Öne Çıkanlar Milli Eğitim Şurası Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Yükseköğretim Kurulu Aralık ayı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri (8 Haziran 2021)

Genel Müdür Bakan a. Yusuf BÜYÜK imzalı resmi yazıda "Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 Salgını tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 31.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararlar alınmış olup bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze eğitim derslerini veren Okul/Kurumlarında da gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına yönelik açıklamalar 18.05.2021 tarihli ve E-56288192-490.01-25270778 sayılı Makam Oluru ile duyurulmuştu. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Okul/Kurumlar 

18.05.2021 tarihli ve E-56288192-490.01-25270778 sayılı Makam Olurunda belirtilen iş ve işlemlere ek olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-25849343 sayılı yazısı doğrultusunda iş ve işlemleri yürüteceklerdir.

Bu bağlamda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi tarihi, 04 Temmuz 2021 olup tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülecektir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze eğitim derslerini veren Okul/Kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri; 09 Haziran 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim şeklinde yapılacaktır.

Yüz yüze eğitime katılım isteğe bağlı olacak olup eğitim faaliyetleri, gerektiğinde seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzundaki koşullar doğrultusunda yürütülecektir.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine ilişkin sınavlara katılım sağlamak isteyen öğrencilerin 24 Mayıs - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan sınavları, aynı tarih aralığında tamamlanacaktır." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından E-56288192-490.01-25270778 sayılı 18 Mayıs 2021 tarihli Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Yusuf BÜYÜK ve Daire Başkanı Meral ALTINKAYA imzalı resmi yazıda "Ülkemizde Covid-19 salgın vakalarının azaltılması ve salgınla mücadele kapsamında 17 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli normalleşme dönemi başlatılmış olup, bu doğrultuda Başkanlığımıza bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim veren okul/kurumlarda da gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Buna göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 'nin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü okul ve kurumlarda; 17.05.2021 tarihli ve 25210693 sayılı yazımızın 4. Maddesi “ Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Olgunlaşma Enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecektir”hükmü doğrultusunda, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.05.2021 tarihli ve 25216578 sayılı yazısının 3. Maddesi “… işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinden itibaren devam edecektir.” hükmü doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi, ayrıca; Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.05.2021 tarihli ve 25216578 sayılı yazısı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılması, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde yapılacak sınavlara yönelik tüm sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulması, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin (18 yaş üstü öğrencilerin kendilerinin) bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 24 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitim veren okul/kurum müdürlüklerine başvuru yapmaları, Okul/Kurum müdürlükleri tarafından dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak 2. dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemlerinin, 1. dönem notlarına göre tamamlanarak bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmaması, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak 2.dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemlerinin, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamalarının değerlendirmeye alınması, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine ilişkin sınavlara katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavlarının 20.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, ek sınavların 2020/1 Sayılı Genelge kapsamında 21.06.2021 tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yapılması ve sınav sonuçlarının da 04.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi, hususları Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından E-83203306-10.03-25849343 sayılı 1 Haziran 2021 tarihli Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri konulu resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda "Bilindiği üzere uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına yönelik açıklamalar 18.05.2021 tarihli ve 83203306-10.03-E.25216578 sayılı yazımız ile duyurulmuştu. Ancak, ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 Salgını tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve 31/05/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararlar alınmış olup Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinde yer alan; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü gereğince ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Buna göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında; 

1- 18.05.2021 tarihli ve 83203306-10.03-E.25216578 sayılı yazımızda da belirtilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi tarihi, 02 Temmuz 2021 olup tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülecektir.

2- Mezunlar dâhil 12. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarındaki takviye kursları yüz yüze olarak 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

3- Ortaöğretim kurumlarında, tüm sınıf düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri; 07 Haziran 2021 tarihinden itibaren haftada iki gün yüz yüze, diğer günlerde ise uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır. Yüz yüze eğitime katılım isteğe bağlı olacak olup eğitim faaliyetleri, gerektiğinde seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzundaki koşullar doğrultusunda yürütülecektir.

4- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.

5- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile bu kademede eğitim verilen özel eğitim sınıflarında 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde günde 6 (altı) ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Öğretmenler tarafından haftada 5 (beş) gün okulda yüz yüze eğitim verildiği için veli isteğiyle okula devam etmeyen öğrenciye ayrıca canlı ders uygulaması yapılmayacak bu öğrenciler dijital platformlara (EBA TV, mobil uygulama vs.) yönlendirilerek bunlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Ancak bir sınıftaki tüm öğrencilerin velilerinin uzaktan eğitim için dilekçe vermesi halinde o sınıfa uzaktan-canlı ders yapılabilecektir.

6- Evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Öğrencilerin evde veya hastanede yüz yüze eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde/hastanede yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrencilere uzaktan canlı ders yapılacaktır.

7- Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrenciler için hâli hazırda uzaktan eğitim yoluyla devam eden destek eğitim odası eğitim faaliyetleri 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim yoluyla başlayacaktır. Velilerin destek eğitim odasında verilecek yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrenciler için uzaktan canlı ders yapılacaktır. Öğrencilerin destek eğitim odasında yüz yüze veya uzaktan eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacak olup eğitimler bu doğrultuda okul idaresi tarafından planlanacaktır.

8- Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM’ler) programları dâhilinde 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kademesinde yüz yüze eğitime başlayacaktır. Yüz yüze eğitim için çocuğunu BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayan BİLSEM öğrencilerinin destek eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için BİLSEM idareleri uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri alacaklardır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders/etkinlik saati 30 dakika; teneffüsler 10'ar dakika olacak şekilde planlanacaktır. BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak öğrencilerin örgün eğitimdeki yüz yüze programları ile çakışmayacak şekilde tüm önlemler alınacaktır.

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavlara katılım sağlamak isteyen öğrencilerin 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan sınavları, aynı tarih aralığında tamamlanacaktır.

10- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içerisinde yapılması gereken ve 18.05.2021 tarihli ve 83203306-10.03-E.25216578 sayılı yazımızla 21 Haziran - 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sorumluluk sınavları, aynı tarihler içerisinde tamamlanacaktır." denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.