Öne Çıkanlar A101 26 Ağustos 2023 Aktüel Ürünler A101 3 Aralık 2022 Aktüel Ürünler İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı BİM 12 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

Dönemlere Göre Haftalık Ders Çizelgesi (18 Ekim 2023)

Söz konusu resmi yazıda ''Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 28/09/2023 tarih ve E-24659360-121.01-85558363 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Mesleki Açık Öğretim Lisesi Anadolu Meslek Programı (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 22/10/2020 tarihli ve 35 sayılı Kararı ekinde yer alan Mesleki Açık Öğretim Lisesi Anadolu Meslek Programı Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 63 sayılı 18 Ekim 2023 tarihli Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi konulu resmi yazı yayınlandı.

Söz konusu resmi yazıda ''Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 28/09/2023 tarih ve E-24659360-121.01-85558363 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 22/10/2020 tarihli ve 35 sayılı Kararı ekinde yer alan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ UYGULAMA ESASLARI

1. Bu çizelge 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.

2. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.

3. Döneminden önce ders alınamaz. Ancak önceki dönemlere ait başarısız olunan dersler ile döneminde alınmayan dersler dönem dersleri ile birlikte alınabilir.

4. Öğrenciler çizelgede bulunan uzaktan eğitim ortak ve alan derslerinin tamamından sınava girmek zorundadır. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan uzaktan eğitim ortak ve alan derslerinden yıldız (*) işaretiyle gösterilen ders hariç muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi alınmaz, öğrenci muaf olduğu dersi isterse mezuniyet kredisini tamamlamak için tekrar seçebilir.

5. Yıldız (*) işaretiyle gösterilen dersler (Türk Dili ve Edebiyatı ve Kur’an-ı Kerim dersleri) muaf olunamayacak dersleri ifade eder.

6. Merkezi sistem ile yapılan sınavlar için öğrenciler 1 (bir) dönemde en fazla 15 (on beş) ders alabilir.

7. Uzaktan eğitim ile verilen ortak ve seçmeli derslerin ders seçiminde; mecburi öğrenim çağı dışındaki öğrenciler, dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli dersleri, mecburi öğrenim çağındaki öğrenciler ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan dersleri ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla seçer.

8. (**) Bu derslerde, Talim ve Terbiye Kurulunun 19.08.2020 tarihli ve 21 sayılı, 24.08.2023 tarihli ve 40 sayılı kararları ile uygulamaya konulan “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı (Fen ve Teknoloji Programı/Projesi için “Bilişim Teknolojileri Alanı”; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı/Projesi için “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı”) Çerçeve Öğretim Programları” esas alınarak uygulanır.

9. Öğrencilerin örgün eğitimde aldıkları derslerin denklikleri haftalık ders çizelgesindeki sınıf düzeyi ve okuduğu dönem dikkate alınarak yapılır. Haftalık ders çizelgelerindeki ders saati sayısı kredi olarak verilir.

10. “Yüz Yüze Alan Ortak Dersleri” mutlaka alınmak ve yıldız (*) işaretiyle gösterilen “Kur’an-ı Kerim” dersi mutlaka başarılmak zorundadır.

11. Öğrencinin haftalık ders çizelgeleri değişiklikleri sebebiyle geçmiş olduğu dönemlere eklenen derslerden; dersin haftalık ders saatine bakılmaksızın sorumlu tutulmaması, bunun dışında başka sebeplerle daha önce almadığı “Yüz Yüze Alan Ortak Dersleri” ni mutlaka alması, başarılı olunması gereken Yüz Yüze Alan Ortak Derslerinden Kur’an-ı Kerim derslerini mutlaka başarması gerekmektedir.

12. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık Belgesi’ne sahip olan öğrenciler yüz yüze eğitimde Kur’an-ı Kerim dersine devam etmezler. Bu öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersine dönem içerisindeki sınavlarına veya dönem sonlarında yapılan ek sınavlara girerek başarılı olmak zorundadır.

13. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile verilen alan derslerinin toplam kredisi 96’dır. Mezuniyet için öğrenciler uzaktan ve yüz yüze eğitim ile verilen alan derslerinin tamamını almak ve en az 90 kredilik alan dersini başarmak zorundadır.

14. Yüz yüze eğitimle verilmesi gereken alan dersleri en az 8 yüz yüze dönemde verilir. Bu alan dersleri haftalık ders çizelgesinde belirtilen dönemlerde verilmelidir.

15. Mezuniyet için başarılması gerekli toplam kredi en az 212’dir.

16. Yüz yüze eğitim derslerinde program bütünlüğü uygulanır. Herhangi bir dersin alt programı alınmadan üst programı alınamaz.

17. Yüz yüze eğitim derslerinde devamsızlıktan başarısız olunması durumunda bu ders/dersler hiç alınmamış sayılır.

18. Yüz yüze eğitimde 10.01.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı genelge gereği yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanması durumunda dersler aşağıdaki tabloya uygun olarak verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 64 sayılı 18 Ekim 2023 tarihli Açık Öğretim Lisesi, Anadolu Lisesi Programı (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi konulu resmi yazı yayınlandı.

Söz konusu resmi yazıda ''Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 28/09/2023 tarih ve E-24659360-121.01-85558363 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Açık Öğretim Lisesi, Anadolu Lisesi Programı (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 22/10/2020 tarihli ve 35 sayılı Kararı ekinde yer alan Açık Öğretim Lisesi Genel Lise (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

MEZUNİYET İÇİN:

Kredisi en az 170 olmalıdır. Mezuniyet için gerekli dönem şartını sağlamalıdır.

AÇIKLAMALAR

1) Bu çizelge 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde kademesiz olarak uygulamaya konulacaktır.

2) Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.

3) Haftalık ders çizelgesinde belirtilen yıldızlı (*) dersler; başarılması gereken, muafiyeti olmayan dersleri ifade eder. Ortak dersler içerisinde yıldızlı (*) muafiyeti olmayan ders "Türk Dili ve Edebiyatı" dersidir.

4) Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak derslerden yıldızlı (*) ders hariç muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse tekrar seçebilir.

5) Döneminden önce ders alınamaz. Ancak önceki dönemlere ait başarısız olunan dersler ile döneminde alınmayan dersler dönem dersleri ile birlikte alınabilir.

6) Merkezi sistem ile yapılan sınavlar için öğrenciler 1 (bir) dönemde en fazla 12 (on iki) ders alabilir.

7) Uzaktan eğitim ile verilen ortak ve seçmeli derslerin ders seçiminde; mecburi öğrenim çağı dışındaki öğrenciler, dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli dersleri, mecburi öğrenim çağındaki öğrenciler ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan dersleri ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla seçer.

8) Bu çizelgede yer alan dersler ile yer almayan fakat Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan dersleri alan tüm öğrenciler için dersin denkliği yapılır ve o dersin kredisi verilir.

9) Çizelgede yer alan derslerle ilgili uygulamalar; Talim ve Terbiye Kurulunun 24/08/2023 tarihli ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerin uygulanmasına yönelik “Açıklamalar” doğrultusunda yapılır.

Detaylara https://dhgm.meb.gov.tr/tebligler-dergisi/2023/2791_Ekim_2023_Ek.pdf linkinden ulaşabilirsiz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.