Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı STS Özel Harekat Müdürlüğü Kurulan ve Kaldırılan İller 2018 Kura Başvuru Tarihleri yıpranma payı

Ekrem İmamoğlu Seçim Vaatleri

KamuMeb.net - Sosyal yardımları arttıracağız ve adil, özenle, sessizce paylaşacağız. İnsanca bir yaşam için gerekli gıdaya, temel sağlık hizmetlerine, okula, kreşe tüm İstanbul erişebilecek! Gıda, giyim, eğitim, eşya, yakacak, ulaşım ve nakdi yardımları arttırarak devam ettireceğiz. Açlık sorununu mutlaka ortadan kaldıracağız ve içme suyunda %40 indirim yapacağız. Evsizler Barınma Evleri ve Sosyal Konut projelerimiz ile evsizlik sorununun önüne geçeceğiz. Yetişkin, çocuk, engelli, sağlık, yaşlı ve sosyal uyum paketleri altında ihtiyaç durumuna göre ailelere aylık destek vereceğiz. Geliri yoksulluk sınırı altında yeni evlenecek çiftlere İBB olarak, Yuva Kuran Evlilik Desteği ile 2000 TL vereceğiz. İhtiyaç sahiplerinin ve öğrencilerin uygun fiyata kaliteli mobilya kullanması için Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısında hem üreteceğiz hem de ikinci el eşyaları yenileyeceğiz. Tüm İstanbul’un insanca yaşamasını sağlayacağız.

150 Bin Kişiye İş Olanağı Sağlayacağız

İstanbul, Türkiye ekonomisinin can damarı. İstanbul’un işsizlik sorunu hafifletecek imkanlar yaratacağız. Yeni iş imkanları oluşturup İBB’nin genişleyen hizmetleriyle 25 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Bölgesel İstihdam Ofisleri oluşturarak işgücü ile yatırımcı/işveren arasındaki bağı kurarak 50.000 kişiye istihdam sağlayacağız. İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı açarak 5 yılda 50.000 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Her ilçeye Kent Enstitüsü açarak teknoloji, yatırım içerikli eğitim programları vererek yeni meslek alanlarına adaptasyonu sağlayacağız. Genişleyen hizmet ağı, bölgesel istihdam ofisleri, İstanbul tanıtım ve yatırım ajansı ile 150.000 kişiye iş olanağı sağlamış olacağız.

İşgücü ile Yatırımcının Buluşmasını Sağlayacağız

İşsizliği azaltıp, gençlere iş imkanı yaratacağız. Bölgesel İstihdam Ofisleri ile iş arayanların, umudunu yitirenlerin iş bulmasına yardımcı olacağız. İşgücü ile yatırımcıyı buluşturacağız. İŞKUR, SGK, İTO, İSO gibi kurumlarla, saha araştırmaları ile işgücünün güncel durumunu sürekli tespit edeceğiz. Talebe göre İSMEK ve Kent Enstitüleri ile organize olarak eğitim programlarını yönlendireceğiz.

Kadınları Üretime Teşvik Edecek Çözümümüz Var

Kadın-Erkek Eşitliği eylem planı ile kadınların hizmetlere eşit düzeyde erişimini sağlayacağız. İBB bütçesini Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme esasına göre hazırlayacağız ve İBB yönetim kademelerinde %40 İBB Meclisinde %33 kadın kotası uygulayacağız. Kadın Emeği Ofisleri sayesinde ev kadınlarının üretimlerini gerçek değerinde alıcıya ulaştıracağız ve aylık düzenli gelir kazanmalarını sağlayacağız. Tüm ürünlerde 'Kadın Emeği Sertifikası' oluşturarak marka olacağız ve İstanbul temalı ürünler geliştirerek Ulusal ve uluslararası satış garantisi sağlayacağız. İstanbul'un öncelikli mahallelerinden ilk etapta 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açacağız. Yaşlı ve engelliler için ‘gündüz bakımevleri’ açacağız. İlk etapta 3.000 kadına doğrudan istihdam sağlayacağız.

