Öne Çıkanlar Maden Çalışanları Milli Eğitim Bakanlığı Fatma AFYONCU Murat Kurum psikolog ataması

2023 Yılı Seviye Tespit Sınavı Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak 2023 Yılı Seviye Tespit Sınavı Başvuruları 6-17 Şubat 2023 tariihleri arasındadır. Başvurular https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr linkinden yapılacak.

Sınav yapılacak alanlar; Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği ve Mühendislik alanları ( Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Telekomünikasyon (Haberleşme) Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği) olarak belirlenmiştir.

2023 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği Uyarınca Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi Kapsamında Yapılan Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu yayınlandı.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

1.2 STS'ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesine karar verilen adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler. Diploma Denklik başvuruları reddedilen adaylar sınavlara giremezler.

1.3 STS, her yıl Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez yapılır. STS’de her bir alan için ayrı ayrı sınav yapılacak olup bu alanlar Tablo-1'de, alanlara ait konular ve ağırlıkları Tablo-2'de verilmiştir.

1.4 Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik sınavları için Kılavuz, ÖSYM tarafından hazırlanacak ve adaylar kılavuzlardaki hükümlere tabii olacaktır.

1.5 Tablo-1 de gösterilen alanların konu kapsam ve yaklaşık ağırlıkları, test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alanın yaklaşık ağırlığından daha fazla soru veya daha az soru sorulabilir.

1.6 Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olabilmek için alınması gereken asgari puan 100 üzerinden 40 ve üzeri puandır.

1.7 Adayların Üniversitelere yapacakları sınav başvurularında beyan ettikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

1.8 Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz sayılacaktır.

1.9 Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan veya başvuru sürecinde etik dışı girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.

1.10 Adayların Kurulumuz Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda adayın T.C. Kimlik/Y.U. numarası, adı, soyadı, adresi, imzası bulunur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına faks yoluyla gönderilen dilekçeler işleme alınmaz.

1.11 Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek sınavı geçersiz sayılır. 

2. BAŞVURU

2. 1 Başvuru Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına diploma denklik başvurusunu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler. Bu durumdaki adaylardan talepleri dâhilinde sınava girenlerin ve sınavdan geçerli puan almış olanların sınav sonuçları haklarında STS kararı alınınca değerlendirmeye alınacaktır.

2. 2 Başvuru İşlemleri

Yükseköğretim Kurulunca Yapılacak Sınavlar İçin Başvurular (Tablo-1)

Mühendislik (Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Telekomünikasyon (Haberleşme) Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği), Ebelik, Hemşirelik, Hukuk, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarının başvuruları Anadolu Üniversitesince alınacaktır. Başvuru usul ve esasları da ilgili Üniversite tarafından belirlenecektir.

Seviye Tespit Sınavlarına başvuru yapacak adayların Anadolu Üniversitesi İnternet sayfasını takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sınavla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu İnternet sayfasında duyurular yayımlanacaktır.

STS Sınav Başvuru İşlemi

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Sınav Başvuru Sistemine (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) web adresinden ulaşabileceklerdir. Sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak tüm bilgiye üniversitenin web sayasından erişilebilecektir.

DİKKAT: Yükseköğretim Kurulu tarafından gerektiğinde adaylara; gsm, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adayların başvuru sistemine güncel ve geçerli bilgilerini girmesi gerekmektedir. E-posta ile yapılan bilgilendirme resmî bilgilendirme kapsamında olacağından özellikle adayların sınav başvuru ve resmi itiraz süresi içinde e-posta adreslerini sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Sınava başvuru yapan aday bu şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

3. SINAV

3.1 Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

*Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

*Sınav Giriş Belgesi; adayın kimlik bilgilerini, (varsa) fotoğrafını, sınavın içeriğini, merkezini, binasını, tarihini vb. bilgilerini gösteren belgedir. Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri sayfasında sınav tarihinden 1 hafta öncesinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavda yapacağı işaretlemeler ve yazacağı yazılar için yanında koyu yazan siyah kurşun kalem, iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz, bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

• Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar (adayların sınav giriş belgesinde özel olarak belirtilenler hariç) araçlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalardaki salonlarda adaylar kontrol edilecek yukarıda sayılan araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları YÖK tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile gerekli görüldüğü takdirde izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

3. 2 Sınavın Uygulanması

Adayların; sınav başlangıç saatinden ilk 50 dakika ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler dolana kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav sırasında Yükseköğretim Kurulu temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapabilir ve adayların yerlerini değiştirebilir.

Aşağıdaki durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır.

• Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
• Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
• Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
• Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,
• Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,
• Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
• Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
• Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav sonuçları, YÖK Yürütme Kurulunca veya ilgili Üniversite Yönetimi tarafından tutanak tutularak geçersiz sayılacaktır. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun ya da olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.

Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve Üniversitece incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır ve aday hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

3.3 STS Alan Testlerinin Yaklaşık Kapsamları

Seviye Tespit Sınavlarında uygulanacak testlerin adları Tablo-1'de, alanlara ait konuların testteki konu kapsam ve yaklaşık ağırlıkları Tablo-2’de gösterilmiştir. Konu kapsamı yaklaşık ağırlığı ilgili tabloda gösterilen alanlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alanın yaklaşık ağırlığından daha fazla soru veya daha az soru sorulabilir.

4. DEĞERLENDİRME

Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin tüm hesaplama ve değerlendirme işlemleri sınavı yapmakla görevlendirilen Üniversiteler tarafından yapılacaktır. Puan hesaplamasında [Puan = (Net Doğru Cevap Sayısı / Geçerli Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Hesaplanan puanlarda yuvarlama yapılmayacak, virgülden sonra 2 (iki) hane dikkate alınacaktır. Adayın doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılarak Net Doğru Cevap Sayısı bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde veya itiraz sonucu incelenen herhangi bir alan testinde hatalı soru(lar) bulunduğu takdirde, ilgili soru(lar) değerlendirme dışı bırakılacaktır. Toplam soru sayısından, (varsa) değerlendirme dışı bırakılan soru sayısı çıkarılarak Geçerli Soru Sayısı bulunacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak, 40 (kırk) ve üzerinde puan alan ADAY’lar başarılı sayılacaktır.

*ÖSYM tarafından yapılan Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı asgari başarı puanı 100 üzerinden 35 puandır.

5. SINAV İTİRAZ İŞLEMLERİ

Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişmek isteyen adaylar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine göre özel erişim usulünün ve Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi hükümlerine göre ücretlendirmenin geçerli olması koşuluyla, 08.05.2023 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav Sorularına Erişim Talep Formu vasıtasıyla erişebileceklerdir. Erişim talebinin geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla sınav sorularına ve cevap anahtarına erişim ücretini ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması gerekmektedir. Başka kanallardan yapılan erişim talepleri dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde ve sürede başvuru yapan adaylar, 10.05.2023 tarihinde Sınav Sorularına Erişim Talep Formu üzerinde yer alan adres ve saatte, gözetmen eşliğinde, sınav süresinin 1/3’ü oranında süre (50 dk.) boyunca sınav sorularını ve cevap anahtarlarını inceleyebilecektir. Özel erişimin münferit ya da belirlenecek sayıdaki ilgiliye aynı salonda gözetmen eşliğinde yapılacaktır. Adayın, özel erişim sırasında soru numarası ve cevap seçeneği haricinde not alamayacağı (Örnek: 6, 7c), fotoğraf ve video çekemeyeceği ve inceleme sonunda İnceleme Tutanağını imzalayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sınav Sorularına erişim tarihi Anadolu Üniversitesince belirlenmiş olup ilgili süre içerisinde sınav sorularına erişimi talep etmeyen adaylar daha sonraki süreçte bu haktan yararlanamayacaklardır.

Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar, 08-10.05.2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla sınav itiraz ücretini ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması gerekmektedir. Başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar, sonuçların Üniversite tarafından resmî olarak açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla sınav itiraz ücretini ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması gerekmektedir. Başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsunlar ile sair giderler; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar için KDV dâhil 100 (yüz) tl, sınav sorularına ve cevap anahtarına erişmek için KDV dâhil 400 (dörtyüz) tl olarak belirlenmiştir.

6. SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanacak sınavların sonuçları 18.05.2023 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen sistem üzerinden yayınlanacak, adaylar sonuçlarını https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr web adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ilgili üniversitelere aittir. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında yayınlanamaz. Yükseköğretim Kurulunun ve ilgili üniversitenin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

DİKKAT: Sınava başvuru yapan aday sayısı, hazırlanan soru sayısı, soru hazırlamadaki maddi manevi ve iktisadi hususlar göz önünde bulundurularak “Seviye Tespit Sınavları Soru Havuzu” oluşturulması ve oluşturulacak soru havuzundan ileriki süreçte/sınavlarda faydalanılması planlandığından sorular adayların özel erişimine açılacak, kamuoyuna ilan edilmeyecektir.

KILAVUZ : https://denklik.yok.gov.tr/Documents/2023/2023-seviye-tespit-sinavi-kilavuzu.pdf

Ek-Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu : https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Tan%C4%B1ma%20ve%20Denklik%20Hizmetleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2023/saglik-durumu-formu-2023.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.