Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ŞOK 21 Aralık 2021 Aktüel Ürünler ŞOK 7 Aralık 2021 Aktüel Ürünler 2022 Yılı Asgarî Ücret

6306 Sayılı Kanun Kapsamında 170 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere, sözlü sınav sonucuna göre, ilanda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (170) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MERKEZ VE TAŞRAYA GÖRE DAĞILIMI

Başvurular 13.12.2021 Pazartesi günü başlayıp 31.12.2021 Cuma günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.İNŞAAT MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.)

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.2.HARİTA MÜHENDİSİ

1.2.2.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.2.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.)

1.2.2.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.2.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.2.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.3.MAKİNE MÜHENDİSİ

1.2.3.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

1.2.3.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.3.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.3.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.3.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.4.ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1.2.4.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

1.2.4.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.4.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.4.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.4.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak(31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.5.BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1.2.5.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

1.2.5.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.5.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.5.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.5.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.6.JEOLOJİ MÜHENDİSİ 

1.2.6.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

1.2.6.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.6.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.6.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.6.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.7.MİMAR 

1.2.7.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.7.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.7.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.7.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.7.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.8.ŞEHİR PLANCISI 

1.2.8.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.8.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.8.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.8.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.8.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.9.AVUKAT

1.2.9.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

1.2.9.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.9.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.9.4İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.9.5.Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

1.2.9.6.Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

1.2.9.7.Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

1.2.9.8.Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,

1.2.9.9.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

1.2.10.UZMAN

1.2.10.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme,  İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler”bölümlerindenlisans mezunu olmak.

1.2.10.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.10.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.10.4.İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel Pazarlama veya Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.10.5.Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.

1.2.10.6.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak(31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar),

2.SINAV KONULARI

2.1.İnşaat Mühendisi

2.1.1.Zemin Mekaniği

2.1.2.Yapı Malzemesi

2.1.3.Yapı Statiği

2.1.4.Betonarme

2.1.5.Şantiye Bilgisi

2.1.6.Kentsel Dönüşüm 

2.2.Harita Mühendisi

2.2.1.Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

2.2.2.Jeodezi (koordinat sistemleri)

