Öne Çıkanlar öğretmen 2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi A101 Aktüel Ürünler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hakmar 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

Yönerge Değişikliği (28 Eylül 2023)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzalı resmi yazıda ''Günümüzün değişen ve gelişen şartları ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede değişiklik yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" yazımız ekinde sunulmuştur. Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİMİ (OPERATÖRLÜK) KURSLARI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek operatörlük belgesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi kapsamında, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurslar ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca açılan resmî kursları kapsar.

Dayanak

(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Dönem: İş makinesinin türüne göre belirlenen öğretim programlarında yer alan (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamını,

c) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri, (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ç) Eğitim ve sınav araçları;

1) Ağaç sökme makinesi eğitim ve sınav aracı: Kamyon veya herhangi bir araç üzerine monte edilen aparatı ile ağaç sökme ve dikme amacıyla kullanılan motor gücü en az 60 kw veya 82 hp olan faturası bulunan makineyi,

2) Asfalt plent makinesi eğitim ve sınav aracı: Sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış malzemeyi bir kazanda karıştırılarak serime hazır hale getiren sabit ya da mobil makineyi,

3) Bariyer (direk) çakma makinesi eğitim ve sınav aracı: Bariyer, çit direkleri, trafik uyarı ve bilgilendirme levhalarının çakılması amacıyla kullanılan, kendi yürür sistemler veya mobil araç üzeri sistemlerde motor gücü en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

4) Beton elemanları presleme makinesi eğitim ve sınav aracı: Beton parke, briket, bordür ve karo gibi ürünlerin imalatında kullanılan makineyi,

5) Beton pompalama makinesi eğitim ve sınav aracı: Karışımı yapılmış akışkan yapı malzemelerini aktaran, yatay veya dikey pompalama yapabilen, pnömatik veya hidrolik sistemle çalışan, mobil sistem olarak imal edilmiş, betonu zeminden en az 18 metre yüksekliğe aktarabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan, tescil belgesine sahip makineyi,

6) Beton püskürtme makinesi eğitim ve sınav aracı: Karışımı yapılmış akışkan yapı malzemelerini püskürtebilen, sabit ya da mobil sistem olarak imal edilmiş tescil belgesine sahip makineyi,

7) Beton santrali makinesi eğitim ve sınav aracı: Kum, çakıl, agrega, su ve çimento gibi malzemelerin belirli oranlarda karıştırılarak, dolumun yapıldığı ve hazır beton imalatının gerçekleştirildiği faturası bulunan sabit ya da mobil sistem makineyi,

8) Beton taşıma/karıştırma (transmikser) makinesi eğitim ve sınav aracı: Kamyon şasisi üzerine monte edilmiş, yapı malzemelerini karıştırma, taşıma ve boşaltma yapabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

9) Bezelye hasat makinesi eğitim ve sınav aracı: Kendi yürür olmak şartı ile bezelye hasadı için kullanılan tescil belgesine sahip makineyi,

10) Biçerdöver makinesi eğitim ve sınav aracı: Tescil belgesinde biçerdöver ifadesine sahip makineyi,

11) Çekici tahrikli ağır nakliye (Low-Bed) eğitim ve sınav aracı: Ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınmasını sağlayan tescil belgesine sahip makineyi,

12) Çekme araçları makineleri eğitim ve sınav aracı: Trafiğe kapalı veya açık alanlarda uçaklardan bagaj ve kargoların güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde alınması ve uçaklara yüklenmesi, fabrika, depo, antrepo gibi yerlerde üretilen malzemelerin çekilmesi amacıyla kullanılan elektrikli veya içten yanmalı motora sahip faturası veya tescil belgesi bulunan makineyi,

13) Çırçır makinesi eğitim ve sınav aracı: Pamuğu çekirdeğinden, keten ve kendir liflerini odun kısmından ayırmaya yarayan faturası bulunan makineyi,