Meslek Eğitimleri Verip Girişimciliği Destekleyeceğiz

İşsizlik sorununu azaltmak amacıyla meslek eğitimine ağırlık verecek ve girişimciliği destekleyeceğiz. İSMEK ağını daha da yaygınlaştırarak, piyasanın talepleri doğrultusunda meslek edindirme kurslarına ağırlık vereceğiz. Kent Enstitülerinde, yeni meslek alanlarına yönelik Yaşam Boyu Eğitim anlayışıyla eğitim sunacak ve Kent Enstitüleri girişimcilere ofis ortamı ve proje destek finansmanı sağlayacağız. Bölgesel İstihdam Ofisleri kurularak işgücü ile işveren arasındaki bağ kuracalak ve talebe göre eğitim programlarını ve işgücü arzını mekansal/içeriksel yönlendirecek.

Metrobüste Yeni Dönemi Başlatacağız

Çevreye duyarlı, daha hızlı, daha düşük maliyetli ulaşım sağlayacağız. Yeni nesil metrobüs araçları daha düşük yakıt kullanımı ile hem çevreye daha duyarlı, hem de daha az maliyetli.
Aynı zaman da maliyeti azaltmak için 10 yıllık işletme süresi dolan yüksek maliyetli metrobüsler yerine yeni nesil, yerli metrobüsler kullanacağız. Yerli üretim ile ülkemiz kazanırken yolcu kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Kapasite arttırılırken trafik güvenliği sorunları da çözülecek. Yeni nesil metrobüs araçları ile ters yön istikamet uygulamasına son verilecek, güvenlik açısından bu büyük risk ortadan kaldırılacak.

İstanbul'u Yürünebilir ve Erişilebilir Bir Kent Yapacağız

İstanbul, yürünebilir ve erişilebilir bir kent olacak. Önceliğimiz yürünebilir, konforlu, güvenli yaya bölgeleri/meydanlar yaratılması olacak. Tarihi Yarımada başta olmak üzere, kent bütününde yayalaştırma projeleri yaygınlaştırılacak ve yeni Yaşam Vadileri, yaya aksları ile İstanbul merkezi baştan başa yürünebilir bir şehir olacak. Dezavantajlı (engelli, yaşlı, bebekli) vatandaşlarımızın gerek kaldırımlar ve parklar başta olmak rahatça erişimi sağlanacak. Yürü Be İstanbul mobil uygulaması ile hareketlilik teşvik edilecek.

İstanbul'da Ulaşımı Ucuzlatacağız

Ulaşımda harcanan para azalacak. Bunu ulaşım ücretlendirmelerinde düzenleme yaparak sağlayacağız. 0-4 yaş çocuğu olan kadınlar, 12 yaş altı çocuklar, belediye hizmetlerinde düzenli olarak yer alan gönüllüler ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanacak. Tüm 25 yaş altı gençler %40 indirim ile yararlanacak. Aynı zamanda tüm resmi, milli ve dini bayramlarda ve toplu taşıma sistemlerinde ilk binişten sonraki yarım saat içerisinde yapılacak tüm aktarmalar ücretsiz olacak.

İstanbul'u Metro Ağlarıyla Öreceğiz

Metroya öncelik vererek söz verilip de tamamlanmayan raylı sistemleri bitireceğiz. Bugün İstanbul nüfusunun sadece %2'si metroya erişirken, yarısı yürüyerek bir metro durağına ulaşabilecek. Özellikle İhmal edilen Anadolu yakasına ağırlık verilecek. Marmaray'ın kuzeyinde iki yakadaki raylı sistemleri birbirine bağlayan yeni bir boğaz geçişi yapılacak. 5 Sene içerisinde metro hattı iki katına çıkarılacak.

İstanbul'da Otopark Sorununu Çözeceğiz

Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız. Transfer Merkezleri ile yeni yapılacak alanlarda 100.000 araçlık otopark sağlanacak. Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle 2 katına çıkaracağız. Park et & Devam Et uygulaması ile park sonrası toplu ulaşım kullanımı ücretsiz olacak. Mahalle Zonları oluşturularak, herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz parklanabilecek. Akıllı Bilet uygulaması ile İSPARK tarafından gün içerisinde, aynı bölgede yer değişikliğinde tekrar tekrar ücret alınmayacak. Kamu alanları, kullanılmadığı zamanlarda otopark hizmeti verecek.