2.2.3.Kadastro bilgisi

2.2.4.İmar uygulamaları

2.2.5.Haritacılık yazılımları 

2.3.Makine Mühendisi

2.3.1.Mühendislik mekaniği

2.3.2.Enerji tesis ve işletmeleri

2.3.3.Endüstriyel akustik ve gürültü

2.3.4.Genel proses tekniği

2.3.5.Makine dinamiği   

2.4.Elektrik Elektronik Mühendisi

2.4.1.Enerji dönüşümü

2.4.2.Elektromanyetik dalgalar

2.4.3.Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

2.4.4.Enerji verimliliği ve güç kalitesi

2.4.5.Elektronik devre elemanları 

2.5.Bilgisayar Mühendisi

2.5.1.Donanım

2.5.2.Yazılım Mühendisliği

2.5.3.Veritabanı ve Arayüz Tasarımı

2.5.4.Sistem Mühendisliği

2.5.5.Bilgi Güvenliği 

2.6.Jeoloji Mühendisi

2.6.1.Tektonik

2.6.2.Hidrojeoloji

2.6.3.Tarihsel jeoloji

2.6.4.Genel jeoloji

2.6.5.Mineraloji

2.6.6.Paleontoloji

2.6.7.Harita Ölçek

2.6.8.Mühendislik Jeolojisi

2.6.9.Petrografi

2.6.10.Sedimantoloji

2.6.11.Maden Yatakları 

2.7.Mimar

2.7.1.Mimari tasarım

2.7.2.Yapım bilgisi

2.7.3.Yapı malzemesi

2.7.4.Mimarlık tarihi

2.7.5.Bilgisayar destekli çizim

2.7.6.Kentsel Tasarım

2.7.7.İmar ve Hukuk 

2.8.Şehir ve Bölge Plancısı

2.8.1.Kent Ekonomisi

2.8.2.Konut Politikaları

2.8.3.Kentsel Dönüşüm

2.8.4.Kent Sosyolojisi

2.8.5.İmar ve Hukuk 

2.9.Avukat 

2.9.1.Anayasa Hukuku

2.9.2.Medeni Hukuk

2.9.3.Borçlar Hukuku

2.9.4.Ticaret Hukuku

2.9.5.Medeni Usul Hukuku

2.9.6.İcra ve İflas Hukuku

2.9.7.İdare Hukuku

2.9.8.İdari Yargılama Hukuku

2.9.9.Ceza Hukuku

2.9.10.Ceza usul Hukuku

2.9.11.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

2.10.Uzman 

2.10.1.Genel Muhasebe

2.10.2.Borçlar Hukuku

2.10.3.Ticaret Hukuku

2.1.1.6183 sayılı Kanun ve uygulamaları

2.1.2.5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

2.1.3.Kamu İhale Mevzuatı 

3.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR 

3.1.Başvurular 13.12.2021 Pazartesi günü başlayıp 31.12.2021 Cuma günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2.Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3.3.Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncellemeleri gerekmektedir.

3.4.Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3.5.Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3.6.Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

3.7.Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

3.8.İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

3.9.Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

4.BİLGİ 

4.1.Sınav, Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlık internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilecektir. 

5.SINAVA İLİŞKİN ESASLAR 

5.1.Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır. 

5.2.Sözlü Sınav Konuları ve Puan Ağırlıkları 

5.2.1.Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

5.2.2.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

5.2.3.Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).

5.2.4.Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).

5.2.5.Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).

5.2.6.Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan). 

5.3.Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir. 

6.SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA 

6.1.Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

İLETİŞİM ADRESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı     
Personel Genel Müdürlüğü                    
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / ANKARA

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.İNŞAAT MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.4.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (İNŞAAT MÜHENDİSİ)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI / BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (32)
İSTANBUL Kontenjan (7)
İZMİR Kontenjan (10)
DİYARBAKIR Kontenjan (1)
KOCAELİ Kontenjan (1)

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

HARİTA MÜHENDİSİ

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.HARİTA MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (HARİTA MÜHENDİSİ)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (20)
İSTANBUL Kontenjan (6)
İZMİR Kontenjan (6)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

MAKİNA MÜHENDİSİ

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.MAKİNA MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (MAKİNA MÜHENDİSİ)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (3)
İSTANBUL Kontenjan (2)
İZMİR Kontenjan (2)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,.

İlan Bilgileri
Unvan (ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (3)
İSTANBUL Kontenjan (3)
İZMİR Kontenjan (2)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (2)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (JEOLOJİ MÜHENDİSİ)

Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (2)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

MİMAR

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.MİMAR

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (MİMAR)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (4)
İSTANBUL Kontenjan (3)
İZMİR Kontenjan (4)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

ŞEHİR PLANCISI

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.ŞEHİR PLANCISI

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (ŞEHİR PLANCISI)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (5)
İSTANBUL Kontenjan (2)
İZMİR Kontenjan (3)
KONYA Kontenjan (1)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

AVUKAT

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.AVUKAT

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

1.2.1.6.Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

1.2.1.7.Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

1.2.1.8.Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,

1.2.1.9.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (31.12.1986 ve sonrasında doğmuş olanlar).

İlan Bilgileri
Unvan (AVUKAT)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (2)
İSTANBUL Kontenjan (3)
İZMİR Kontenjan (2)
ANKARA Kontenjan (9)
EDİRNE Kontenjan (1)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Değerleme Puanı = ( Sözlü Sınav ) / 1

UZMAN

1.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1.GENEL ŞARTLAR

1.1.1.Türk vatandaşı olmak,

1.1.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

1.1.3.Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

1.1.4.Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

1.1.5.Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.UZMAN

1.2.1.1.Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme,  İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler”bölümlerindenlisans mezunu olmak.

1.2.1.2.4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

1.2.1.3.İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,

1.2.1.4.İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel Pazarlama veya Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.1.5.Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.

1.2.1.6.Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlan Bilgileri
Unvan (UZMAN)

Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (13)
İSTANBUL Kontenjan (8)
İZMİR Kontenjan (8)

Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav

Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 100,00 )

Anahtar Kelimeler:
6306 Sayılı Kanun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.