Öne Çıkanlar öğretmen örgün ortaöğretim kurumları ekpss Milli Eğitim Bakanlığı Ek Öğretmen Atamalarına İlişkin Açıklama

Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları Duyurusu

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı Duyurusu yayınlandı.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

SINAV MERKEZLERİ

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAVLAR İÇİN İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

İlk Kayıt İşlemleri:

Açık Öğretim Ortaokulu ilk kayıt işlemleri 04 Ocak 2024 tarihinden 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemleri 04 Ocak 2024 tarihinden 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Örgün ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Sayılı Genelge kapsamında açık öğretim liselerine geçiş şartları taşıyan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinden 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Kayıt Yenileme İşlemleri:

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde aktif kaydı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinden 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde aktif kaydı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan 1. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra 24 Ocak 2024 tarihinden 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

İLK KAYIT BAŞVURU YERLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu veya Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyen kişilerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyen kişilerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyen kişilerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx , Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve numaralı şeffaf gözlük hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav salonuna alınmayacaktır.

6. Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

7. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

8. 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx , Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. 

İLETİŞİM VE DUYURU

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler : 444 06 32

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler : 444 06 32

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Halkla İlişkiler : 444 06 32

Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler : 444 06 32

Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası : 0 312 213 01 75

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası : 0 312 213 01 76

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Faks Numarası : 0 312 213 01 76

Açık Öğretim Ortaokulu Faks Numarası : 0 312 213 01 73

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 0 312 413 32 63

Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi : Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21 06500 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA

Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi : Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21 06500-Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Yazışma Adresi : Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21 06500 Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi : Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21 06500 Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara

İnternet Adresleri

https://www.meb.gov.tr/
https://hbogm.meb.gov.tr/
http://odsgm.meb.gov.tr/
http://aol.meb.gov.tr/
https://aio.meb.gov.tr/
https://aoihl.meb.gov.tr/
http://maol.meb.gov.tr/ 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.