Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı öğretmen Silahlı Kuvvetler Fatma AFYONCU

YSK'nın 2023/144 Sayılı Kararı

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79’uncu maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2’nci maddesinin;

- Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.”,

- Beşinci fıkrasında; "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”,

- Altıncı fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.'' hükümleri yer almaktadır.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı kararıyla kabul edilen Seçim Takvimine göre 27 Nisan 2023 Perşembe, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü başlayacaktır.

Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin hangi gümrük kapılarında oy kullanacağı, bunlardan hangilerinde tatil günleri dâhil 24 saat ve hangilerinde de daha az süreyle oy kullanılabileceği, gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemlerinde görev alacak seçim kurulları, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile dış temsilciliklerden diplomatik kurye ile gönderilen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması görevini yapacak seçim kurulları, oy torbaları nakil ve ulaştırma komisyonları ile sandık kurullarının adedi, hangi ilçe seçim kuruluna bağlı oldukları, üyelerin ve yedeklerin sayısı, bunların hangi görevlilerden teşkil edileceği, görev süreleri ve kullanılacak oy zarflarının renkleri ile sair ilke ve esasların belirlenmesi gerekmektedir.

Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; oy kullanılacak gümrük kapıları ile gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarına ilişkin karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

I- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde seçimlerle ilgili süreleri kısaltmaya ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 94/E maddesinin üçüncü fıkrasında, hangi gümrük kapılarında oy verilebileceğini ve bunlardan hangilerinde tatil günleri dâhil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini, dördüncü fıkrasında da gümrük kapılarında yapılacak oy verme işleminde görev alacak ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurulları, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile dış temsilciliklerden diplomatik kurye ile gönderilen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması görevini yapacak seçim kurulları, oy torbaları nakil ve ulaştırma komisyonları ile sandık kurullarının adedini, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile hangi görevlilerden teşkil edileceğini tespit etmeye Yüksek Seçim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bu yetkilere dayanılarak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylaması, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılan oy miktarları, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkış yaptıkları gümrük kapıları, coğrafi konumları da gözetilerek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilecekleri gümrük kapıları, aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Karayolu Gümrük Kapılarının;

1) Ağrı İli Doğubayazıt İlçesinde Gürbulak,
2) Ardahan İli Çıldır İlçesinde Aktaş,
3) Ardahan İli Posof İlçesinde Türkgözü,
4) Artvin İli Hopa İlçesinde Sarp,
5) Edirne İli Merkez İlçesinde Kapıkule,
6) Edirne İli Merkez İlçesinde Pazarkule,
7) Edirne İli İpsala İlçesinde İpsala,
8) Edirne İli Lalapaşa İlçesinde Hamzabeyli,
9) Gaziantep İli Karkamış İlçesinde Karkamış,
10) Hakkari İli Çukurca İlçesinde Üzümlü,
11) Hakkari İli Yüksekova İlçesinde Esendere,
12) Hatay İli Kumlu İlçesinde Kumlu,
13) Hatay İli Reyhanlı İlçesinde Cilvegözü,
14) Kilis İli Merkez İlçesinde Öncüpınar,
15) Kilis İli Elbeyli İlçesinde Çobanbey,
16) Iğdır İli Aralık İlçesinde Dilucu,
17) Kırklareli İli Merkez İlçesinde Dereköy,
18) Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinde Akçakale,
19) Şırnak İli Silopi İlçesinde Habur,
20) Van İli Saray İlçesinde Kapıköy

Havalimanı Gümrük Kapılarının;

1) Adana İli Seyhan İlçesinde Şakirpaşa,
2) Ankara İli Çubuk İlçesinde Esenboğa,
3) Antalya İli Muratpaşa İlçesinde Antalya,
4) Denizli İli Çardak İlçesinde Çardak,
5) Diyarbakır İli Bağlar İlçesinde Diyarbakır,
6) Eskişehir İli Tepebaşı İlçesinde Hasan Polatkan,
7) Elazığ İli Merkez İlçesinde Elazığ,
8) Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Gaziantep,
9) Hatay İli Antakya İlçesinde Hatay,
10) Isparta İli Merkez İlçesinde Süleyman Demirel,
11) İstanbul İli Arnavutköy İlçesinde İstanbul,
12) İstanbul İli Pendik İlçesinde Sabiha Gökçen,
13) İzmir İli Gaziemir İlçesinde Adnan Menderes,
14) Kayseri İli Kocasinan İlçesinde Erkilet,
15) Konya İli Selçuklu İlçesinde Konya,
16) Muğla İli Dalaman İlçesinde Dalaman,
17) Muğla İli Milas İlçesinde Bodrum-Milas,
18) Samsun İli Çarşamba İlçesinde Samsun Çarşamba,
19) Trabzon İli Ortahisar İlçesinde Trabzon,
20) Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde Zonguldak Çaycuma