14) Domates hasat makinesi eğitim ve sınav aracı: Domates hasadı için kullanılan tescil belgesine sahip makineyi,

15) Dozer eğitim ve sınav aracı: Önünde, monte edilmiş sıyırıcı bıçak bulunan, sathi kazı yapmaya yarayan, motor gücü en az 40 kw veya 53 hp olan ve tescil belgesine sahip makineyi,

16) Ekskavatör eğitim ve sınav aracı: Zeminde kazıma, kanal açma ve yükleme gibi işlerde kullanılan, lastik tekerlekli veya paletli yürüyüş sistemli, motor gücü 20 kw veya 27 hp olan ve tescil belgesine sahip makineyi,

17) Elektrikli trans palet eğitim ve sınav aracı: Fabrika, depo ve açık sahalarda yükleri zeminden en fazla 30 cm kaldırarak taşınması ve yönünün değiştirilmesi amacıyla elektrikli sisteme sahip, sürücüsü tarafından elle kumanda edilen faturalı makineyi,

18) Finişer (serici) eğitim ve sınav aracı: Haznesine yüklenen asfalt, beton ve benzeri karışımları istenilen kalınlık ve yüzey düzlüğünde serebilen, önüne serdiği malzemeyi sıkıştırarak düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlayan motor gücü en az 25 kw veya 33 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

19) Forklift eğitim ve sınav aracı: Yükleri çatallı kolları ile alıp kaldıran, muhtelif yerlere taşıyan, yükleme ve istifleme yapabilen, motor gücü en az 15 kw veya 20 hp olan, en az 2 metre yüksekliğe kaldırma yapabilen tescil belgesine sahip makineyi,

20) Galeri ve tünel açma makinesi eğitim ve sınav aracı: Galeri ve tünel açma işlerinde kullanılan, motor gücü en az 100 kw veya 136 hp olan faturalı ya da tescil belgesine sahip makineyi,

21) Greyder eğitim ve sınav aracı: Zemin tesviyesi ve şev düzeltme işlerinde kullanılan, motor gücü en az 40 kw veya 53 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

22) Hareketli tekne vinci eğitim ve sınav aracı: Tekne veya yatların imalat, bakım, onarım ve çekek yerlerinde kaldırılması ya da yerlerinin değiştirilmesi amacıyla kullanılan faturası bulunan makineyi,

23) Havaalanları yer hizmet araçları akaryakıt ikmal tankeri eğitim ve sınav aracı: Uçağa verilecek jet yakıtını, aracın arkasında bulunan tanker ile taşınmasını sağlayarak uçağın yakıt ikmalini gerçekleştiren, İçişleri Bakanlığı veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

24) Havaalanları yer hizmet araçları buzlanmayı önleme ve buz temizleme (de icing-anti icing) eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında soğuk havalarda kalkışa hazırlanan uçakların havada buzlanmasını önlemek maksadıyla uçaklara çözücü/önleyici kimyasal maddelerin güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

25) Havaalanları yer hizmet araçları hasta ve engelli nakil aracı (ambulift) iş makinesi/özel amaçlı eğitim ve sınav aracı: Hasta veya engelli bireylerin uçağa götürülüp getirilmesi, uçağa bindirilip indirilmesi amacıyla kullanılan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

26) Havaalanları yer hizmet araçları konveyör makinesi eğitim ve sınav aracı: Apron sahalarında bagajların, kargoların ve postaların uçağın kargo bölümüne yüklenmesi/boşaltılması amacıyla kullanılan içten yanmalı veya elektrikle çalışan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

27) Havaalanları yer hizmet araçları su ikmal tankeri eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında uçaklara su verilmesi, onarıma giren uçaklardan güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde suların alınmasını sağlamak için kullanılan, İçişleri Bakanlığı veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

