurunun MEM müdürlükleri tarafından kabul edilmiş olması
b. Usta öğretici adayları için iş pedagojisi kursunun tamamlanmış olması
c. Adayın e ücretini yatırmış olması
ç. Adayın bilgilerinin e-MESEM üzerinden onaylanmış olması
d. e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden randevu tanımlanmış olması
e. e-Sınav başvurusu yapılacak dönem için daha önce aynı dönemde e-Sınava katılmamış olması
f. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması

e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

Adaylar, her sınav dönemi için ayrı olmak üzere KDV dâhil 600 (altı yüz) TL e-Sınav ücretini sınavın adını seçerek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası AŞ’nin; ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yatıracaklardır. Ayrıca https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile ödeme yapabilecektir.

Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır. e-Sınav randevusu oluşturulan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların da bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar, e-Sınav başvurularını kayıtlı oldukları MEM müdürlükleri aracılığı ile yapacaklardır. Başvurusu MEM müdürlüklerince onaylanan adaylar için, e-Sınav Randevu Sisteminde en yakın sınav tarihi ve saati belirlenecektir. Adayın, randevu sistemi tarafından belirlenen eSınav tarih ve saatinde sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır. Ancak e-Sınav başvurusunda bulunup sınav randevusu alan aday, mazeretini belgelendirmek kaydıyla sınava gireceği e-Sınav merkezinin bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak e-Sınav randevu tarihinden 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar randevusunu değiştirebilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde sınav randevusu değiştirme şartları Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenebilir. e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu adaylar için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

MEM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

MTEGM tarafından gönderilecek olan 2024 Yılı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Sınavları Çalışma Takvimi’ne bağlı olarak;

a. e-Sınav başvuru işlemleri için https://e-MESEM.meb.gov.tr adresinde yer alan e-MESEM sisteminde aday için başvuru girişini yapmak. Tutuklu ve hükümlü adaylar için e-Sınav başvuru girişi yapılmayacaktır.

b. Başvuru belgelerini adayın dosyasında saklamak

c. Adaya ait bilgileri inceleyerek e-Sınav başvurusu uygun görülen adayların onay işlemini eMESEM üzerinden yapmak

ç. e-Sınava girecek olan aday için e-Sınav yeri ile kimlik bilgilerinin bulunduğu e-Sınav giriş belgesini sistemden renkli veya siyah beyaz almak, mühür/kaşeli ve imzalı olarak sınav tarihinden önce adayı bilgilendirerek imza karşılığı teslim etmek

d. Sistemden alınan e-Sınav giriş belgesini adaylara teslim ederken, sınav esnasında yanında bulundurulmaması gereken eşyalar konusunda hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalattırmak

e. e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak

f. Adaya, sınava gelirken renkli veya siyah beyaz, fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabileceğini bildirmek. e-Sınav giriş belgesi salon görevlilerine teslim edilecektir.

* Geçerli kimlik belgesi ve e-Sınav giriş belgesi yanında olmayanların sınava alınmayacağını, adaylara duyurmak

g. Bu kılavuzun “Sınav Uygulaması” başlığı altında açıklanan geçerli kimlik belgeleri ile ilgili adayları bilgilendirmek. Belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belgenin geçerli sayılmayacağını, belgeleri yanında olmayan adayların kesinlikle sınava alınmayacağını, adaylara bildirmek.

e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru yaptıkları MEM müdürlüklerinden eSınav giriş belgelerini onaylı olarak teslim alacaklardır. e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alır.

Her e-Sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın başvurusunun yapıldığı MEM adı, MEM müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve “dikkat” bölümü yer almaktadır. Ayrıca adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur. Adaylar, renkli veya siyah beyaz fotoğraflı e-Sınav giriş belgelerini sınava başlamadan önce salon görevlilerine ibraz ve teslim etmek zorundadırlar.

e-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulaması sistemde belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b. Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaktır.

ç. Adaylar; sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip (çipli kimlik kartı) adayların sınav giriş belgesinde imza ve mühür/kaşe bulunma zorunluluğu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dışında diğer geçerli kimlik belgeleri ile sınava gelen adayların sınav giriş belgelerinde mühür/kaşe ve imza olmak zorundadır. Adaylar e-Sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmek zorundadırlar.

* Geçerli Kimlik Belgesi:

- Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

- KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı

- Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları için mavi kart

- Yabancı uyruklu adaylar (geçici koruma statüsünde bulunanlar hariç) geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport; ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge

- Nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkod-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi

* Geçici koruma statüsünde bulunan (geçici koruma kimlik belgesine sahip) yabancı uyruklu adaylar yalnızca kimlik belgesinde belirtilen ikamet ilinde sınava girebilecektir.

* Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan adayların geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.

Yukarıda tanımlananlar haricinde başka hiçbir belge geçerli kimlik belgesi olarak sayılmayacaktır. Geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında olmadan sınava gelen adaylar sınava alınmayacak ve e-Sınav Uygulama Modülünden ilgili seçenek ile adayın sınavı iptal edilecektir..

d. Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır. Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday sınav salonuna alınmayacaktır.

e. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan aday çıkması hâlinde bu adaydan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

f. Aday, yerleştirildiği sınav bilgisayarı ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Sınav bilgisayarındaki bilgiler kendisine ait değilse salon görevlilerini uyarır ve sınavı başlatmaz, sınavı başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavının iptal edileceğini kabul etmiş sayılır.

g. Adaylar sınav bilgisayarında yer alan “Kullanım Kılavuzunu Okudum ve Kimlik Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum” işlemini yaptıktan sonra sınava başlayabileceklerdir.

ğ. Aday tüm işaretlemeleri sınav bilgisayar ekranına dokunarak veya fare ile yapacaktır.

h. Her sorunun 4 (dört) seçeneği olup bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

ı. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır. Sınav süresinin takibinden adayın kendisinden sorumludur.

i. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten aday salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır

j. Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda sistem adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

k. Aday sınava gelmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Gelmedi” yazılacak ve adayın sınava katılım durumu sistem üzerinden “Aday Sınava Gelmedi” olarak işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava Alınmadı” yazılacaktır. Ayrıca ibraz edilen geçersiz belgenin aslı veya bir örneği alınarak konuyla ilgili tutanak tutulacaktır.

l. Sınav bitiminden sonra;

* Salon görevlileri, adaylara salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren cevap kâğıdını imzalatacaklardır.

* Adaylar sınav sonuçlarına, sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından (kiosk) veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra https://esinav.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı yayımlanmayacaktır.

m. Sınav görevlileri sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

Yukarıda belirtilen yasak nesnelerle salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler modülü "Sınav İşlemleri" ekranında yer alan "Tebellüğ Gerektiren Belgeler" başlığı altındaki "Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar"a, "e-Sınav Görevlendirme Belgesi"nde belirtilen hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Kılavuza https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_02/01102615_KalfalYk_UstalYk_ve_Usta_OYreticilik_e-SYnavlarY_BaYvuru_ve_Uygulama_KYlavuzu_2024.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.