Liman Gümrük Kapılarının;

1) Aydın İli Kuşadası İlçesinde Kuşadası,
2) Balıkesir İli Ayvalık İlçesinde Ayvalık,
3) İzmir İli Çeşme İlçesinde Çeşme,
4) Kocaeli İli Derince İlçesinde Derince,
5) Mersin İli Akdeniz İlçesinde Mersin,
6) Mersin İli Silifke İlçesinde Taşucu,
7) Muğla İli Bodrum İlçesinde Bodrum,
8) Muğla İli Marmaris İlçesinde Marmaris,
9) Samsun İli İlkadım İlçesinde Samsun gümrük kapılarında oy verme işleminin 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlatılması, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitirilmesi, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlatılması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitirilmesi kararlaştırılmıştır.

II- Aşağıda yazılı gümrük kapılarında karşılarında gösterilen sayıda geçici gümrük kapıları seçim kurulları oluşturulması kabul edilmiştir.

1) Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Gürbulak karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Doğubayazıt İlçesinde Doğubayazıt 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

2) Ardahan İli Çıldır İlçesi Aktaş karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çıldır İlçesinde Çıldır 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

3) Ardahan İli Posof İlçesi Türkgözü karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Posof İlçesinde Posof 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

4) Artvin İli Hopa İlçesi Sarp karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Gürcistan’dan (Batum) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Hopa İlçesinde Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

5) Edirne İli Merkez İlçesi Kapıkule karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Edirne Merkez İlçesinde Edirne 1., Edirne 2. ve Edirne 3. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (3 İlçe),

6) Edirne İli Merkez İlçesi Pazarkule karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Edirne Merkez İlçesinde Edirne 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

7) Edirne İli İpsala İlçesi İpsala karayolu gümrükkapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Yunanistan’dan (Gümülcine) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere İpsala İlçesinde İpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

8) Edirne İli Lalapaşa İlçesi Hamzabeyli karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Lalapaşa İlçesinde Lalapaşa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

9) Gaziantep İli Karkamış İlçesi Karkamış karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Karkamış İlçesinde Karkamış 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

10) Hakkari İli Çukurca İlçesi Üzümlü karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çukurca İlçesinde Çukurca 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

11) Hakkari İli Yüksekova İlçesi Esendere karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Yüksekova İlçesinde Yüksekova 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

12) Hatay İli Kumlu İlçesi Kumlu karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kumlu İlçesinde Kumlu 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

13) Hatay İli Reyhanlı İlçesi Cilvegözü karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Reyhanlı İlçesinde Reyhanlı 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

14) Kilis İli Merkez İlçesi Öncüpınar karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kilis Merkez İlçesinde Kilis 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

15) Kilis İli Elbeyli İlçesi Çobanbey karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Elbeyli İlçesinde Elbeyli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

16) Iğdır İli Aralık İlçesi Dilucu karayolu gümrük kapısında Azerbaycan’dan (Nahçıvan) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Aralık İlçesinde Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

17) Kırklareli İli Merkez İlçesi Dereköy karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Bulgaristan’dan (Burgaz) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Kırklareli Merkez İlçesinde Kırklareli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

18) Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Akçakale karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Akçakale İlçesinde Akçakale 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

19) Şırnak İli Silopi İlçesi Habur karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Silopi İlçesinde Silopi 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

20) Van İli Saray İlçesi Kapıköy karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Saray İlçesinde Saray 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

21) Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Seyhan İlçesinde Seyhan 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

22) Ankara İli Çubuk İlçesi Esenboğa Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çubuk İlçesinde Çubuk 1. ve Çubuk 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (2 İlçe),

23) Antalya İli Muratpaşa İlçesi Antalya Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Muratpaşa İlçesinde Muratpaşa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