28) Havaalanları yer hizmet araçları uçak çekme ve itme (tow-car) eğitim ve sınav aracı: Tow-car push-back, uçağın geri geri itilerek biniş kapısından, apronda kendi gücüyle devam edebileceği bir alana götürülmesini sağlayan ve bu işlemleri, çekme çubuğuyla uçağın burun iniş takımına bağlanan özel push-back aracı veya çekme çubuğu olmayan push-back aracı ile sağlayan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

29) Havaalanları yer hizmet araçları yolcu merdiveni motorlu/çekerli eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında yolcuların uçaklara bindirilmesi/indirilmesi amacıyla kullanılan içten yanmalı motor veya elektrikli sistemle çalışan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

30) Havaalanları yer hizmet araçları yüksek yükleyici (high-main deck loader) eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında uçaklardan birim yükleme gereçlerinin (ULD’lerin) ve paletlerin geniş gövdeli ve bazı dar gövdeli uçaklara yüklenmesi/boşaltılması amacıyla kullanılan içten yanmalı motor veya elektrikli sistemle çalışan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

31) İş kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) eğitim ve sınav aracı: Tekli veya çoklu olarak araçları üzerine yükleyebilen, bir yerden başka bir yere taşıyabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

32) İş kamyonu (asfalt bakım distribütörü) eğitim ve sınav aracı: Haznesinde asfalt bitümü taşıyan, malzemenin sıcaklığını ve miktarını kontrol edilebilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

33) İş kamyonu (Demiryolu ve karada hareket eden ray bakım ve onarım) eğitim ve sınav aracı: Belirlenmiş hat üzerinde sürüş olanağı bulunan ve bir düzenek yardımıyla ray tekerlerini ve lastik tekerlerini ayrı ayrı kullanabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

34) İş kamyonu (İtfaiye aracı) eğitim ve sınav aracı: Hidro motorlar yardımı ile suyu basınçlı hale getirerek yangın söndürme, doğal afet ve trafik kazalarında kullanılan, mobil motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesinde itfaiye ibaresine sahip makineyi,

35) İş kamyonu (Kar ile mücadele) eğitim ve sınav aracı: Kar ve buz temizleme, savurma, tuzlama gibi işlerde kullanılan, aparatları taşıyıcı araca monte edilmiş, fonksiyonları sürücü kabininden kontrol edilebilen, önünde kar ve buz sıyırıcı bıçağı bulunan ve motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

36) İş kamyonu (Katı atık sıkıştırma ve taşıma makineleri) eğitim ve sınav aracı: Zemin üzeri veya zemin altı çöp konteynerlerini kaldırarak haznesine boşaltan, haznesindeki malzemeyi sıkıştırıp taşıyabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

37) İş kamyonu (Kaya hafriyat) kamyonu eğitim ve sınav aracı: Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan, düz şasi veya belden kırmalı şekilde imal edilmiş, tescili iş makinesi olarak yapılmış, motor gücü en az 100 kw veya 134 hp olan makineyi,

38) İş kamyonu (Vidanjör kombine kanal temizleme) eğitim ve sınav aracı: Kanal yıkama ve atık emişi yapabilen, basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkların parçalanarak logar bacalarına sürüklenmesini ve tahliye edilen atığın vakum ile temizlenmesini sağlayan, tank kapasitesi en az 4 ton, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

39) Kaldırma makineleri eğitim ve sınav aracı: Ağır tonajlı araçlar ve çeşitli yüklerin kaldırılması, yönünün değiştirilmesi amacıyla kullanılan hidrolik ya da pnömatik sistemle çalışan faturalı makineyi,

40) Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci eğitim ve sınav makinesi: Fabrika ve depolarda kullanılan elle veya basit araçlarla taşınması mümkün olmayan malzemeleri kaldırma, başka bir tarafa dönerek veya hareket ederek aktarma, yer değiştirme, malzemeleri yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, ray üzerinde 6 yöne hareket edebilen ve 500 kg yük kaldırma kapasitesine sahip, eğitim alanına kurulmuş faturası bulunan makineyi,