İstanbul'un Trafik Çilesini Azaltacağız

Trafik çilesini azaltacak, konforlu ve erişilebilir toplu ulaşımı sağlayacağız. Metro ağı 630 km olacak. Metrobüs hattının yoğunluğu azaltılacak. Deniz ulaşımının banliyö ve metro hatları ile entegre ulaşım sistemi geliştirilecek. Marmara denizinde yeni paralel hatlar oluşturulacak. Dikey füniküler ve paratransit hatlar ile İstanbul'un uzak mahalleleri yakın olacak. Transfer Merkezleri ile farklı ulaşım sistemlerininin birbirleri ve otoparklar ile entegrasyonu sağlanacak. Akıllı Ulaşım Sistemleri ile talebi yöneten, enerji verimliliği, hareketlilik ve erişilebilirliği sağlayan yeni teknolojiler geliştirilecek. Ulaşım Yönetim Planı yapılarak servis- otobüs -dolmuş -taksi -uber gibi taşımacılık sektörünün sorunları ortak akıl ile çözümlenecek. 7/24 Ulaşım hedefi ile gece saatlerinde toplu ulaşım imkanı sağlayacağız.

İstanbul'da Deniz Ulaşımını Geliştireceğiz

İstanbul'da deniz ulaşımını güçlendirerek trafik sorunu azaltacağız. Bunu Deniz ulaşımının toplam ulaşım içerisindeki payı % 2’den 10’a çıkararak yapacağız. Deniz ulaşımın ulaşımdaki payını arttırmak için sadece Boğaz geçişi değil, Marmara'ya paralel hatlar geliştirilecek, araç ve iskelerlerde entegrasyon sağlanacak. Atıl olan tüm iskeleler kullanılacak ve yeni iskeleler oluşturulacak. Aynı zamanda deniz ulaşımı ucuzlayacak ve hızlı hale gelecek.

Bisiklet Ulaşımı İçin Çözümümüz Var

Bisiklet, ulaşımın parçası olacak. Çevreye duyarlı, sağlıklı, sosyal ve ekonomik ulaşım sağlanacak. Güvenli, entegre bisiklet yol ağı ve altyapısı kurulacak. Bisiklet kiralama ve parkları toplu taşıma sistemi ile birbirini tamamlayacak. Her okula bisiklet parkı ve kiralık bisikletler koyulacak. Bisiklet parkı ve bisikletler kamera ile izlenip, İstanbul Kart ile kiralanabilecek. Bisiklet istasyonundan İstanbul Kartla kiralanan bisikletle toplu taşımaya erişen tüm kullanıcılarda aktarma ücretsiz olacak. Bisiklet kültürünün gelişmesine yönelik eğitim ve aktiviteler yapılacak.

Üniversitelilerin Koşullarını İyileştireceğiz

Üniversite kenti İstanbul’da okuyan öğrencilerin hayatını kolaylaştırarak eğitim ve kişisel gelişimi destekleyici projeleri hayata geçireceğiz. 10.000 öğrenciye barınma imkanı sağlanacak. 75. 000 öğrenciye 400 TL karşılıksız burs verilecek. Ulaşım da aylık öğrenci kartı 50 TL olacak. Öğrencilere İBB Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısından ucuz ve kaliteli 2. el eşya desteği ve İBB hizmetlerinde düzenli ve gönüllü yer alanlara ücretsiz staj, yurtdışı eğitim, dil eğitimi imkanı sağlanacak. Dünya Dilleri Merkezi ve Küresel Kent Akademisi ile ucuz ve nitelikli YDS, TOEFL, IELTS kursları ve bilimsel çalışmalara destek, online eğitim, uluslararası eğitim olanakları sağlanacak. Gençler için Saraçhane Gençlik Kütüphanesi kurulacak.