24) Denizli İli Çardak İlçesi Çardak Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çardak İlçesinde Çardak 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

25) Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Diyarbakır Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Bağlar İlçesinde Bağlar 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

26) Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Hasan Polatkan gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Tepebaşı İlçesinde Tepebaşı 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

27) Elazığ İli Merkez İlçesi Elazığ Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Elazığ Merkez İlçe 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

28) Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Gaziantep Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Oğuzeli İlçesinde Oğuzeli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

29) Hatay İli Antakya İlçesi Hatay Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Antakya İlçesinde Antakya 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

30) Isparta İli Merkez İlçesi Süleyman Demirel Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Isparta Merkez İlçesinde Isparta 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

31) İstanbul İli Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Arnavutköy İlçesinde Arnavutköy 1., Arnavutköy 2. ve Arnavutköy 3. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (3 İlçe),

32) İstanbul İli Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli olmak üzere (30 Mart 2023 Perşembe günü göreve başlar) Arnavutköy İlçesinde Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

33) İstanbul İli Pendik İlçesi Sabiha Gökçen Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Pendik İlçesinde Pendik 1. ve Pendik 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (2 İlçe),

34) İzmir İli Gaziemir İlçesi Adnan Menderes Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Gaziemir İlçesinde Gaziemir 1. ve Gaziemir 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (2 İlçe),

35) Kayseri İli Kocasinan İlçesi Erkilet Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kocasinan İlçesinde Kocasinan 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

36) Konya İli Selçuklu İlçesi Konya Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Selçuklu İlçesinde Selçuklu 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

37) Muğla İli Dalaman İlçesi Dalaman Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Dalaman İlçesinde Dalaman 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

38) Muğla İli Milas İlçesi Bodrum-Milas Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Milas İlçesinde Milas 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

39) Samsun İli Çarşamba İlçesinde Samsun Çarşamba Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çarşamba İlçesinde Çarşamba 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

40) Trabzon İli Ortahisar İlçesinde Trabzon Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Ortahisar İlçesinde Ortahisar 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

41) Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde Zonguldak Çaycuma Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çaycuma İlçesinde Çaycuma 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

42) Aydın İli Kuşadası İlçesi Kuşadası Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kuşadası İlçesinde Kuşadası 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

43) Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Ayvalık Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Ayvalık İlçesinde Ayvalık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

44) İzmir İli Çeşme İlçesi Çeşme Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çeşme İlçesinde Çeşme 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

45) Kocaeli İli Derince İlçesi Derince Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Derince İlçesinde Derince 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

46) Mersin İli Akdeniz İlçesi Mersin Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Akdeniz İlçesinde Akdeniz 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

47) Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Silifke İlçesinde Silifke 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

48) Muğla İli Bodrum İlçesi Bodrum Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Bodrum İlçesinde Bodrum 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

49) Muğla İli Marmaris İlçesi Marmaris Limanı gümrük kapısında Yunanistan’dan (Rodos) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Marmaris İlçesinde Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

50) Samsun İli İlkadım İlçesi Samsun Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere İlkadım İlçesinde İlkadım 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe) oluşturulmuştur.

Yukarıda sayılan gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin başlayacağı 27 Nisan 2023 Perşembe, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 20 Mayıs 2023 Cumartesi gününden sonra tahmin edilenden fazla sayıda oy kullanıldığı saptandığı takdirde, Yüksek Seçim Kurulu geçici gümrük kapısı seçim kurulu sayısını arttırabilecektir.

III- Geçici gümrük kapıları seçim kurullarının oluşumu

Geçici gümrük kapıları seçim kurullarının; 298 sayılı Kanun’un 18 ve 19’uncu maddelerine göre ve aşağıda açıklandığı gibi kurulmaları benimsenmiştir.

Gümrük kapılarında oy verme 27 Nisan 2023 Perşembe, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacağına göre; oy vermeden önceki hazırlık işleri, sandık kurullarının oluşumundan sonra başkan ve üyelerine tebligat yapılmasının gerekmesi gibi işlemler nazara alınarak 298 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere geçici gümrük kapısı seçim kurullarının o yerlerdeki il ve ilçe seçim kurullarının oluşumu dışında kalan hâkimlerden en kıdemli hâkimin başkanlığında altı üyeden oluşturulması, bunlardan iki asıl üyenin kamu görevlilerinden, diğer dört asıl üyenin ise 298 sayılı Kanun’un 94/E maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan ve o ilçede teşkilatı bulunan 4 (dört) siyasi partiden bildirilen isimlerle geçici gümrük kapısı seçim kurulunun siyasi partili üyelerinin belirlenmesi işlemlerine 20 Mart 2023 Pazartesi günü başlatılması ve 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar da kurulma işlemlerinin tamamlanması gerekli görülmüştür (298/18-3).