41) Kar motosikleti eğitim ve sınav aracı: Kar üzerinde hareket kabiliyetine sahip paletli yürüyüş sistemli, faturası bulunan motosikleti,

42) Kar üstü pist hazırlama vasıtası eğitim ve sınav aracı: Kayak pistlerinde yağan karı istenilen yükseklik ve genişlikte hazırlama işlerine yarayan faturası bulunan makineyi,

43) Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) eğitim ve sınav aracı: Önünde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkasında ise kazıcı ataşmanı olan, yükleme, kırma ve kazıma işlerinde kullanılan, motor gücü en az 20 kw veya 27 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

44) Kazıcı-zemin delgi delik delme (sondaj) makinesi eğitim ve sınav aracı: Çeşitli çap ve derinliklerde, yatay veya dikey delik delme işlemlerinde kullanılan, en az 2 metre derinlik ve 100 mm genişlikte delme işleri yapabilecek, elektrikli, hidrolik, havalı ya da pnömatik sistemle çalışan, fatura veya tescil belgeli, mobil araç üzeri sistemlerde ise motor gücü en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

45) Kendi yürür bitki koruma makinesi eğitim ve sınav aracı: Bitkilere zarar veren böcek, mantar ve yabancı otları öldürerek, virüslerin neden olduğu hastalıkları yok etmek amacıyla püskürtme sıvısı depo içindeki bir karıştırıcı tarafından karıştırılan ve kuyruk milinden hareket alan bir pompa tarafından ilaçlama borularına oradan da memelere basınçla gönderilerek karışımı yapılan sıvıyı tarlaya püskürten tescil belgesine sahip makineyi,

46) Kendi yürür çayır biçme makinesi eğitim ve sınav aracı: Çayır ve çim biçme işlerinde kullanılan faturalı ya da tescil belgesine sahip makineyi,

47) Kendi yürür silaj makinesi eğitim ve sınav aracı: Mısır veya ot silajı yapımına uygun, biçme düzeni bulunan ekipmanların monte edilmesi ile hem mısır hem de ot silajı yapımında kullanılabilen, mısır, sorgum, ayçiçeği gibi yem bitkilerinin silajı için kullanılan tescil belgesine sahip makineyi,

48) Kendi yürür şeker pancarı hasat makinesi eğitim ve sınav aracı: Şeker pancarı hasadı yapmak için üretilmiş, tescil belgesine sahip makineyi,

49) Kendi yürür yemleme vagonu makinesi eğitim ve sınav aracı: Vagonu makinenin ön kısmına yerleştirilen kol yardımıyla doldurulan, doldurulmuş yemi çelik bıçakları ile kesip parçalayan, hazırlanan yemi katkı maddesi ile karıştıran ve karışım işlemi tamamlandıktan sonra yemi istenilen yere döken faturası bulunan makineyi,

50) Kendinden tahrikli motorlu taşıyıcı (SPMT) makinesi eğitim ve sınav aracı: Tersane, petrol rafinerisi, inşaat, köprü ve enerji (rüzgâr, termik, hidroelektrik, nükleer enerji) santralleri vb. yerlerdeki ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınması, nakledilmesi veya montaj sahasına götürülmesinde kullanılan kendinden tahrikli hidrolik kumandalı ağır nakliye (Low-Bed) işlerinde kullanılan, tescil belgesine sahip makineyi,

51) Kırma eleme tesisi (Konkasör) makinesi eğitim ve sınav aracı: Farklı ölçülerdeki katı madenleri istenilen ölçüde kırıp ufalamaya ve elemeye yarayan sabit ya da mobil sistemi olan faturalı ya da tescil belgesine sahip makineyi,

52) Kompaktör eğitim ve sınav aracı: Atık malzemenin bulunduğu yerin hacmine uygun olarak dikey veya yatay sıkıştırma yapan, motor gücü en az 20 kw veya 27 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

