Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

Fiili Hizmet Zammından Yararlanacak Personel Listesi

03/08/2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/7/2018 tarih ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihi ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine tabi sigortalılar bu işlerde fiilen çalışarak geçirdikleri her 360 gün için 60 gün süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadırlar.

Bu kapsamda, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan hangi unvanlarda görev yapanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları Sağlık Bakanlığından alman 15/8/2018 tarih ve 73686883-045.01-E.265 sayılı yazı ekindeki Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosu ile belirlenmiş olup, söz konusu unvan tablosu 29/8/2018 tarihinde Kurumumuz internet portalının (//e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa) E-SGK başlığı altında bulunan "KAMU" bölümünde yer alan Hizmet Takip Programı (HİTAP) (// e.sgk.gov.tr/ wps/ portal/ kamu/ İlgili+Uygulamalar/ esgkHizmetTakip) duyurular kısmından duyurulmuştur.

Bu kez, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ve 22/04/2021 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına geçen tarihsiz ve E-73686883-045.03 sayılı yazıda 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanacak personelin meslekleri ile ilgili olarak Bakanlıkları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce konunun tekrar değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucu daha önce 15/8/2018 tarih ve 73686883- 045.01-E.265 sayılı yazı ekinde gönderilen Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosunun güncellendiği bildirilmiştir.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alman yazı ekinde yer alan tabloya göre Kurumumuz Hizmet Takip Programı (HİTAP) unvan kayıtlarında gerekli güncelleme yapılmış olup, ilgililerin durumlarının ekte yer alan tabloya göre incelenerek bu tabloda sayılan unvanlarda çalışan sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelerde 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası ile eklenen bent uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları mümkün olacaktır.

Bu nedenle, ilgililer hakkında 29/8/2018 tarihli duyurumuzdaki açıklamalar ile yukarıda yapılan açıklamalar esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

11/4/1928 Tarihli ve 1219 Sayılı Kanun, 25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 Tarihli ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Kapsamında Sağlık Meslek Mensupları Unvan Tablosu

8110 TABİB

42231 TABİB (UZMAN TABİP)

43602 TABİB (UZMAN (TUTG))

43603 TABİB (BAŞTABİP)

43604 TABİB (BAŞHEKİM)

43605 TABİB (BAŞTABİP YARDIMCISI)

43606 TABİB (BAŞHEKİM YARDIMCISI)

43607 TABİB (BAŞASİSTAN)

43608 TABİB (EĞİTİM GÖREVLİSİ)

43609 TABİB (ASİSTAN)

8121 TABİB (DAİRE TABİBİ)

8115 DİŞ TABİBİ

8122 UZMAN DİŞ TABİBİ

43610 DİŞ TABİBİ (BAŞHEKİM)

43611 DİŞ TABİBİ (BAŞHEKİM YARDIMCISI)

8200 ECZACI

43612 UZMAN ECZACI

43613 ECZACI (BAŞHEKİM YARDIMCISI)

43482 ECZANE TEKNİKERİ

8405 EBE

43488 EBE YARDIMCISI

43614 SAĞLIK TEKNİKERİ (EBE)

43615 SAĞLIK TEKNİKERİ (HEMŞİRE)

43616 SAĞLIK TEKNİKERİ (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİKERİ)

43617 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ TEKNİKERİ)

43618 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ)

43619 SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİ TEKNİKERİ)

43620 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ)

43621 SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ)

43622 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ)

43623 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ)

43624 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYATHANE TEKNİKERİ)

43625 SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP TEKNİKERİ)

43626 SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ TEKNİKERİ)

43627 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ TEKNİKERİ)

43628 SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ)

43629 SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ TEKNİKERİ)

43630 SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE TEKNİKERİ)

43631 SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ,ERGOTERAPİ TEKNİKERİ)

43632 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ)

43633 SAĞLIK TEKNİKERİ (ACİL TIP TEKNİKERİ)

43634 SAĞLIK TEKNİSYENİ (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ)

43635 SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ TEKNİSYENİ)

43636 SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

43637 SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ)

43638 SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ)

43639 SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ)

43640 SAĞLIK TEKNİSYENİ (ACİL TİP TEKNİSYENİ)

43641 SAĞLIK TEKNİSYENİ (ODYOMETRİ)

43642 SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİYALİZ)

43644 SAĞLIK MEMURU (E.E.G)

43466 SAĞLIK MEMURU (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ)

43645 SAĞLIK MEMURU (ANESTEZİ TEKNİSYENİ)

43643 SAĞLIK MEMURU (E.K.G )

43646 SAĞLIK MEMURU (PATOLOJİ TEKNİKERİ)

43647 SAĞLIK MEMURU (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

43648 SAĞLIK MEMURU (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ)

43649 SAĞLIK MEMURU (RADYOLOJİ TEKNİSYENİ)

43650 SAĞLIK MEMURU (DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ)

43651 SAĞLIK MEMURU (TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ)

43652 SAĞLIK MEMURU (AMELİYATHANE TEKNİKERİ)

43653 SAĞLIK MEMURU (ODYOMETRİ TEKNİKERİ)

43654 SAĞLIK MEMURU (DİYALİZ TEKNİKERİ)

43655 SAĞLIK MEMURU (FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ)

43656 SAĞLIK MEMURU (RADYOTERAPİ TEKNİKERİ)

43657 SAĞLIK MEMURU (ECZANE TEKNİKERİ)

43658 SAĞLIK MEMURU (ACİL TIP TEKNİSYENİ)

8400 HEMŞİRE

43465 HASTABAKICI HEMŞİRE

8450 HEMŞİRE YARDIMCISI

43659 LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ)

43660 LABORANT (TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

43467 KLİNİK PSİKOLOG

8175 FİZYOTERAPİST

8150 ODYOLOG

8225 DİYETİSYEN

8159 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

43469 PODOLOG

8310 SAĞLIK FİZİKÇİSİ

24199 ANESTEZİ TEKNİSYENİ

22871 ANESTEZİ TEKNİKERİ

43470 TIBBİ LABORATUVAR VE PATOLOJİ TEKNİKERİ

43000 TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ

43471 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ

43472 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ

43473 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

43474 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

8765 DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ

8635 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

43475 TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİSYENİ

43476 TIBBİ PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ

43477 AMELİYATHANE TEKNİKERİ

43478 ADLÎ TIP TEKNİKERİ

41384 ODYOMETRİ TEKNİKERİ

43479 DİYALİZ TEKNİKERİ

43480 FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ

8157 PERFÜZYONİST

43490 PERFÜZYONİST TEKNİKERİ

43481 RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

8158 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

43483 İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ (ERGOTERAPİ TEKNİKERİ)

43484 ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ

43485 MAMOGRAFİ TEKNİKERİ

43486 ACİL TIP TEKNİKERİ

43487 ACİL TİP TEKNİSYENİ

43489 SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.