Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

MEB'den Dikkat Edilecek Hususlar Yazısı (26 Şubat 2024)

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bakan a. Kemal Bülbül imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüz tarafından 1-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Ortaokulunda Kayıtlı (Yurt Dışında Bulunan Öğrenciler, Engelli Öğrenciler ile Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hariç) Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem e-Sınavı'na ilişkin olarak ''Dikkat Edilecek Hususlar'' ve ''İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılması Gerekenler'' dökümanı hazırlanmış olup Ek'te sunulmuştur. Gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULUNDA KAYITLI (YURT DIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER, ENGELLİ ÖĞRENCİLER İLE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLER HARİÇ) ÖĞRENCİLERİN 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM E-SINAVI

*DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR*

SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, sınav uygulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevlilere işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyideler getirilmiştir.

Sınav görevlileri sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için bina komisyon başkanı/bina sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

Sınav Adı: Açık Öğretim Ortaokulunda Kayıtlı (Yurt Dışında Bulunan Öğrenciler, Engelli Öğrenciler ile Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hariç) Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem e-Sınavı Sınav Merkezi: 81 İl e-Sınav Merkezleri ve KKTC e-Sınav Merkezi Soru Sayısı ve Sınav Süresi: Her ders için 11 soru sorulacak olup her bir oturum için 75 dakika süre verilecektir.

Geçerli Kimlik Belgesi: Adaylar üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir.

Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir. Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan adayların geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir. Sınav Giriş Belgesi: Fotoğraflı sınav giriş belgesinde; adayların sınava katılacakları tarih ve oturum saati, sınav merkezi ve aday kimlik bilgileri ile aday fotoğrafı yer almaktadır. Fotoğraflı giriş belgesinde herhangi bir onay veya imza bulunmayacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

I. SINAV UYGULAMASI

 e-Sınav uygulaması 01-29 Mart 2024 tarihleri arasında her ders için 11 soru ve her bir oturum için 75 dakika süre verilecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Hafta İçi

1. Oturum: 17.00 - 18.15
2. Oturum: 18.45 - 20.00
3. Oturum: 20.30 - 21.45*

Hafta Sonu

1. Oturum: 08.30 - 09.45*
2. Oturum: 10.15 - 11.30
3. Oturum: 12.00 - 13.15
4. Oturum: 13.45 - 15.00
5. Oturum: 15.30 - 16.45
6. Oturum: 17.15 - 18.30
7. Oturum: 19.00 - 20.15
8. Oturum: 20.45 - 22.00*

saatlerinde yapılacaktır.

* Hafta içi 3. oturum ile hafta sonu 1. ve 8. oturumlar yalnızca İstanbul ilinde gerçekleştirilecektir.

 Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler, görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile sınav saatine 15 dakikadan az süre kala sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

 Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır.

 Adaylar, sınava gelirken renkli veya siyah beyaz fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgelerinde mühür ve imza bulunmayacaktır.

 Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır.

 Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır. Ayrıca, adayın yasaklı nesneleri sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak düzenlenecek ve adayın sınavı iptal edilecektir.

 Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

 Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu aday/adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan aday çıkması hâlinde bu adaydan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmaz.

 Adaylar; salonda yerleştirildiği sınav bilgisayarı ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Sınav bilgisayarındaki bilgiler kendisine ait değilse salon görevlilerini uyarır ve sınavı başlatmaz, sınavı başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavının iptal edileceğini kabul etmiş sayılır.

 Sınavda yüz tanıma sistemi kullanılmayacaktır. Sınav başlamadan önce otomatik olarak çalışan yüz tanıma sistemi tarafından verilen eşleşmeme uyarısı salon görevlilerince dikkate alınmayacaktır.

 Adaylar kendilerine ait sınav bilgisayarında yer alan “Kullanım Kılavuzunu Okudum ve Kimlik Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum” işlemini yaptıktan sonra sınava başlayabileceklerdir.

 Adaylar tüm işaretlemeleri sınav bilgisayar ekranına dokunarak yapacaktır.

 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

 Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır. Sınav süresinin takibinden adayın kendisi sorumludur.

 Sınav sırasında adaya kalem ve müsvedde kâğıt verilecektir.