53) Konteyner dorse vinci eğitim ve sınav aracı: Çekici dorsesi üzerine monte edilmiş vinçler ile dolu veya boş konteynerleri kaldırıp indirerek dorseye yükleme ve boşaltma yapan tescili yapılmış makineyi,

54) Kule vinci eğitim ve sınav aracı: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, iletme, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma işlerinde kullanılan, zeminden en az 20 metre yüksekliğe sahip, yatay bomun hemen altında kabini olan, fatura ve teknik belgesi olan makineyi,

55) Liman saha istif (dolu ve boş konteyner) iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Liman veya depolama sahalarında boş veya dolu konteynerlerin kaldırılması amacıyla kullanılan iş makinesi olarak tescili yapılmış makineyi,

56) Liman Vinci (RTG ve SSG) eğitim ve sınav aracı: Kendi tekerlekleri üzerinde hareket eden ve terminalde konteyner istifleyen faturası bulunan vinci ve gemiden karaya, karadan gemiye rayları üzerinde hareket ederek elleçleme yapabilen faturası bulunan köprülü vinci,

57) Loder eğitim ve sınav aracı: Önünde yükleme, kazıma ve tesviye işleri için kepçesi olan, lastik tekerli veya paletli yürüyüş sistemine sahip, motor gücü en az 20 kw veya 27 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

58) Mıcır serici iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Kum, çakıl, agrega gibi malzemeleri zemine istenilen kalınlık ve genişlikte sermek amacı ile imal edilmiş, kamyon arkasına monte edilmiş olanlarda faturası olan, kendinden yürüyüş sistemine sahip olanlarda ise motor gücü en az 50 kw veya 68 hp ve üzeri tescil belgesine sahip makineyi,

59) Mobil akaryakıt tankeri ikmal eğitim ve sınav aracı: Kamyon şasisi üzerine monte edilmiş, akaryakıt taşımak amacıyla kullanılan, doldurma ve boşaltma sistemi bulunan motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

60) Mobil vinç eğitim ve sınav aracı: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme ve indirme işlerinde kullanılan, zeminden 6 metre yüksekliğe yük kaldırabilen, lastik tekerli veya paletli, motor gücü en az 25 kw veya 33 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

61) Mobil vinç (MHC, Sahil/Yüzer ve Gemi Vinci) eğitim ve sınav aracı: Paletli veya lastik tekerleriyle hareket eden, halat ucuna yükün özelliğine göre takılan çeşitli aparatlar ile karadan gemiye veya gemiden karaya yükleme boşaltma yapabilen, motor gücü en az 40 kw olan tescil belgesi bulunan makineyi,

62) Pamuk toplama makinesi eğitim ve sınav aracı: Pamuk bitkisinin tarladan otomasyonla toplanmasına yarayan faturası bulunan makineyi,

63) Personel ve yük yükseltici iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Bakım onarım işleri için insan ve yük kaldırmak amacıyla kullanılan ve yerden en az 6 metre yüksekliğe kaldırma kapasiteli, elektrikli sistemlerde motor gücü şartı aranmayan, mobil araç üzeri sistemlerde motor gücü en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

64) Silindir eğitim ve sınav aracı: Yol alt yapısına ait toprak, stabilize, kırma taş, asfalt gibi malzemelerin sıkıştırılması amacıyla kullanılan, sürücü oturma koltuğu ile direksiyonu olan, en az 90 cm tambur genişliği bulunan, motor gücü en az 15 kw veya 20 hp olan, tescil belgesine sahip makineyi,

65) Skreyper eğitim ve sınav aracı: Zemini karnındaki bıçakla sıyıran, sıyırdığı malzemeyi yükleyen, taşıyan ve boşaltma yerinde de bıçak ağzını yukarıya çekerek haznesindeki malzemeyi boşaltan motor gücü en az 40 kw olan, tescil belgesine sahip makineyi,

