Öne Çıkanlar Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı Trientine Uluslararası Ticaret Proje Bitiminde PICTES Öğretmenlerine Sahip Çıkılmalı Örgün Lise

Engelliler İçin 2020 Yılı İçinde Acilen Atama Planlanmasının Yapılması Çağrısı
Abone Ol

Söz konusu açık çağrıda "bilindiği üzere COVİD-19 pandemisi bahane edilerek üçüncü kez ertelenen 2020 EKPSS’nin, Engellilerin İstihdam Platformunun etkin mücadelesi ile 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması, ÖSYM tarafından planlanmıştır.

Bizler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak, taraf olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 11.maddesine göre insani bakımdan acil risk durumlarından biri olan COVİD-19 pandemisi bahane edilerek engellilere yönelik istihdam politikalarının özellikle de atamaların ertelenmesinden endişe duymaktayız.

Atama bekleyen engellilerin sayısı günden güne artmaktadır. 2018 EKPSS/kura için 88 bin 832 aday başvurmuş ancak 2018/2 ve 2019/1 atamalarında toplam 3445 kadro açılmıştır. Dolayısıyla 2016 ve 2018 EKPSS/kura sonucu atanamayanların sayısı 100 binin üzerindedir. Kaldı ki, 2020 EKPSS'ye ilk başvuru yapanların sayısı da 85 binin üzerindedir. 2020 EKPSS ek başvuru ve kura başvuruları ile bu sayının 90 bini geçebileceği söylenebilir.

Atama bekleyen engellilerin arasında sosyal yardım kapsamı dışında kalanlar, özel sektörde çalışıp pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar ve ekonomik güçlük içinde yaşayanlar vardır. Pandemi nedeniyle getirilen ücretsiz izin uygulamasından dolayı, engellilerin orantısız derecede ekonomik güçlük çektiği ve işten çıkarma yasağının kalkması ile birlikte ilk işten çıkartılacakların engelli çalışanlar olacağı ve bir daha istihdam şanslarının oldukça güç olacağı açıktır. Bu nedenle engelliler için EKPSS ve kura ile atanmak hayati önem arz etmektedir.

Son 2 yılda kurumların personel alımlarına baktığımızda KPSS ile çok sayıda personel aldıklarını, EKPSS puanı ile alım yapmadıklarını görüyoruz. Bu duruma en iyi örnek Sağlık Bakanlığına ait verilerdir.2020 yılında sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statüde 50 bin personel almış, bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapılmamıştır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün Mayıs 2020 Engelli ve Yaşlı istatistik bültenine göre engelli memur açığı 7119’dur. Bu sayının 5.086’sı Milli Eğitim Bakanlığına, 1.348’i Diyanet İşleri Başkanlığına geri kalan 685 kontenjan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına aittir.

Son yıllarda kamuda sözleşmeli personel istihdamının artışına rağmen, bu artışın engellilerin kota hesabında etkisiz olması nedeniyle, %3’lük kotanın dolması ile karşı karşıyayız. Kamuda %3’lük engelli kotasının, istihdam edilmeyi bekleyen engellilerin artmasına karşılık son derece yetersiz kaldığı, bu kotanın günümüz şartlarında gerçekçi olmadığı, Avrupa ülkelerinde %5'ten az olmayan kota uygulamalarına bakıldığında %3’lük kota uygulamasının oldukça düşük olduğu ve kotanın yasal değişiklik ile acilen güncellenmesi gerektiği ortadadır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanımız Sayın Zehra ZÜMRÜT SELÇUK, kamuda engelli kontenjanının %95’inin dolduğunu beyan etmiş olsa da %3’lük kontenjanın üzerinde engelli istihdam etmeye engel bir mevzuat yoktur. Kaldı ki Bakanlık, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 27.maddesinde ifade edilen “engellilerin kamuda istihdam edilmeleri”ne yönelik taahhüdünün denetleyicisi ve uygulayıcısı konumundadır.

Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak, engelliler arasındaki işsizlik oranını da dikkate alarak bu yasama döneminde Hükümetimiz tarafından kota artışına yönelik kanun teklifi verilmesini, bu teklifin TBMM’de grubu olan tüm partiler tarafından desteklenerek yasalaşmasını ve sürecin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilmesini talep etmekteyiz.