İhtiyaç Sahibi Çiftlere 2000 TL Düğün Hediyesi Vereceğiz

Yuva kuran gençlere, bir katkı da biz sunacağız. Yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere 2000 TL düğün hediyesi vereceğiz. Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısından ihtiyaçları olan eşyaları uygun fiyata temin edebilecekler. Sosyal Tesislerde haftada 1 akşam bir çiftimizin düğününü hep birlikte yapacağız.

Annelerin Yükünü Hafifleteceğiz

Kadınların yükünü hafifleteceğiz. İstanbul'da okul öncesi eğitim almayan çocuk kalmayacak. İstanbul'un öncelikli mahallelerinde ilk etapta 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açacağız. Çok dilli (İngilizce ve işaret dili dahil) eğitim vereceğiz. Kadınların sosyal ve çalışma hayatına katılımını sağlayacağız. İlk etapta 3000 kadına doğrudan istihdam sağlayacağız. Uzun vadede kreş olmayan mahalle bırakmayacağız.

Eğitim Paketi ile Ailelere Destek Olacağız

Özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak çocukların sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını sağlayacağız. Örgün eğitimi destekleyici ücretsiz eğitim programları düzenleyerek eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştireceğiz. 500.000 öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyaçları karşılayacak ve Mahalle Evlerinde ücretsiz etüt merkezleri, kurslara katılan öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda Geçim Destek Paketi kapsamında ihtiyacı olan ailelere sosyal yardım sağlayacağız.

Afet Bilgi Merkezi Kuracağız

Afet ve acil durumlar için etkin 'Afet Bilgi Sistemi' kuracağız. Afet ve acil durumlara ilişkin temel konularda bilgilendirme ve güncel bildirimler alınabilecek, Vatandaş ‘Toplanma Alanı’nın neresi olduğunu öğrenebilecek, afet esnasında alanlara yönlendirme yapabileceğiz. S.O.S: Afet ve acil durumlarda kişinin konum bilgisi ailesi, sevdikleri ve ilgili resmi birimlerle paylaşılabilecek, engelli, yaşlı, kronik hasta, gönüllü vb. bilgiler güncel olarak elde edeceğiz.

Yaşlılarımız Eve Hapsolmayacak Kimse Yalnız Yaşlanmayacak

İstanbul’u Dünyanın ‘Yaşlı Dostu Kentleri’ listesine sokacağız. Yaşlılarımız eve hapsolmayacak. Kimse yalnız yaşlanmayacak, yeni yapılacak huzurevleri ile yatak kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracağız. Aktif yaşlanmayı destekleyen kapsamlı ve erişilebilir bir kent yaratacağız. Evde Bakım Hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Acil durumlar için her eve Acil Durum Bilekliği ve Duman/Gaz Dedektörü dağıtacağız. 5 adet yeni Alzheimer Bakım Evi açılacağız, yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda bakıldığından emin olacağız.

Tarım Alanlarını Koruyarak Kırsal Bölgeleri Kalkındıracağız

İklim değişikliğine karşı topyekün mücadeleyi başlatacağız. Öncelikle İBB olarak yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon gibi konuları içeren ilgili tüm kesimlerin katlımı ile bütüncül bir İklim Eylem Planı hazırlayacağız. Küresel ısınma iklim değişikliğinin yol açtığı risklere ilişkin öncelikli bölgeler tespit edilerek bu bölgelerde önleyici tedbirler ve acil durum müdahale planları hazırlayacağız. Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik Enerji Kooperatiflerinin kurulması destekleyeceğiz. Değişim hizmet binalarından başlayacak, tüm hizmet binaları ve ulaşım sistemleri çevre duyarlı ve kendi kendine yetecek biçimde yenileyeceğiz. Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi, güneş enerji santraline dönüştürülecek ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kapalı ve açık otoparkları güneş enerjisi santrallerine dönüştüreceğiz. İstanbul'un kuzeyinde ve güneyinde 0 - 40 m deniz suyu kalınlığı olan bölgelerde Rüzgar Gülü Enerjisi projeleri ile Enerji Sorununa çözüm getireceğiz.

