Öne Çıkanlar A101 sınav öğretmen Engelli Memur Adaylarından 10 Bin Kadro İçin İmza Kampanyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (1 Mart 2023)

Teklif ile, tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Bakanlıktan izin alınmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla sözleşmeli üretim modelinin üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılması; tarımsal üretimin sürekliliği ve artan nüfus ile ihtiyaçlar karşısında üretim artışının temini ile atıl durumda bulunan arazilerin mülkiyet hakkının özüne dokunulmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olmakla beraber değerlendirilemeyen atıl tarım arazileri üzerinde kiralama suretiyle tarımsal faaliyet yaptırılması ve bu arazilerin sahiplerine de kiralamadan elde edilen gelirin dağıtılması; devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayat ve çevreye verilen zararların orman suçu haline getirilerek cezalandırılması; orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilirken aynı zamanda verimli orman alanlarının azami olarak korunabilmesinin ve geliştirilebilmesinin sağlanması; madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilitesi maksadıyla ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi işlemlerinin belediyelerin yanı sıra özel sektör işletmeleri tarafından da yerine getirilerek bu işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer taraftan artan nüfus ve kentleşme ile gıdaya olan talep artışı, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirmektedir. Tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda ülkemizde tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Bakanlıktan izin alınmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak bu düzenlemeler ile arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilerek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullamimasına imkân sağlanacaktır.

Aynı doğrultuda, kanun teklifi ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla; üreticinin, üretim sürecinin başından sonuna daha etkin desteklenebilmesi ve üretim süreci sonunda pazar sorunu yaşamadan emeğinin karşılığını alabilmesi için sözleşmeli üretim modelinin üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

Diğer yandan yine Ülkemizin gıda güvenliğinin temini ve üretim için müsait olan tüm tarım arazilerinin etkin bir şekilde üretim sürecine dahil edilerek üretim imkanlarımn arttırılması maksadıyla atıl kalmış tarım arazilerinden faydalanılması bir zaruret olarak karşımıza çıkmıştır. Yapılması öngörülen kanuni düzenlemeyle; tarımsal üretimin sürekliliği ve artan nüfus ve ihtiyaçlar karşısında üretim artışının temini ile atıl durumda bulunan arazilerin mülkiyet hakkının özüne dokunulmaksızın, kamu yararı gözetilerek milli ekonomiye ve üretime kazandırılması için hisseldik, parçalıhk, mülkiyet ihtilafları, tarımsal faaliyetin sonlandırılması, göç ve diğer nedenlerden dolayı gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olmakla birlikte değerlendirilemeyen atıl tarım arazileri üzerinde kiralama suretiyle tanmsal faaliyet yaptıniması ve bu arazilerin sahiplerine de kiralamadan elde edilen gelirin dağıtılması öngörülmektedir.

Bu hususların yanı sıra 6831 sayılı Orman Kanununda yapılmasına ihtiyaç duyulan değişiklikler kapsamında: 6831 sayılı Kanunun 14 üncü ve 94 üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zararın orman suçu haline getirilerek cezalandırılması, 3213 sayılı Maden Kanununda madencilik faaliyetlerine getirilecek kısıtlamaların ancak Kanunla düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm göz önünde bulundurularak orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilirken aynı zamanda verimli orman alanlanmn azami olarak korunabilmesi ve geliştirilebilmesinin sağlanması, ayrıca madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlanmn rehabilitesi maksadı ile ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi işlemlerinin belediyelerin yanı sıra özel sektör işletmeleri tarafından da yerine getirilerek bu işlemlerin daha hızlı yürütülmesine imkan verilmesi, devlet ormanlarına tecavüz, yerleşme ve sabit tesisler inşa edilmesi halinde idarenin kendi kolluk kuvvetleriyle olaya müdahale ederek söz konusu tesisleri kullanabilmesi veya yıkabilmesi ve bu suretle ormanlann daha etkili bir şekilde korunmasının sağlanması, kesilecek ağaçlann belirlenmesinde ve elde edilen ürünlerin nakledilmesinde dijitalleşme sağlanarak daha etkin, verimli ve ekonomik takip sistemi kurulması ve bu kapsamdaki işlerle ilgili yasa dışı faaliyetlerin azaltılması, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi kapsamındaki köylülerin aldığı zati ihtiyaç karşılığı ödenecek fiyatlann 32 nci madde ile eşitlenmesi, köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanlara zati ihtiyaç verilebilmesi için aranan muhtaçlık şartının kaldırılması, orman kalkındırma kooperatiflerinin ürettikleri ürünlere karşılık gelen % 25 oramndaki tomruk ve sanayi odunlannı idareden satın almak ve üçüncü şahıslara satmak zorunluluğunun ortadan kaldırılarak bu ürünlere karşılık gelen gelirin adil dağıtımının sağlanması ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanların sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında fiilen görevli olanlann 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınması, 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile mükerrer düzenleme ve uygulamanın ortadan kaldırılması ve 71 inci madde kapsamında tazminat alanlara mükerrer ödeme yapılmaması, orman yangınlan ile mücadelede alınacak tedbirlerin sadece yangın mevsimi ile sımrlanduılmaması, ormanlara kanun dışı müdahalelerin engellenmesi ve orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla mezkur eylemleri düzenleyen maddelerinde yer verilen ve suç işlenmesini önlemekte caydırıcı olmaktan uzak olan hapis cezalarının süreleri ile adli para cezalarının ve idari para cezalarının miktarlarının arttırılması ve para cezalarmın günümüz şartlanna uygun hale getirilmesi ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununa; aynı veya komşu köy, mahalle ve beldede orman tahdidi veya orman kadastrosu çalışma alanlarında ilan edilerek kesinleşmiş orman kadastrosuna göre aynı taşmmazlann farklı vasıflarda sınırlandırılması nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunlanmn giderilmesi ve ormanların korunması için Ek 18 inci madde, Kocaeli ili Kartepe ilçesi, Nusretiye mahallesinde 2/B uygulamaları yapılarak yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi için Ek 19 uncu madde, orman kadastrosu çalışmaları sonucunda hususi orman olarak sınırlandırılan veya hükmen hususi orman statüsüne kavuşan taşmmazlann orman kadastro komisyonları marifetiyle yeniden incelenmesi sağlanarak ormancılık açısından yaşanan sorunların giderilerek ülke ekonomisine değer kazandırılması amacıyla ek 20 nci madde eklenmiştir. Orman Kanununun yanı sıra, 3402, 2330 ve 6292 sayılı Kanunların bazı maddelerinde de değişiklikler yapılması öngörülmüştür.

Kanun Teklifine https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4972.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Orman Kanunu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.