Öne Çıkanlar 2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi A101 Aktüel Ürünler öğretmen Hakmar 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler kuraklık

Öğretim Programı Yazıları (18-19- 30 Ekim 2023 / 7 Kasım 2023)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 61 sayılı 18 Ekim 2023 tarihli Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/09/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-83357620 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programının ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 68 sayılı 18 Ekim 2023 tarihli Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 06/10/2023 tarihli ve E-59917357-101.03-86428672 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması ve ilgili Genel Müdürlük tarafından eğitim aracı hazırlanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 69 sayılı 19 Ekim 2023 tarihli Yapay Zekâ Uygulamaları Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/09/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-83357620 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Yapay Zekâ Uygulamaları Dersi Öğretim Programının ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 70 sayılı 19 Ekim 2023 tarihli Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/09/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-83357620 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programının ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 71 sayılı 19 Ekim 2023 tarihli  İklim, Çevre ve Yenilikçi Çözümler Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18/09/2023 tarihli ve E-21658195-101.02-84294937 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İklim, Çevre ve Yenilikçi Çözümler Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 72 sayılı 19 Ekim 2023 tarihli Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18/09/2023 tarihli ve E-21658195-101.02-84294937 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 73 sayılı 19 Ekim 2023 tarihli Kur’an-ı Kerim’in Anlam Dünyası (I-II) Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 04/10/2023 tarih ve E-45123216-101.01.01-86038918 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen “Kur’an-ı Kerim’in Anlam Dünyası (I-II) Dersi Öğretim Programı”nın ekli örneğine göre uygulanması ve ilgili Genel Müdürlük tarafından eğitim aracı hazırlanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 91 sayılı 30 Ekim 2023 tarihli Geleneksel Sanatlar Dersi Tarih Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 14/09/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-83902203 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 92 sayılı 30 Ekim 2023 tarihli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı (I-II) konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 06.10.2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-86373287 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı (I-II)’nın ekli örneğine göre uygulanması ve ilgili Genel Müdürlük tarafından eğitim aracı hazırlanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 93 sayılı 30 Ekim 2023 tarihli Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı (I-II) konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 09.10.2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-86504532 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı (I-II)’nın ekli örneğine göre uygulanması ve ilgili Genel Müdürlük tarafından eğitim aracı hazırlanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 94 sayılı 30 Ekim 2023 tarihli Adabımuaşeret Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06.10.2023 tarihli ve E-21658195-101.02-86427534 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Adabımuaşeret Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 97 sayılı 30 Ekim 2023 tarihli Ortaöğretim Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18/09/2023 tarihli ve E-21658195-101.02-84294937 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 98 sayılı 7 Kasım 2023 tarihli Halk Oyunları Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/09/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-83357620 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Halk Oyunları Dersi Öğretim Programının ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 99 sayılı 7 Kasım 2023 tarihli Matematik ve Bilim Uygulamaları (Matematik Uygulamaları Modülü, Bilim Uygulamaları Modülü) Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26/10/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-88199682 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen “Matematik ve Bilim Uygulamaları (Matematik Uygulamaları Modülü, Bilim Uygulamaları Modülü) Dersi Öğretim Programı”nın ekli örneklerine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 100 sayılı 7 Kasım 2023 tarihli Tıp Bilimine Giriş Dersi Öğretim Programı konulu resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06.10.2023 tarihli ve E-21658195-101.02-86427534 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Tıp Bilimine Giriş Dersi Öğretim Programı’nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 101 sayılı 7 Kasım 2023 tarihli Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı (Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu) konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/10/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-86504532 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen “Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı (Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu)”nın ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan 102 sayılı 7 Kasım 2023 tarihli Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı (I-II-III) konulu resmi yazıda ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26/10/2023 tarihli ve E-43769797-101.01.01-88199682 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen “Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı (I-II-III)”nın ekli örneğine göre uygulanması ve ilgili Genel Müdürlük tarafından Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Eğitim Aracı hazırlanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.