Unutulmamalı ki, 2002/58 sayılı Özürlüler Hakkında Başbakanlık Genelgesinin 1 inci maddesinde “kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü personel kontenjanlarını açık tutmayarak süresi içinde sınav açacağı, özürlülerin eğitim gördükleri alanlarda, eğitim düzeylerine, mesleki bilgi ve becerilerine uygun iş ve görevlerde istihdamlarının sağlanması için özen gösterileceği” ifade edilmektedir. Bu bağlamda bizler, kota artışına yönelik yasal değişiklik oluncaya dek, kotanın %95’inin dolmuş olmasının engellilerin kamuda istihdamlarının azaltılmasına neden olmamasını, engellilerin eğitimlerine/edindikleri mesleklere karşılık gelen kadrolarda istihdamlarının sağlanması amacıyla kurumların kadro kaydırması yaparak engellilere yönelik kadro oluşturmalarını ve KPSS puanı ile personel alımı yapıldığında eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de alım yapılmasını talep etmekteyiz.

Bilindiği üzere, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinde engelliler özel politika gerektiren gruplar arasındadır. Belgede engellilere yönelik eylem kararlarında Devletimizin engellilerin işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçladığı ifade edilmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için; Ekim ayı sonunda tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların memur açığı bildirimlerinde engelli kontenjanı bildirimlerinin sayıca artırılmasına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla özel bir çalışma yapmasını ve yüksek sayıda engelli kontenjanı bildirimi için süreci denetlemesini beklemekteyiz.

Öte yandan, tercihleri sonrası kurumlarda oluşturulan komisyonlarca birçok engellinin atamasının reddedildiği ve bu nedenle bazı kontenjanların boş kaldığını biliyoruz. Tercihleri sonucu atanmış engelli adayların; hafızlık belgesi, bilgisayar sertifikası ya da benzer kurs belgelerinin olmayışı nedeniyle atamalarının iptali yerine, diğer şartları sağlamaları halinde atamalarının yapılması ve bu adaylara eksik olan belgeleri tamamlaması için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini, bir meslek edinememiş engelliler için yardımcı hizmetler kadrosu yerine, genel idari hizmetlerden kadro açılmasını ve KPSS'de yer alan tüm mesleklerin EKPSS tercihlerinde yer almasını da talep etmekteyiz.

Engelli örgütlerinin, EKPSS başvuru ve tercih kılavuzlarının hazırlık aşamalarında sürece dahil olmaları gerektiğini hatırlatarak; kılavuzlarda yer alan engelliliğe ve cinsiyete dayalı ayrımcı şartların kaldırılmasına yönelik acilen bir çalıştay yapılmasını ve bu amaçla Bakanlık nezdinde STK’ların dahil olduğu bir mekanizma kurulmasını da talep etmekteyiz.

Bizler aşağıda isimleri yazılı Engellilerin İstihdam Hakları Platformu üyeleri olarak, istihdam edilmeyi bekleyen yüzbinlerce engelliden bize gelen talepler doğrultusunda nihai ve öncelikli olarak;

1. 2020 yılı bitmeden kamudaki tüm boş kontenjanların (en az 7119 kadro olmak üzere) doldurulması amacıyla acilen bir atama planı yapılmasını,

2. Boş kontenjanların doldurulması, atama bekleyen yüzbinlerce engelli için bir çözüm olmayacağından, kota artışına yönelik yasal değişikliğin Hükümetimiz tarafından TBMM gündemine alınarak ivedilikle sonuçlandırılmasını,

3. Engellilerin kamuda istihdamın artırılması yanında özel sektörde de istihdamının artırılmasını sağlamak amacıyla “destekli istihdam modeli”nin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denilmiştir.

