Öne Çıkanlar A101 14 Aralık 2023 Aktüel Ürünler A101 8 Aralık 2023 Aktüel Ürünler A101 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler engelli öğretmen

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Unvan Değişikliği e-Sınavı Duyurusu

21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat, kimyager, biyolog, sosyolog tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

Mühendis Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Mimar Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Şehir Plancısı Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Avukat

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak.

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Kimyager Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Biyolog Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.

Sosyolog Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.

Tekniker En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Teknisyen Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi çalışıyor olmak.
• Asli memurluğa atanmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Unvan Değişikliği e-Sınavı ön başvuruları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden ileri bir tarihte alınacaktır.

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ön başvurusu onaylanan aday, KDV dâhil 1.770,00 (binyediyüzyetmiş) TL sınav ücretini katılacağı sınavın adıyla MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden 20/11/2023-24/11/2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

 Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

23 Aralık 2023 Cumartesi günü, Saat: 10.00

SINAV MERKEZLERİ

Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Van e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgelerini, 15/12/2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir. Sınav giriş belgesinde; adayların sınava katılacakları tarih ve oturum saati, sınav merkezi ile aday kimlik bilgileri ve fotoğrafları yer alacaktır.

SINAV UYGULAMASI

Sınav Bilgileri: 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Van Sınav Merkezleri'nde yapılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Unvan Değişikliği e-Sınavı; saat 10.00'da başlayacak ve 60 dakika sürecek. Sınavda 50 soru sorulacak. 

1. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2. Adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3. Adaylarsınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

4. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacaktır.

5. Sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26/12/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

6. Sınav sonuç bilgileri 08/01/2024 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAVKONULARI VE SORU SAYILARI

1. GRUP: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager, Sosyolog

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ile 126 ncı Maddeleri 15
657 Sayılı Devler Memurları Kanunu 5
T.C. Anayasası (Birinci Kısım ile İkinci Kısmın Birinci ve İkinci Bölümleri) 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5
İnsan Hakları ve Demokrasi 4
Etik Davranış İlkeleri 3
Genel Yetenek (Sayısal) 5
5543 Sayılı İskân Kanunu 2
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 2
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 2
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2

TOPLAM: 50

2. GRUP: Tekniker

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ile 126 ncı Maddeleri 15
657 Sayılı Devler Memurları Kanunu 15
5543 Sayılı İskân Kanunu 5
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 4
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4

TOPLAM: 50

3. GRUP: Teknisyen

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ile 126 ncı Maddeleri 15
657 Sayılı Devler Memurları Kanunu 15
5543 Sayılı İskân Kanunu 5
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 4
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4

TOPLAM: 50

Sınava yönelik soru hazırlama çalışmalarında sınav kapsamında yer alan mevzuatların sınav duyurusunun ilan tarihi itibarıyla “mevzuat.gov.tr” adresinde yer alan mevcut hâlleri dikkate alınacaktır. Adaylar sınav duyurusu ilan tarihinden sonra konu başlıklarında yer alan mevzuatlarda yapılacak değişikliklerden sorumlu olmayacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Engelli adaylar için sınav sorularında muafiyet olmamak üzere aşağıdaki sınav tedbirleri uygulanacaktır.

ENGEL TÜRÜ - UYGULANACAK SINAV TEDBİR HİZMETİ

Görme Engelli : Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.

İşitme Engelli : İşaret dili ile tercüme hizmeti ve 15 dakika ek süre verilecek olup tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

Alt Beden Engelli : Giriş kat salonlarda sınava alınacaktır.

Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.

Alt ve Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde, giriş katta, tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular tüm adaylarca doğru yapılmış sayılarak puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

• Adaylar; sınav sorularına ve cevaplarına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

• Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

• Millî Eğitim Bakanlığı: İletişim Merkezi "444 0 632” / 0 (312) 413 32 63 - 84

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 0 (312) 410 1572 - 410 1573 - 410 1613 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.