Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

2024 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu

Liselere Geçiş Sistemi Tercihleri, 17 Temmuz 2024 tarihine kadar e-Okul üzerinden alınacak. LGS Yerleştirme Sonuçları, 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

I. BÖLÜM: ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR

a) Merkezî Yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

b) Yerel Yerleştirme; okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

c) Yetenek sınavı ile öğrenci alan proje okulu olan fen liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 16 Temmuz 2024 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Kayıt yapmadan önce tercih yapmış olanların tercihleri yerleştirme işlemlerinden önce iptal edilecektir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 28 Haziran-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

d) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini diğer öğrencilerle birlikte e-Okul sisteminde açılan tercih sistemi üzerinden yapabilecek olup herhangi bir sebeple e-Okul sistemi üzerinden tercih yapmayan ve/veya yapamayan öğrenciler ise bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No.: 8 (06560) Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine 17 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinden sınavla öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sistemi üzerinden tercih başvurusu yapan öğrencilerin ayrıca bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐ 2”yi doldurmak suretiyle APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

f) Yurt dışından merkezî sınava giren öğrenciler, e‐Okul sisteminde kayıtlı ise tercihlerini http://www.meb.gov.tr ya da https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yaparak okul müdürlüklerine onaylatacaktır. e‐Okul sisteminde kayıtlı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, yerleştirme için 17 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No.: 8 (06560) Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini, ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

g) Öğrenci velisi; tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.

ğ) Yurt dışı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 8’inci sınıfı bitiren ve Merkezî Sınav Puanı bulunmayan öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 06-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

h) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre öğrenci velisi tarafından 28 Haziran-17 Temmuz 2024 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

ı) Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

1.2. ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

1.3. TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacaktır.

c) Merkezî Sınav’a giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacaktır. Tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde Merkezî Sınav ile öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

f) Merkezî Sınav’a katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

ğ) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabileceklerdir. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebileceklerdir.

h) Yerleştirmeye esas nakiller, “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi”nde belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

ı) Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

i) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınav’la Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

j) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

k) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

l) Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

m) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 28 Haziran-17 Temmuz 2024 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

n) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (17 Temmuz 2024 saat 17.00’ye kadar)

o) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından Merkezî Sınav’a giren öğrenciler, tercihlerini bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.

ö) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için tercih başvuruları 22-26 Temmuz 2024 ve 29 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

p) Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

r) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

s) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir. 

ş) Tercihlerin, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

t) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

u) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır.

ü) 28 Haziran-17 Temmuz 2024 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

v) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca alınarak yerleştirmeye esas 2. nakil sonucunda boş kontenjanı kalan okullara olacak şekilde sonuçlandırılacaktır.

1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecektir.

b) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınacak, 16 Ağustos 2024 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

c) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrencilerin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan yerleştirmeye esas 2. nakil sonucunda boş kontenjanı kalan okullara 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 16 Ağustos 2024 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

ç) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

d) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

e) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirme başvuruları alınarak 16 Ağustos 2024 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

1.5. MERKEZÎ VE YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI

1.5.1. Merkezî Yerleştirme

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerden tercih döneminde merkezî sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 1 (bir) olacak şekilde ek kontenjan verilecektir. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak olup yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacaktır.

c) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, 10 tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

ç) Yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

1.5.2. Yerel Yerleştirme

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii. Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

1.5.3. Pansiyonlu Okullara Yerleştirme

Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacaktır.

a) Pansiyonlu okul tercihinde;

i. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

1.6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1.6.1. Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,

b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber öğretmen/psikolojik danışman birlikte velileri bilgilendirmek,

c) Tercih işlemlerini, öğrenci velisinin doldurduğu “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak 28 Haziran-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,

ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp diğer nüshasını veliye vermek,

d) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak,

e) Tercih onaylama işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunan velilerden düzeltme/iptal taleplerini almak, işlemleri gerçekleştirmek ve belgeleri saklamak,

f) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek,

g) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısının onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek,

ğ) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak,

h) Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde e-Okul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,

ı) e-Okul sistemi üzerinde tüm 8’inci sınıf öğrencilerinin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarını kontrol ederek varsa eksiklikleri doğru bir şekilde tamamlamak

1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a) Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre rehberlik yapmak,

b) Yatılılığa doğrudan veya elektronik ortamda başvuran öğrencilerin başvurularını Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen öğrencileri yatılılığa yerleştirmek, kayıtlarını e-pansiyon modülüne işlemek,

c) Yetenek sınavlarını belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirmek, özel koşulları bulunan okul/meslek alanlarına yönelik sağlık raporlarının takibini yapmak

1.7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

a) Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

II. BÖLÜM: OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ

2.1. OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI

Öğrenci ve velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre okul tercihi yapabilecektir. Okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacaktır.

a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile proje okulları (Tablo–1),

b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı proje okulları (Tablo–2),

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve proje okulları (Tablo-3),

ç) Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullar listeleri https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

2.2. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN DENİZCİLİK ALANINA VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ ALIMI

2.2.1.Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Kurumlarına yerel yerleştirme kapsamındaki Anadolu Meslek Programlarına yerleştirilen öğrencilerin alana yerleştirme işlemlerinde; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin alan/dala geçiş başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında “…Diğer Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfta ders yılının başladığı tarihten önceki bir hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul başarı puanı esas alınarak ders yılının ilk haftası içerisinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılır.” hükmü ile her yıl Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alana/Dala Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Kılavuzu” doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir.

Söz konusu program türüne yerleştirilen öğrencilerin tanıtım ve yönlendirme faaliyetleri kapsamında ilgili okullara süresinde başvuruda bulunarak ilgili Kılavuz esaslarına göre alan tercihlerini e-Okul Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

2.2.2. Denizcilik Alanı

a) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okulları tercih etmek isteyen öğrencilerin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”ne göre denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan “Gemiadamlarının Periyodik Tahlil ve Tetkiklerini Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması şartları aranmaktadır.

b) Denizcilik alanı bulunan mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edecek öğrencilerin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tercih yapmaları gerekmektedir.

i. Bu okullara kontenjan kadar yerleştirme yapıldıktan sonra aynı sayıda yedek kazanan aday öğrenci belirlenecektir.

ii. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandığında kontenjana girebilenler “Asıl Kazanan Aday”, giremeyenler “Yedek Kazanan Aday” olarak ilan edilecektir.

iii. “Asıl Kazanan Aday”lar, “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu 05 Ağustos 2024 tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

iv. “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu süresi içinde teslim edemeyenlerin yerine yedek listeden ilk adaydan başlayarak kontenjanlar dolana kadar alım yapılacaktır. Yedek listedeki adaylar raporlarını, 09 Eylül 2024 tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

2.2.3. Mesleki Eğitim Merkezleri

a) Mesleki Eğitim Merkezlerinde ustalık/kalfalık programı ile diploma programı uygulanmaktadır. Diploma programını tamamlayan öğrencilere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması düzenlenecektir.

b) Mesleki Eğitim Merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yönlendirilecektir.

2.3. YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleriyle birlikte 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar doğrudan başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden duyurular sayfasında “ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlara yatılılık başvuru ekranı”ndan da (belgelerini doğrudan veya başvuru tarihleri arasında olacak şekilde posta yoluyla ulaştırmak koşuluyla) başvurabileceklerdir.

b) Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 23 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

c) Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 26 Ağustos 2024 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

ç) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 27 Eylül 2024 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

Kılavuza https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2024/06/lgs/2024tercihveyerlestirmekilavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.