Akılcı, Katılımcı Kentsel Dönüşümü Sağlayacağız

İstanbul’da akılcı, katılımcı ve halk için, halkla birlikte dönüşümü sağlayacağız. Yerinde yaşam garantisi sağlayarak, imar planı ve tapu sorununu bir an önce çözümleyeceğiz. Vatandaşlar, Mahalle Çözüm Merkezlerinde doğru ve güncel bilgiye ulaşacak, hukuki destek alabilecek. Mahalle sakinleri yalnız kalmayacak, İBB kentsel dönüşüm projelerinde garantör olacak, tüm kentsel dönüşüm süreçlerinde bilimsel doğrular ve yaşayanların söz hakkı esas olacak.

İstanbul'da Kent Enstitüleri Kuracağız

Her ilçede yeni nesil, yaşam boyu öğrenme merkezleri kuracağız. Girişimciliği ve mesleki eğitimi destekleyerek iş hacmi ve istihdam oluşturacağız. İnovasyonu destekleyeceğiz.
Online ve yüzyüze sertifikalı eğitimlerle, mesleki gelişimi sağlayacağız. Girişimcilere ofis mekanı ve finansman desteği sağlayacağız. Kent enstitülerinde wi-fi, kütüphane, atölye, tiyatro, sergi gibi ücretsiz hizmetlerimiz olacak. Sosyal girişimcilik, inovasyon ve start-up merkezleriyle gençlerin yaratıcılıklarını ve potansiyellerini geliştireceğiz. Teknoloji ve bilimi, deneyimle buluşturacağız. Her ilçenin kent kültürü, gelişme potansiyeli ve geleceği hakkında yapılacak araştırmaları destekleyeceğiz, yayınlar hazırlayacağız. Kent enstitüleri ile nesiller arası buluşma yeri, yeni nesil öğrenme alanları oluşturacağız.

Deprem ve Her Türlü Doğal Afete Hazır Olacağız

Deprem başta olmak üzere her türlü afete hazır olacağız, afet ve acil durumlar için etkin 'Afet Bilgi Sistemi' kurulacak. Her mahalleye, nüfusa yeterli büyüklükte, acil ihtiyaçlar ve müdahale araçlarını da içeren afet toplanma alanı tahsis edilecektir. Her mahalleye, nüfusa yeterli büyüklükte, acil ihtiyaçlar ve müdahale araçlarını da içeren afet toplanma alanı tahsis edilecektir. Bunu da yapacağımız yeni yeşil alanlarla birlikte deprem toplanma alanlarını yeniden oluşturulacak.İlk 1 yıl içerisinde okullarda afet bilinci ve ilk yardım eğitimi almayan kimse kalmayacak.Afet ve acil durumlarda haberleşme imkanı sağlayacağız. Ayrıca yaşlı ve engellilerin yaşadığı evlere doğalgaz dedektörü dağıtılacak. Afet öncesi, afet anı ve sonrası için vatandaşların bilgi alabileceği, afet yönetiminde paydaş olabileceği, kullanıcı dostu, iletişime açık dijital 'İstanbul Hazır' mobil uygulamasını hayata geçireceğiz, oturduğu-çalıştığı yerin toplanma alanına erişebilecek. Bu uygulamadan Engelli, yaşlı, kronik hasta, gönüllü vb. bilgiler güncel olarak elde edilebilecek.

Kadınların Kentte ve Yönetimde Sözü Olacak

Kadınlarını eşit birer yurttaş olarak gören, destekleyen, sözünü, sesini, ihtiyaçlarını dinleyen, kadınlara yer veren, söz veren, fırsat veren, hakkını veren bir kadın politikası izleyeceğiz. Kadın-Erkek Eşitliği eylem planı ile kadınların hizmetlere eşit düzeyde erişimini sağlayacağız. İBB bütçesi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme esasına göre yapacağız. Yönetim kademelerinde kadın sayısını ve katılımını arttırmak, kadınların sosyal ve profesyonel hayata katılımının yolu açmak amacıyla İBB yönetim kademelerinde %40, İBB Meclisinde %33 kadın kotası uygulayacağız.