 Sınavını tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

 Aday isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda sistem adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayın sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

 Aday sınava gelmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacak ve adayın sınava katılım durumu sistem üzerinden “Aday Sınava Gelmedi” olarak işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise e-Sınav uygulama modülünden ilgili ifade seçilerek adayın sınavı iptal edilecek, ayrıca ibraz edilen geçersiz belgesinin aslı veya bir örneği alınarak konuyla ilgili tutanak tutulacaktır.

 Adaylar sınav sonuçlarına, sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından (kiosk) veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra https://esinav.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

II. E-SINAV GÖREVLİLERİ

E-SINAV BİNA GÖREVLİLERİ

e-Sınav Bina sorumlusu

• Adayların ve görevlilerin güvenli bir şekilde sınav binasına alınması için bina güvenlik görevlilerini koordine eder. Sınav öncesinde adaylara ve görevlilere yanlarında bulundurulması yasak olan nesnelere ilişkin duyuruyu yapar.

• Sınav öncesinde e-Sınav merkezi girişinde yapılan kontrollerde üzerinde ses ve görüntü nakleden/kaydeden cihaz ve/veya düzenek bulunduğu tespit edilen adayın bilgilerini e-Sınav salon görevlilerine bildirir.

• Gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

• Sınav binasına sınav görevlileri ve adaylar dışında kimsenin alınmamasını sağlar.

• Sınav sırasında adaylara verilmek üzere ihtiyaç duyulan kalem ve müsvedde kâğıt teminini sağlar. Sınav sonunda kalem ve müsvedde kâğıtları e-Sınav salon görevlilerinden eksiksiz olarak teslim alır ve imha eder.

• Salon görevlilerinin çözemediği teknik ve idari sorunlar olması hâlinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü destek görevlileri ile irtibat kurarak sorunu çözmeye çalışır.

• Sınav salonların aydınlatılması, havalandırılması ve hijyenik hâle getirilmesi, sınav salonlarında yer alan demirbaşlar ile tuvaletlerin temizliğinin sağlanması amacıyla hizmetli olarak görevlendirilen personelin takibini yapar.

• Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ve Genel Müdürlük talimatlarınnda yer alan diğer görevleri yürütür.

e-Sınav Bina Güvenlik Görevlileri

• e-Sınav bina güvenlik görevlileri görevlerini Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan Sınav Güvenliği İş Birliği Protokolü doğrultusunda yürütür.

e-Sınav Bina Hizmetlisi

• e-Sınav merkezi, e-Sınav salonları ile tuvaletlerin; aydınlatılması, havalandırılması ve bu alanların hijyenik hâle getirilmesini sağlar.
• Sınav merkezinde yer alan demirbaşları temizler.
• Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ve Genel Müdürlük talimatlarınnda yer alan diğer görevleri yürütür.

E-SINAV SALON GÖREVLİLERİ

e-Sınav Salon Başkanı ve e-Sınav Salon Gözetmeni

• Sınav öncesi sınav salonunu hazır hâle getirir.

• Adayları salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre yerleştirir.

• Adayların kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesi kontrollerini yapar.

• Adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verir.

• Sınavın güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar.

• Adayların fotoğraflı sınav giriş belgelerini toplar.

• Sınavda adaylara verilen müsvedde kâğıt ve kalemleri sınav bitiminde eksiksiz toplar. Sınav sonunda e-Sınav bina sorumlusuna eksiksiz şekilde teslim eder.

• Sınav sonunda adaylara salon aday yoklama listesini ve aday cevap kâğıtlarını imzalatır.

• Sınavda yaşanan hususlara ilişkin tutanak ve benzeri evrakları düzenler ve ihtiyaç hâlinde bina güvenlik görevlileri ile iş birliği yapar.

• Sınav görev raporu ile sınav evrakının yer aldığı sınav zarfını imzalar.

• e-Sınav uygulama ve izleme sorumlusunun görevine gelmemesi hâlinde bu görevlinin görevlerini yürütür.

• Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ve Genel Müdürlük talimatlarınnda yer alan diğer görevleri yürütür.

e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu

• Sınav öncesi sınav salonundaki tüm elektronik donanımların kontrollerini yapar, sınav salonunda teknik bir sorunla karşılaştığında sorunu çözer.

• e-Sınava girecek aday listesini sistem üzerinden yazdırır. 

• e-Sınav uygulama modülü üzerinden aday kimlik doğrulama iş ve işlemlerini yürütür.

