Öne Çıkanlar A101 26 Ağustos 2023 Aktüel Ürünler A101 3 Aralık 2022 Aktüel Ürünler Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Lisesi BİM 12 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

TP-OTC Filyos Güvenlik Görevlisi Alımı e-Sınavı Duyurusu

Zonguldak ilinde bulunan Filyos TP Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisler Topluluğu için Hizmet Alma Yöntemi ile 50 erkek aday Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecektir. Adaylar yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve mülakat olmak üzere 3 ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, fiziki yeterlilik ve mülakat ise Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ koordinesinde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav sonucu puan sıralamasında yukarıda belirtilen personel sayısının 4 katı kadar (200 aday) başarılı sayılacak, fiziki yeterlilik ve mülakata çağrılacaktır. Bu sıralamaya giremeyen aday elenecektir. Eşit puan almış son adaylar da fiziki yeterlilik ve mülakata çağrılacak, genel sıralamada da eşit puan alan adaylardan yıl, ay, gün, bakımından yaşı daha küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ tarafından fiziki yeterlilik ve mülakata tabi tutulacak olup nihai sıralama sonucunda kazanan adaylar asgari ücretin en az % 80 fazlası ücret ile işe alınacaktır. İşe alınan adaylara geçici olarak konaklama imkanı sağlanacaktır. Fiziki yeterlilik ve mülakat ile ilgili bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ tarafından daha sonra bildirilecektir. Fiziki yeterlilik ve mülakata katılacak adaylar, ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılayacaktır.

Başvuru Şartları;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 05.11.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,
• Geçerlilik süresi dolmamış (geçerlilik tarihi 05.11.2023’ten sonrası olan) silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
• En az lise mezunu olmak,
• Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmamak,
• Tercihen en az 1.75 ve üzeri boyda olmak,
• Özel güvenlik sağlık mevzuatında belirtilen sağlık problemleri olmamak,
• İyi iletişim kurabilmek ve diksiyonu düzgün olmak,
• Takım çalışmasına yatkın olmak,
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata hâkim olmak,
• Vardiyalı çalışabilecek durumda olmak şartlarını taşıyan adaylar sınav için başvuru yapabilecektir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından başvuru esnasında beyan edilen bilgiler esas alınacağından, adaya ait bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgiler adayın sorumluluğundadır.

SINAV BAŞVURUSU

 Sınava girecek her aday, KDV dâhil 550,00 (beşyüzelli) TL sınav ücretini katılacağı sınavın adıyla MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden 04/10/2023-13/10/2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yatıracaktır.

 Sınav ücretini yatıran adaylar, sınav başvurusunu 04/10/2023-13/10/2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yapacaktır. Sınav ücretinin yatırılmasının ardından başvrurunun gerçekleştirilmesi ile sınav başvuru süreci tamamlanmış olacaktır.

 Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

05 Kasım 2023 Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV MERKEZLERİ

Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini, 30/10/2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir. Sınav giriş belgesinde; adayların sınava katılacakları tarih ve oturum saati, sınav merkezi ile aday kimlik bilgileri yer alacaktır.

SINAV UYGULAMASI

Sınav Bilgileri:

TP-OTC Filyos Güvenlik Görevlisi Alımı e-Sınavı'nda 4 cevap seçenek sayılı 50 soru sorulacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 60 dakika sürecek; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van il e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

1. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2. Adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3. Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

4. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacaktır.

5. Sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 08/11/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

6. Sınav sonuç bilgileri 20/11/2023 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

S.NO / TP-OTC FİLYOS GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI E-SINAVI KONULARI / SORU SAYISI

1 Sözcükte Anlam 1
2 Cümlede Anlam 1
3 Anlatım Bozuklukları 1
4 Dil Bilgisi 1
5 Sözel Mantık 1
6 Sayısal Mantık ve Akıl Yürütme 5
7 İnkılap Tarihi 5
8 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5
9 4857 sayılı İş Kanunu 5
10 Özel Güvenlik Hukuku (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik) 10
11 Etkili İletişim 2
12 Temel İlkyardım 2
13 Kalabalık Yönetimi 2
14 Güvenlik Sistem ve Cihazları 2
15 Olay Yeri Koruma 2
16 Silah Bilgisi 5

Sınava yönelik soru hazırlama çalışmalarında sınav kapsamında yer alan mevzuatların sınav duyurusunun ilan tarihi itibarıyla “mevzuat.gov.tr” adresinde yer alan mevcut hâlleri dikkate alınacaktır. Adaylar sınav duyurusu ilan tarihinden sonra konu başlıklarında yer alan mevzuatlarda yapılacak değişikliklerden sorumlu olmayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir..

• Başarı puanı sıralamasında en yüksek puan alan 200 aday başarılı sayılacaktır. Başarılı olan son aday ile eşit puana sahip adaylar da başarılı sayılacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular olması durumunda iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

• Adaylar; sınav sorularına ve cevaplarına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

• Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

• Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde başvuruda bulunan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

• Millî Eğitim Bakanlığı: İletişim Merkezi "444 0 632” / 0 (312) 413 3263 - 413 3284
• Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ 0 (538) 013 90 51 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

DUYURU : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_09/27162936_TP-OTC_Guvenlik_Gorevlisi_Alimi_e-Sinavi_Duyurusu.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.