1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara

4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü

5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği

6. Adana Yıldız Engelliler Derneği

7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği

8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği

9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği

10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği

13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir

14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara

15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara

16. Albinizm Derneği, İstanbul

17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa

18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya

19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Rize İl Temsilcisi

20. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van

21. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi

22. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi

23. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi

24. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi

25. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi

26. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi

27. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi

28. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi

29. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi

30. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi

31. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi

32. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi

33. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi

34. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara

35. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi

36. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi

37. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi

38. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi

39. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi

40. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi

41. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi

42. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi

43. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi

44. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi

45. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi

46. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi

47. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara

48. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği

49. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

50. Ana Kucağı Derneği, Ankara

51. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç

52. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

53. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı (ALDİVAK), Ankara

54. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara

55. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

56. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği

57. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği

58. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği

59. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

60. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği

61. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği

62. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği

63. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği

64. Ardahan Göle Engelliler Derneği

65. Artvin Engelliler Derneği

66. Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği

67. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi

68. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul

69. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara

70. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

71. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği

72. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir

73. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa

74. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

75. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

76. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma

77. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği

78. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

79. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

80. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği

81. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği

82. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul

83. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Alanya İlçe Temsilciliği (Antalya)

84. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Burdur İl Temsilciliği

85. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya

86. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Manavgat İlçe Temsilciliği (Antalya)

87. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul

88. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği

89. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği

90. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)

91. Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi

92. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek

93. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)

94. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır

95. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara

96. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Adana İl Temsilciliği

97. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Antalya İl Temsilciliği

98. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bilecik İl Temsilciliği

99. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bursa İl Temsilciliği

100. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Eskişehir İl Temsilciliği

101. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Isparta İl Temsilciliği

102. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İstanbul İl Temsilciliği

103. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İzmir İl Temsilciliği

104. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Mersin İl Temsilciliği

105. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

106. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği

107. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

108. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa

109. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

110. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

111. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği

112. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

113. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)

114. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği

115. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)

116. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı

117. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

118. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur

119. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi

120. Cemal UZUN, Engelliler Bakanlığı İstiyoruz Hareketi Lideri-İstanbul

121. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği

122. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

123. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara

124. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun

125.  Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun

126. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak

127. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)

128. Denizli Engelliler Platformu

129. Denizli İşitme Engelliler Derneği

130. Denizli Otizm Derneği

131. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği

132. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara

133. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri

134. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

135. DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu

136. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin

137. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon

138. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği

139. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun

140. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara

141. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir

142. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

143. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

144. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak

145. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça

146. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi

147. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara

148. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük

149. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara

150. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa

151. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara

152. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara

153. Engelliler Kültür Derneği, Bursa

154. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi

155. Engelliler Platformu

156. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER) Osmanbey/İstanbul

157. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.

158. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara

159. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara

160. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun

161. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay

162. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)

163. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray

164. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya

165. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği

166. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)

167. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara

168. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya

169. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul

170. Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı

171. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara

172. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van

173. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir

174. Ertuğrul TAŞ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Adana İl Temsilcisi

175. Erzincan Down Sendromu Derneği

176. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği

177. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

178. Eşit Yaşam Derneği, İzmir

179. Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara

180. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara

181. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

182. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara

183. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği

184. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul

185. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara

186. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi

187. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

188. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği

189. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara

190. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)

191. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara

192. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara

193. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara

194. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul

195. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara

196. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi

197. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi

198. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

199. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği

200. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa

201. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara

202. Herkes için Turizm Derneği, İzmir

203. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin

204. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara

205. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

206. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir

207. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara

208. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir

209. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul

210. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği

211. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği

212. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği

213. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

214. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği

215. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği

216. Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara

217. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu

218. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

219. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği

220. Kars Dolunay Derneği

221. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez

222. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul

223. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği

224. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)

225. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir

226. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

227. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

228. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği

229. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği

230. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği

231. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği

232. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul

233. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu

234. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

235. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği

236. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği

237. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

238. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

239. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

240. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

241. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği

242. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul

243. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Kırşehir İl Temsilcisi

244. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

245. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği

246. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin

247. Miraç Dursun, Aktivist

248. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü

249. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkez, Ankara

250. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Siirt İl Temsilcisi

251. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı

252. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara

253. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonunun Çankırı İl Temsilcisi

254. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği

255. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak

256. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara

257. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi

258. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun

259. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara

260. Otizm Vakfı, Ankara

261. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum

262. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara

263. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Osmaniye İl Temsilcisi

264. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul

265. Özürler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara

266. Pamukkale Sağır Spor Derneği

267. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir

268. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak

269. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir

270. Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri

271. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara

272. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)

273. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu

274. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği

275. Samsun Engelliler Federasyonu

276. Samsun İşitme Engellileri Derneği

277. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği

278. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği

279. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa

280. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya

281. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca

282. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa

283. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir

284. SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi

285. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir

286. SİMESEN Engelliler Komisyonu

287. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara

288. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara

289. Siverek Engelliler Derneği

290. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez

291. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir

292. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma

293. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat

294. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi

295. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ

296. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa

297. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa

298. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul

299. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul

300. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara

301. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara

302. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi

303. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa

304. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)

305. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği

306. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği

307. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği

308. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul

309. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla

310. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir

311. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara

312. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara

313. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi

314. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara

315. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi

316. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi

317. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi

318. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi

319. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi

320. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi

321. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi

322. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi

323. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi

324. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi

325. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi

326. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi

327. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi

328.  Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi

329. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi

330. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi

331.  Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi

332. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi

333. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi

334. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi

335. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi

336. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi

337. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi

338. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi

339. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi

340. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi

341. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi

342. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi

343. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi

344. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi

345. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi

346. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara

347. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Batman Şubesi

348. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Merkez, İstanbul

349. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul

350. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi

351. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul

352. Türkiye Körler Federasyonu

353. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi

354. Türkiye Körler Vakfı, Ankara

355. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu

356. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük

357. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul

358. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi

359. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi

360. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi

361. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi

362. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi

363. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi

364. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi

365. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi

366. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi

367. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi

368. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi

369. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi

370. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi

371. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi

372. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi

373. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği

374. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği

375. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi

376. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi

377. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi

378. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi

379. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi

380. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi

381. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi

382. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi

383. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi

384. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi

385. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi

386. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi

387. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi

388. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi

389. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi

390. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi

391. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi

392. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi

393. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi

394. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi

395. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi

396. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi

397. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği

398. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi

399. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi

400. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi

401. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi

402. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi

403. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği

404. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği

405. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi

406. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi

407. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi

408. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi

409. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi

410. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi

411. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi

412. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği

413. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi

414. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi

415. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi

416. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi

417. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi

418. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi

419. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi

420. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir

421. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri

422. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon

423. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara

424. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas

425. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara

426. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa

427. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara

428. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli

429. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul

430. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği

431. Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara

432. Yaşadıkça. com

433. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

434. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara

435. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul

436. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır

437. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara

438. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu

439. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul

440. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum

441. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman

442. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş

Üyelerden bu bildiriye destek vermek istemeyen ya da bildiriye katkı sunmak isteyen olursa yorum olarak belirtmeleri yeterli olacaktır.

Bu metin, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha SAĞLAM, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Avukat Turhan İÇLİ, Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Psikolog Erol SAYYIDAN, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe SARI, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü BOYRAZ ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR tarafından hazırlanmıştır.

Resmin betimlemesi: Resimde, üç insan figürü var. Kırmızı renkteki figür ortada, tekerlekli sandalyesinde oturuyor ve  beyaz kravatı var. Diğer ikisi, tekerlekli sandalyeli figürün sağında ve solunda (bunlar gri renkte ve siyah kravatlı) ve her ikisi de koşarken resmedilmiş. Önlerinde, engelli atlama yarışlarında kullanılan bir bariyer var. Sağdaki insan figürü bariyere yaklaşmış (atlamaya hazırlanıyor) iken soldaki figür bariyerin üstünde, atlamayı başarıyor. Tekerlekli sandalyedeki figür bariyerin önünde ellerini iki yana açmış, bir anlamda bariyerin olmasından rahatsız bekliyor. Bu resim, diğerlerinin kolayca istihdam hakkına erişirken, engellilerin güçlüklerle karşılaştıklarını resmediyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.