Yunanistan’dan (Rodos) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü göreve başlayacak şekilde oluşturulacak ve Yunanistan’dan (Rodos) gelecek oy torbalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılmasını sağlamakla görevi son bulacaktır. Bu seçim kurulu kendisine bağlı olarak torbaları ulaştırma komisyonu oluşturur. Her bir seçim kurulu lüzum gördüğü takdirde komisyonların çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Iğdır İli Aralık İlçesi Dilucu karayolu gümrük kapısında Azerbaycan’dan (Nahçıvan) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Aralık İlçesinde Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü göreve başlayacak şekilde oluşturulacak ve Azerbaycan’dan (Nahçıvan) gelecek oy torbalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılmasını sağlamakla görevi son bulacaktır. Bu seçim kurulu kendilerine bağlı olarak torbaları ulaştırma komisyonu oluşturur.

Her bir seçim kurulu lüzum gördüğü takdirde komisyonların çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu yukarıdaki paragrafta belirtildiği üzere 30 Mart 2023 Perşembe günü göreve başlayacak şekilde oluşturulacaktır.

Doğubayazıt, Çıldır, Posof, Hopa, Edirne Merkez Kapıkule, Edirne Merkez Pazarkule, İpsala, Lalapaşa, Karkamış, Çukurca, Yüksekova, Kumlu, Reyhanlı, Kilis Merkez, Elbeyli, Kırklareli Merkez, Akçakale, Silopi, Saray, Seyhan, Çubuk, Muratpaşa, Çardak, Bağlar, Tepebaşı, Elazığ Merkez, Oğuzeli, Antakya, Isparta Merkez, Arnavutköy, Pendik, Gaziemir, Kocasinan, Selçuklu, Dalaman, Milas, Çarşamba, Ortahisar, Çaycuma, Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Akdeniz, Silifke, Bodrum ve İlkadım ilçe geçici gümrük kapısı seçim kurulları kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturur. Her seçim kurulu lüzum gördüğü takdirde oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye, sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Yeni kurulan seçim kurullarının görevleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilânı üzerine sona erer.

Bunun yanında, Kırklareli Merkez İlçe 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Bulgaristan’dan (Burgaz), İpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Yunanistan’dan (Gümülcine), Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Gürcistan’dan (Batum), gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırma görevini de yürüteceklerdir. Yukarıda belirtilen seçim kurulları kendilerine bağlı olarak torbaları ulaştırma komisyonu oluştururlar. Her bir seçim kurulu lüzum gördüğü takdirde komisyonların çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Ayrıca, İstanbul İli Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli olmak üzere Arnavutköy İlçesinde Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu kendine bağlı olarak üçer adet oy torbaları nakil ve ulaştırma komisyonlarını 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar oluşturma iş ve işlemlerini tamamlar. Kurul, lüzum gördüğü takdirde komisyonların çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

IV- Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının oluşumu

Gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemleri nedeniyle bu kapılarda görev yapacak olan sandık kurullarına düşecek görevlerin, oy vermeyi sağlama ve verilecek oyları ilgili geçici gümrük kapısıseçim kurullarına zarfları açmadan ve sayım ve döküm işlemlerine tâbi tutmadan teslim etmekten ibaret bulunması karşısında; bu kurulların yapısındaki siyasi parti temsilcilerinin katılımı da sağlanarak, kurulların sayısal oluşumu; eleman teminindeki güçlük ve tasarruf ilkeleri de dikkate alınarak 298 sayılı Kanun’un 94/E maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenmiştir.

Bu açıklamaların ışığında geçici gümrük kapılarında oluşturulacak olan sandık kurullarının;

1- Bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşturulması,

2- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gümrük kapılarında görev alacak her bir sandık kurulu başkanının kamu görevlileri arasından, üyelerinin ise; birinin kamu görevlilerinden ya da o çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan kimselerden, diğer üçünün de 298 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesindeki şartları taşıyan siyasi partilerin bildirdiği isimlerden belirlenmesi gerekir. Doldurulamadığı takdirde aynı koşulları taşıyan siyasi partilerin bildireceği isimlerden iki asıl iki yedek üyenin belirlenmesi suretiyle sandık kurulu oluşturulur. Sandık kurulunun kamu görevlisi üyelerinin aynı usullerle birer yedeklerinin de bulunması gerekir.

Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı kararı ile kabul edilen “Seçim Takvimi” uyarınca, sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına 30 Mart 2023 Perşembe günü başlanılması ve 12 Nisan 2023 Çarşamba günü 17.00'ye kadar tamamlanması zorunludur. Bu sebeple özel olarak oluşturulacak sandık kurullarının; görev ve yetkilerine ait açıklamanın 145 sayılı Genelge’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi kabul edilmiştir.

V- Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gümrük kapılarında başlayacak oy verme işleminde, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan sarı renkli zarflar ile "EVET" veya "TERCİH" mührünün kullanılmasına karar verilmiştir.

S O N U Ç

Açıklanan sebeplerle;

1- a) Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlatılması, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitirilmesine,

b) Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlatılması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00' ye kadar devam etmesine,

2- Gürbulak Karayolu, Aktaş Karayolu, Türkgözü Karayolu, Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, Pazarkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Üzümlü Karayolu, Esendere Karayolu, Kumlu Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Akçakale Karayolu, Habur Karayolu, Kapıköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Diyarbakır Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Çeşme Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı, Bodrum Limanı ve Samsun Limanı gümrük kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat süre ile oy kullanılabileceğine,

3- Oy verme işlemlerinde görev almak üzere; Doğubayazıt İlçesinde bir, Çıldır İlçesinde bir, Posof İlçesinde bir, Hopa İlçesinde bir, Edirne Merkez İlçesinde dört, İpsala İlçesinde bir, Lalapaşa İlçesinde bir, Karkamış İlçesinde bir, Çukurca İlçesinde bir, Yüksekova İlçesinde bir, Kumlu İlçesinde bir, Reyhanlı İlçesinde bir, Kilis Merkez İlçesinde bir, Elbeyli İlçesinde bir, Kırklareli Merkez İlçede bir, Akçakale İlçesinde bir, Silopi İlçesinde bir, Saray İlçesinde bir, Seyhan İlçesinde bir, Çubuk İlçesinde iki, Muratpaşa İlçesinde bir, Çardak İlçesinde bir, Bağlar İlçesinde bir, Tepebaşı İlçesinde bir, Elazığ Merkez İlçede bir, Oğuzeli İlçesinde bir, Antakya İlçesinde bir, Isparta Merkez İlçesinde bir, Arnavutköy İlçesinde üç, Pendik İlçesinde iki, Gaziemir İlçesinde iki, Kocasinan İlçesinde bir, Selçuklu İlçesinde bir, Dalaman İlçesinde bir, Milas İlçesinde bir, Çarşamba İlçesinde bir, Ortahisar İlçesinde bir, Çaycuma İlçesinde bir, Kuşadası İlçesinde bir, Ayvalık İlçesinde bir, Çeşme İlçesinde bir, Derince İlçesinde bir, Akdeniz İlçesinde bir, Silifke İlçesinde bir, Bodrum İlçesinde bir ve İlkadım İlçesinde bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu oluşturulmasına,

4- Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulunun; kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturacağına, ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye yetkili olduğuna,

5- Geçici gümrük kapısı seçim kurulları ile sandık kurullarının yukarıda gerekçe bölümünün (III) ve (IV) numaralı kısımlarında açıklanan esaslara göre oluşturulmasına,

6- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar kurulması işlemleri tamamlanarak, oluşuma ilişkin imzalı tutanağın ve yemin metninin bir suretinin Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesine, sandık kurullarının da yine 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar kurulması işlemlerinin tamamlanması gerektiğine,

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunun 30 Mart 2023 Perşembe gününde göreve başlayacak şekilde oluşturulmasına,

7- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve oy verme zamanının uygun aralıklarla Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,

8- Karar örneğinin;

a) Adalet Bakanlığına,
b) Dışişleri Bakanlığına,
c) İçişleri Bakanlığına,
ç) Ticaret Bakanlığına,
d) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına, gönderilmesine,
e) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,
f) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine 16.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.