Komşulukları Canlandırmak İçin Mahalle Evleri Açacağız

Mahalle evleri aracılığı ile uzun zamandır kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü canlandıracağız. Mahalle ölçeğinde kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artıracak, eğitim destek, kültür-sanat faaliyetlerini İstanbul'un her noktasına yayacağız. Toplu organizasyonlara ve özel günlere ev sahipliği yapabilecek mekanlar yapacağız. Mahalleli atölye, kına gecesi, nişan, taziye, doğum günü kutlamaları, maç izleme vb. ortak etkinlikleri için yer sıkıntısı yaşamayacak. Mahalle evleri sayesinde 4.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Gençlerin bir arada eğlenip öğrenmelerini sağlayacak, gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti, ders destek eğitimleri, bireysel gelişim programları, kültür-sanat etkinlikleri, oyun alanları, sportif faaliyet olanakları oluşturacağız. Mahalleliye tiyatro, fotoğraf, müzik vb. alanlarda kurslar açacağız, insanların yeteneklerini keşfetmelerine öncü olacağız.

Mahalle Muhtarlık ve Çözüm Merkezleri Açacağız

Yeni nesil yöntemlerle hep birlikte karar alacak, birlikte yöneteceğiz. İBB’nin Mahalle ölçeğinde erişim noktaları oluşturularak, hizmette yerelliği ve koordinasyonu sağlanacak. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak, okula devam, çocuk işçiliği, bağımlılık, çocuk istismarı, mülteci konularında takip ve çözüm üretmek amacıyla Mahalle Muhtarlık ve Çözüm Merkezleri oluşturulacak. Bu merkezlerde 1922 sosyal çalışmacıya istihdam sağlanacak. İBB’nin temel hizmetlerine tek elden erişim sağlanması, plan değişikliklerinde ve projelerde vatandaşların görüş ve onayının alınması, İstanbulluların fikir, proje ve önerilerini alabileceği bir platform oluşturulabilmesi için e-İstanbul uygulaması hayata geçirilecektir.

Dil Eğitimini Yaşam Standartı Haline Getireceğiz

Dünya dilleri merkezinde ucuz ve nitelikli dil eğitim kursları sağlayacağız. İstanbul Küresel Kent Akademisi ile bilimsel çalışmalara destek olacak, online eğitimler ve uluslararası eğitim olanakları sağlayacağız.Saraçhane Gençlik Kütüphanesi adı ile Dünyanın önde gelen fiziki ve dijital kütüphanelerinden birini kuracağız. İBB hizmetlerinde düzenli ve gönüllü yer alanlara ücretsiz staj, yurtdışı eğitim ve dil eğitimi imkanı sağlayacağız.

Kültür ve Sanat Dolu Bir İstanbul İçin Çözümümüz Var

İstanbul dünyanın en özgün kültür şehirlerinden birisi. Kültür ve sanat herkes için ve her yerde olacak. Mahalle Evlerinde tiyatro, fotoğraf, müzik, resim vb. eğitimler düzenlenecek, genç sanatçılara imkan sağlanacak. Tüm İstanbullular tiyatro ile buluşacak. Gezici tiyatro ile tüm merkezden uzak mahallelerde çocuk ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro gösterimleri düzenlenecek. Oluşturacağımız Mahalle Cep Parkları ile mahallelinin festival ve panayır alanı olacak. İstanbul'un birikimini, açacağımız yeni müzeler ile İstanbullularla buluşturacağız. Açacağımız Müzelerimiz: Doğa Tarihi, Müzik, Hemşehri Müzesi, Mimar Sinan Müzesi, Osmanlı Müzesi, Bizans Müzesi, Arkeoloji Müzesinin Geliştirilmesi (Sirkeci Garı triyaj alanı), Oyun, Yakın Tarih, Moda ve Tekstil, Bilim ve Teknoloji, Mutfak, Yeşilçam-Sinema Müzeleri, Yenikapı Arkeopark ve Küçükçekmece Gölü Çevresi Arkeopark.

