Öne Çıkanlar A101 26 Ağustos 2023 Aktüel Ürünler A101 3 Aralık 2022 Aktüel Ürünler Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Lisesi BİM 12 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Kılavuzu

2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Başvuruları 25 Eylül-4 Ekim 2023 (Saat: 23.59'a kadar) tarihleri arasındadır. Sınava giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup, sonuçlar 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

Bu kılavuz 12/05/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Bu kılavuzda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sınava başlama, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında açık olacaktır

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuz 12/05/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. Bu kılavuzda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

3. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacaktır.

4. Sınava başlama, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacaktır.

5. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

6. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

7. Adaylar “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu 2023” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

- Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

- Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunabileceklerdir.

- Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava katılabileceklerdir. Sınava katılacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.

2. SINAVIN KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları yer almaktadır.

Tablo-1

Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavı

KONU BAŞLIĞI - SORU SAYISI 

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15
Ölçme ve Değerlendirme 12
Özel Eğitim ve Rehberlik 15
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10
Eğitimde Kapsayıcılık 12
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10
Sosyal Etkileşim ve İletişim 10
Dijital Yetkinlik 8
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8

Tablo-2

Başöğretmenlik Yazılı Sınavı

KONU BAŞLIĞI - SORU SAYISI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 12
Ölçme ve Değerlendirme 8
Özel Eğitim ve Rehberlik 12
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 7
Eğitimde Kapsayıcılık 8
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 7
Sosyal Etkileşim ve İletişim 7
Dijital Yetkinlik 6
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 6
Okul Geliştirme ve Liderlik 15
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi 6
Bilişsel Düşünme Becerileri 6

3. SINAV UYGULAMASI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları

Öğretmenlik Kariyer BasamaklarıYazılı Sınavı'nda 5 cevap seçenek sayılı 100 soru sorulacak ve 135 dakika sürecek. Sınava başlama Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında açık olacaktır. 

a. Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacaktır.

b. Sınav 19 Kasım 2023 tarihinde olup sınava başlangıç Türkiye saati ile 10.00 ile 13.00 saatleri arasında olacaktır.

c. Online (çevrim içi) sınav uygulaması tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

ç. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

d. Sınav sistemine girişte Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi adaylar tarafından onaylanacaktır.

e. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

f. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

g. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.

ğ. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

h. Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 135 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirildikten sonra sorular ve cevaplar adaylara gösterilmeyecektir.

ı. Sınav online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak gerçekleştirileceğinden sınava internet alt yapısı uygun bir ortamdan ve bilgisayardan katılması adayın sorumluluğunda olacaktır.

i. Aday sınava başladıktan sonra teknik nedenlerle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sınav yarıda kalırsa, sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecektir. Teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir.

j. Sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve puanı “Sıfır” olacaktır. Adayın tanımlanan tarih ve saatler içinde sınava katılmaması hâlinde “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

k. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.

l. Adaylar, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

m.Adaylar, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.

n. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında adaylara tanımlanacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde adaylar hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.

4. ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Sınavda yalnızca Tablo 4’te bulunan engel türleri için sınav sorularında muafiyet olmamak üzere belirtilen sınav tedbir hizmetleri uygulanacaktır. Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın online olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle (11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında) https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir. Sınav tedbiri uygulanacak engelli adayların, sınava gireceği salonlar ayrıca ilan edilecektir.

Tablo-4

ENGEL TÜRÜ - UYGULANACAK SINAV TEDBİR HİZMETİ

Görme Engelli : Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre verilerek online (çevrim içi) sınava alınacaktır. (Görme engelli grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma, gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.)

Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda, 20 dakika ek süre verilerek online (çevrim içi) sınava alınacaktır.

Alt ve Üst Beden Engelli : Kodlayıcı eşliğinde giriş kat, tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 20 dakika ek süre verilerek online (çevrim içi) sınava alınacaktır.

5. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

b. Adayın yerine başkasının sınava girmesi ya da adayın başkası adına soruları cevaplaması, adayın sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması durumlarında adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

c. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.

ç. Adaylar; sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.

d. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında adayları tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde adaylar hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.

6. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

8. SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar, sınav sorularına ve/veya cevap anahtarlarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülü’ne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

b. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili ÖDSGM tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (BİGM) tarafından sonuçlandırılarak ÖDSGM'ye bildirilecektir.

c. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: MEB İletişim Merkezi

“MEBİM 444 0 632”
İnternet adresleri : http://www.meb.gov.tr / http://odsgm.meb.gov.tr

e- posta : [email protected]

KILAVUZ : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_10/04095046_OYgYretmenlik_Kariyer_BasamaklarY_YazYlY_SYnavY_KYlavuzu_2023_GuYncellenmisY.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.