66) Temizlik ve ikram amaçlı yük kaldırma özel amaçlı iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında uçakların temizlik ve ikram amaçlı ekipmanların taşınması, çöp konteynerinin alınması ve ikram amaçlı konteynerin uçağa yüklenmesi/boşaltılması amacıyla kullanılan içten yanmalı motor veya elektrikli sistemle çalışan, İçişleri Bakanlığı veya havaalanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,

67) Terminal çekici makinesi eğitim ve sınav aracı: Arkasına takılı konteyner dorsesini çekerek yer değiştirmesini sağlayan, liman ve depolama sahaları içinde kullanılan, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesinde terminal traktör veya terminal çekici ifadesine sahip makineyi,

68) Tersane havuz vinci eğitim ve sınav aracı: Tersanelerde gemi inşası ve gemi bakım onarım amacıyla kullanılan havuz kenarında ray üzerinde hareket eden, faturası bulunan makineyi,

69) Yol çizgi iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Trafik uyarı ve bilgilendirme işaret çizgilerinin çizilmesi amacıyla kullanılan, kendi yürür ve elle itmeli sistemlerde faturasında şerit ve/veya yol çizme ifadesi bulunan, mobil araç üzeri sistemlerde ise en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

70) Yol dışı (personel ve bagaj-yük taşıma) eğitim ve sınav aracı: Bagaj ya da personel taşımak amacıyla imal edilmiş, elektrikli sistem veya içten yanmalı motora sahip faturası bulunan makineyi,

71) Yük asansörü eğitim ve sınav makinesi: Malzeme veya yüklerin dikey veya yatay olarak ray üzerinde hareket ederek aşağıdan yukarıya kaldırılması veya yukardan aşağıya indirilmesini sağlayan faturası bulunan mobil veya sabit sistem kaldırma makinesini,

72) Yüzer ekskavatör eğitim ve sınav makinesi: Yüzer platform üzerine monte edilmiş veya paletleri içerisine yerleştirilmiş olan özel dubaları sayesinde su yüzeyinde kalabilen kendi yürür ve aynı zamanda paletli, amfibik olarak adlandırılan, deniz, göl, nehir ve bataklık alanlarda çalışan faturası bulunan iş makinesini,

73) Yüzer vinç eğitim ve sınav makinesi: Duba veya gemi üzerine monte edilmiş kendi kendine veya römorkör tarafından çekilerek hareket eden, köprü inşatlarının yapımında ağır yüklerin kaldırılması veya denizden batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanılan faturası bulunan makineyi,

74) Yüzey kazıma makinesi eğitim ve sınav aracı: Freze kesici uçlar sayesinde, istenilen derinlikte asfalt veya sert zemin yüzey kazıma işlemi yapabilen, motor gücü en az 60 kw veya 82 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,

75) Zemin, yol süpürme ve temizleme makinesi eğitim ve sınav aracı: Temizlik amacıyla kullanılan, çöp haznesi, vakum fanı bulunan, hidrolik ve pnömatik sistem yardımı ile zemin temizleme işlerini yapan, motor gücü en az 15 kw veya 20 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,”

(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) f) İş makinesi: Paletli veya madeni tekerli traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma alanları ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş sabit veya hareketli motorlu aracı,

g) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi): Kursta verilen eğitim sonunda yapılan (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulama sınavında başarılı olanlara verilen millî eğitim müdürlüğünce onaylı belgeyi,

ğ) Kurs: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren özel kurslar ile ücretsiz resmî kursları,

h) Kursiyer: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kurslarda öğrenim gören kursiyeri,

ı) Modül: MEBBİS’te oluşturulan İş Makineleri Modülünü,

i) Serdümen - sapancı (İşaretçi): Liman, hava meydanları, karayolu ve inşaat sahalarında iş makinesi operatörleri ve diğer sürücüleri yönlendiren kişiyi,

j)Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini ifade eder.

Detaylara https://dhgm.meb.gov.tr/tebligler-dergisi/2023/2791_Ekim_2023.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.