Sporu Yaşamın Her Alanına Yayacak Çözümümüz Var

Sporu yaşamın her yaşına ve her alanına yayacağız. Spor tesisi olmayan mahalle kalmayacak. Bu nedenle 20 ilçede 30 adet yüzme havuzu ve 30 adet kapalı spor salonu açılacak. Tüm öğrencilerin spor yapabilmeleri için Yaz ve Kış Spor Okulları düzenlenecek. E-Spor Kulübü açılarak gençlerin bu eylemi birlikte yaparak sosyalleşmesi sağlanacak. Yerel bir e-spor ligi oluşturulacak. Yaşamın her alanına ulaşabilmesi için amatör kulüplere destek verilecek. Öğrenci ve İstanbul Genç Kart sahipleri, İBB’nin spor tesislerinden % 40 oranında indirimli faydalanabilecek. Okullar arası spor turnuvaları düzenlenecek. Engelliler okulları arası paralimpik turnuvalar düzenlenecek.

İstanbul Güvenli ve Huzurlu Bir Şehir Olacak

İstanbul özellikle kadınlar ve çocuklar için güvenli bir şehir olacak. Bunun için kadınlara, varsa çocukları ile birlikte, acil durumlarda 7/24 hizmet vermek üzere, Avrupa ve Anadolu yakasında birer tane olmak üzere 2 İstasyon Sığınma Merkezi ve şiddet ortamından uzak olmalarını sağlayacak, 25 kişi kapasiteli 2 Kadın Sığınma Evi açılacak. Tecavüz, cinsel istismar ve cinsel şiddete maruz bırakılan kişilere destek hizmeti veren, 1 Adet Anadolu Yakasında, 1 adet Avrupa Yakasında olmak üzere 2 adet Cinsel Şiddet Kriz Merkezi açılacak. Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na alternatif olarak özellikle kadına yönelik şiddet alanında destek sağlayan, 7/24 erişilebilir, çok dilli hizmet sunan, ücretsiz bir Kadın Destek Hattı oluşturulacak. Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Birimi kurarak ‘İl Eylem Planı’ hazırlayıp takibini yapacağız. Akıllı kent sistemleri ile kamusal alan aydınlatmaları eksiksiz sağlanacak. Toplu ulaşım araçlarında saldırı durumunda emniyet birimleri ile entegre acil durum butonları konulacak.

Eğitim Olanaklarını İleriye Taşıyacak Çözümümüz Var

İstanbul’da eğitim seferberliği başlatacağız, İstanbul’un hiçbir mahallesinde Okul Öncesi Eğitim almayan çocuk kalmayacak. 100 çocuk kapasiteli, nitelikli ve çocuk dostu 150 kreş açarak 150.000 çocuğa güvenli bir ortamda okul öncesi eğitim sağlayacağız. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 1,8 milyon çocuğun temel eğitim masraflarına destek olunarak okul masrafı yükü ailenin sırtından alınacak, öğrencilere kumanya desteği ve 500.000 öğrenciye kırtasiye ve üniforma desteği sağlayacağız. Mahalle Evlerinde etüd merkezleri kuracağız. Küresel Kent Akademisi projemiz ile bilimsel çalışmalara destek, online eğitim ve uluslararası eğitim olanakları sağlanacak. Kent Enstitüleri ile her ilçede yeni nesil öğrenim ve yaşam boyu eğitim sistemini hayata geçireceğiz. Kuracağımız Dünya Dilleri Merkezi’nde ucuz, çeşitli, kaliteli dil eğitimlerimizle gençlerin ve çocukların eğitimlerini destekleyeceğiz. İlçe belediyeleri ile koordinasyon halinde arsa ve kaynak teminiyle ile ilgili özel çalışma komisyonları oluşturulacak.