• Adaylara e-Sınav uygulamaları hakkında gerekli açıklamaları yapar.

• e-Sınav Uygulama Modülü üzerinden sınavı başlatır.

• e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumluları aldıkları eğitim ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda adayların eylemlerine göre e-Sınav Uygulama Modülü üzerinden iş ve işlemleri yürütür.

• Sınavda yaşanan hususları e-Sınav uygulama modülünde yer alan sınav görev raporuna işler.

• Sınav evrakını sınav zarfı içerisine koyar, sınav görev raporu ile sınav evraklarının yer aldığı sınav zarfını imzalar.

• e-Sınav salon başkanı ve/veya e-Sınav salon gözetmeninin görevine gelmemesi hâlinde bu görevlinin görevlerini yürütür.

• Aday bilgisayarında teknik sorun yaşanması hâlinde adayın sınavını yedek bilgisayara taşır.

• Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ve Genel Müdürlük talimatlarınnda yer alan diğer görevleri yürütür.

III. ADAYLARIN SINAVA ALINAMAYACAĞI VE E-SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

ADAYLARIN SINAVA ALINMAYACAĞI DURUMLAR

a) Adayın fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birini ibraz etmemesi,
b) Sınav başlamadan önce yapılan kontrolde adayın sınav salonuna getirmesi yasak olan nesne ile sınava geldiğinin tespit edilmesi,

Ayrıca, salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

ADAYLARIN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a) Sınav öncesinde, esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birini ibraz etmediğinin tespit edilmesi,

b) Adayın salon yoklama listesine ve/veya cevap kâğıdına imza atmadan sınav salonundan çıkması, sınav evrakını ya da sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmemesi,

c) Sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınav sonrasında adayın başka bir adaydan, elektronik/basılı herhangi bir dokümandan ya da ses ve görüntü nakleden/kaydeden cihaz ve/veya düzenek kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi, 

ç) Adayın kendisi yerine başka birisinin sınava girmesine katkı sağladığı veya bu yönde teşebbüste bulunduğunun sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,

d) Adayın, başka adayın bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınavı başlatması,

e) Adayların, sınav salonuna getirmesi yasak olan nesneler ile salona girdiğinin tespit edilmesi,

f) Adayın, e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar vermesi,

g) Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi,

ğ) Salon görevlileri; kopya çektiği veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen adaylar ile kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan ya da başka bir adayın yerine sınava giren şahısların bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina sınav sorumlusuna teslim edeceklerdir.

h) Bu maddelerin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen adayların sınavları, 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-5 maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılır” hükmü gereğince iptal edilir ve bu adaylar sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hiçbir sınava 2 (iki) yıl süre ile başvuramaz ve giremez.

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI (ORTAOKUL) 2023 -2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARINDA İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Genel Açıklamalar

 Açık Öğretim Kurumları (Ortaokul) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları (engelli, tutuklu-hükümlü öğrenciler ile yurtdışında bulunan öğrenciler hariç) ülke genelinde 01 Mart 2024 tarihi itibari ile e-Sınav yöntemiyle yapılacaktır. Sınavların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli tedbirler İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince alınacaktır.

 Adayların sınav randevusu almasına ilişkin iş ve işlemler 19 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır. e-Sınav randevusu verilen adayların randevu değişikliği yapılmayacaktır.

1- Sınav Öncesi Sınav Güvenliği ve Yönetimi İle İlgili Alınacak Tedbirler Hakkında

 e-Sınav merkezlerinde bulunan tüm donatım malzemeleri ile internet bağlantıları (bilgisayarlar, güvenlik kameraları, güç kaynağı, yazıcı, internet bağlantıları ve benzeri) sınav öncesi kontrol edilecektir. e-Sınav merkezlerinde tespit edilen eksiklik ve sorunların sınav öncesinde giderilmesi sağlanacaktır.

 Açık Öğretim Kurumları (Ortaokul) e-Sınavlarının yapılacağı tarihlerde e-Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgede elektrik ve/veya internet alt yapısı bakım/onarım veya yenileme çalışmalarının olup olmayacağına dair ilgili kurumlardan bilgi alınması sağlanacak, varsa bu tür çalışmaların iptal edilmesi /ertelenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

 Açık Öğretim Kurumları (Ortaokul) e-Sınavları için hazırlanan “Dikkat Edilecek Hususlar” ile “İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler” adlı dokümanlar sınav yapılacak e-Sınav salonlarına konulacaktır.

