Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı örgün ortaöğretim kurumları ekpss Ek Öğretmen Atamalarına İlişkin Açıklama

2024 Yılı Vergi Takvimi

İnteraktif Vergi Dairesi sitesinden; vergiler, tapu harcı, idari para cezaları, trafik para cezaları, pasaport/yurtdışı çıkış harcı, motorlu taşıtlar vergisi, öğrenim ve katkı kredisi, sürücü belgesi harcı, veraset ve intikal vergisi, yapılandırma kanunu ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir.

MTV Ödeme Dönemi

1 Ocak Yılbaşı
1-31 Ocak Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1-31 Ocak 7326 Sayılı Kanununun 15. Taksit Ödemesi
1-31 Ocak 7440 Sayılı Kanununun 8. Taksit Ödemesi

OCAK 2024 VERGi TAKViMi

2 Ocak 2024

• 2022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
• 2022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
• 2024 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
• Kasım 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı
• Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
• Kasım 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
• Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Kasım 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
• 5 Ocak 2024 (02/01/2024 tarih ve 163 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında güncelleme yapılmıştır.)
• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

10 Ocak 2024

• 16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2024

• Aralık 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

22 Ocak 2024

• Aralık 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ocak 2024

• 1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak 2024

• 1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ocak 2024

• Aralık 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29 Ocak 2024

• Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ocak 2024

• Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
• Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• Yıllık Harçların Ödemesi
• 2023 Yılında Kullanılan Defterlerin 2024 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
• Aralık 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Aralık 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
• 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
• Aralık 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

ŞUBAT 2024 VERGi TAKViMi

26 Şubat-3 Mart 35. Vergi Haftası
1-29 Şubat 7440 Sayılı Kanununun 9. Taksit Ödemesi

9 Şubat 2024

• 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

12 Şubat 2024

• 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Şubat 2024

• Ocak 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Şubat 2024

• Ocak 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

21 Şubat 2024

• Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

23 Şubat 2024

• Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Şubat 2024

• 1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
• 1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Şubat 2024

• Ocak 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29 Şubat 2024

• Ocak 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Ocak 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
• Ocak 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
• 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

MART 2024 VERGi TAKViMi

26 Şubat-3 Mart 35. Vergi Haftası
1 Mart-1 Nisan Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi
1 Mart-1 Nisan 7326 Sayılı Kanununun 16. Taksit Ödemesi
1 Mart-1 Nisan 7440 Sayılı Kanununun 10. Taksit Ödemesi

11 Mart 2024

• 16-29 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
• 16-29 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2024

• Şubat 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Mart 2024

• Şubat 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

21 Mart 2024

• Şubat 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Mart 2024

• Şubat 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Mart 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2024

• 1-15 Mart 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Mart 2024

• Şubat 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2024 Yılı Vergi Takvimi : https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/2024_vergi_takvimi.pdf?id=s

Aylık Vergi Takvimi : https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi

Vergi Takvimi'ni https://gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi linkinden sorgulayabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.