 Adayların sınav esnasında kullanacakları kalem ve müsvedde kâğıtlar e-Sınav salonlarında hazır bulundurulacaktır.

 Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereği e-Sınav salonlarında 10’un altında aday olan salonlarda sınav yapılmayacaktır. Bu nedenle e-Sınav salonlarında aday sayısı 10’un altında olan oturumlardaki adaylar uygun e-Sınav salonlarına İl Millî Eğitim Müdürlüklerince MEBBİS modülü üzerinden taşınacaktır. Bu işlem MEBBİS modülünde Sınav İşlemleri – e-Sınav İşlemleri – Aday Oturum Değiştirme ekranından yapılacaktır. Aday oturum taşıma işlemleri yalnızca 10’un altında aday bulunan salonlarda yapılabilecektir. Aday oturum değiştirme işlemlerinde adayların ulaşım sorunu yaşamamaları için gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Adayların e-Sınav giriş belgelerine erişim tarihi 26 Şubat 2024 tarihi olduğundan taşıma işlemlerinin 26 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

 Adaylar sınavın yapılacağı e-Sınav merkezine geldiği hâlde sınav öncesinde veya sınav esnasında yaşanan ve sınavın gerçekleştirilmesini kısmen ya da tamamen imkânsız kılan teknik (elektrik kesintisi, ağ bağlantı sorunu, bilgisayarların çalışmaması, yazılım sorunları ile benzeri sorunlar) veya idari sorunlar (sınav olduğu halde e-Sınav merkezinin kapalı olması, salon görevlilerinin hiçbirinin göreve gelmemesi, sınav güvenliğini tehdit edebilecek durumların ortaya çıkması ve benzeri nedenler) nedeniyle sınava giremeyen veya sınava girdiği halde sınavını tamamlayamayan adayların durumları sınav görevlileri tarafından tutanak altına alınacaktır. Durum ivedilikle Genel Müdürlüğümüze bildirilecek ve adaylara sınav uygulama takvimi içerisinde yeni randevu verilecektir. Bu nedenler dışında sınava katılmayanlar adaylarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2- e-Sınav Merkezlerinde Personel Görevlendirmeleri Hakkında

 Açık Öğretim Kurumları (Ortaokul) e-Sınavının gerçekleştirileceği oturum saatleri MEBBİS modülüne işlenmiştir. Bu nedenle söz konusu sınavda görev almak isteyen personele MEBBİS modülü üzerinden görev isteklerinin yenilenmesi hususunda gerekli duyurular yapılacaktır.

 Açık Öğretim Kurumları (Ortaokul) e-Sınavlarında; e-Sınav bina sınav sorumlusu, e-Sınav uygulama ve izleme sorumlusu, e-Sınav salon başkanı ve salon gözetmeni, hizmetli, bina güvenlik görevlisi görevlendirilecektir. Görevlendirme işlemleri MEBBİS modülü tarafından yapılacaktır. Yeterli görevli isteği bulunmaması halinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri ile ölçme değerlendirme merkezleri birimlerinde görev yapan personele öncelik verilmek kaydıyla Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde yer alan hükümlere uygun olarak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince resen görevlendirme yapılacaktır.

3- e-Sınav Merkezinde Görevlendirilen Personelin Görev Ücretleri Hakkında

 e-Sınav merkezlerinde görevlendirilen bina yöneticisi, salon başkanı, salon gözetmeni, e-Sınav uygulama ve izleme sorumlularının görev ücreti Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden, hizmetli ve bina güvenlik görevlilerinin ücretleri MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce ödenecektir.

 Görevlendirilen personelin görev ücret girişlerine ilişkin işlemler MEBBİS üzerinden ilgili modüllerden yapılacaktır. İlgili modüller ülke genelinde Açık Öğretim Kurumları (Ortaokul) eSınavlarının tamamlanmasından sonra açılacaktır.

 Görevlendirilen personelin görev ücretleri ve görev puanları MTSK ve diğer e-Sınavlarda uygulananlar ile aynı olacaktır.

 e-Sınav salonunda tüm adaylar gelmese dâhi görevliler oturum süresi sonuna kadar görev yerinde bulunacaktır. Bu görevlilerin sınav görev ücretleri ödenecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.