İstanbul'da Yaşamı Ucuzlatacağız

Türkiye’nin en pahalı şehri İstanbul’da gündelik yaşamı ucuzlatacağız. Üreticiden sofraya ucuz, sağlıklı yiyecek zinciri oluşturarak, su fiyatlarında %40 indirim yaparak, ulaşımda genç, kadın, çocuklara özel indirimlerle ve eğitim destek paketi ile yapacağız. Öğrencilere kumanya desteği yapacağız ve aynı zamanda 500.000 öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyacını karşılayacağız.
İstanbul Genç Kart ile 25 yaş altı tüm gençler toplu taşımada, kültür- sanat etkinliklerinden, İBB’nin spor tesislerinden %40 indirimlerden yararlanacaklar ve kurulacak Gençlik Merkezimizde tüm aktivitelerden ücretsiz yararlanacaklar.

İstanbullunun Sağlığını Korumak İçin Çözümümüz Var

İstanbulluların boş zamanlarını yeşil alanlarda geçireceği, temiz hava alabileceği, temiz su içebileceği, trafikte daha az vakit geçireceği bir şehri birlikte var edeceğiz. Kişi başına başına düşen yeşil alan miktarını 3 katına çıkaracağız ve temiz enerji uygulamaları ile hava kirliliğini azaltacağız. Bütün bu uygulamalar sonucunda, 5 yıl sonrasında İstanbul'a musluktan içilebilir su sağlanacak. Ayrıca İstanbul halkını sporla buluşturacağız ve yurttaşlarımıza ucuz, güvenilir, sağlıklı gıda sağlayacağız.

2600 Stat Büyüklüğünde 15 Yeni Yaşam Vadisi Yapacağız

İstanbul’un ormanlarını vadilere, vadilerini denizlere kavuşturacağız. Ağacın, kuşun, böceğin yaşama hakkını sonuna kadar savunacağız, insanlarımızı yeşille buluşturacağız. Toplamda 15 vadide; yeşil alan, sosyal alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturarak herkesin vakit geçirebileceği alanlar oluşturacağız. Bu dere yataklarını yeni yapılaşmalara açmayarak, bu alanları yeşil vadilere dönüştüreceğiz. Böylelikle İstanbul'a 20 milyon m²lik (2600 stat büyüklüğünde) yeşil alan kazandıracağız. Aynı zamanda yeşil alanı az olan yerleşim merkezlerinden, yaşam vadilerine "elektrikli araçlarla" düzenli servis sağlayacağız. Bu uygulamayı ilk olarak Beylikdüzü’nde 1 milyon m²'den daha fazla bir alan olan, Yaşam Vadisi’nde hayata geçirdik. Yeni Yaşam Vadilerini de İstanbula kazandırıp, halkımıza nefes aldıracağız.

İstanbul Halk Ekmek’e kardeş geliyor!

İstanbul’un ve çevresinin tarım alanlarında süt üretimini teşvik ederek, İstanbullu’nun süt ihtiyacını sağlıklı, güvenilir ve ucuz bir şekilde karşılayacağız. Yoksul ve ihtiyaç sahibi İstanbullulara ve özellikle ilkokul çağındaki öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı yapacağız. İstanbul ve çevresinde süt üretimini ve hayvan yetiştiriciliği teşvik edecek ve kuracağımız tesislerde denetim ve paketleme işlemleri gerçekleştirerek istihdam alanı yaratacağız. Uzun vadede entegre tesisler yaratılarak süt ürünlerine yönelik daha kapsamlı işbirliklerin ve politikaların geliştirilmesini sağlayacağız.

İstanbullu Sağlıklı Ve Ucuz Gıdaya Ulaşacak

İstanbullu artık sağlıklı, ucuz, güvenli beslenecek. İstanbul’un kırsal mahallelerinde ve çevresinde tarım alanlarını koruyarak ucuz ve sağlıklı tarım ürünlerini aracısız olarak halka ulaştıracağız. İstanbul’un doğu ve batısında 2 adet hayvancılık üzerine ihtisas OSB kuracak aynı zamanda uygun olan her alana, balkonlara, çatılara kent tarımı ve bahçeciliği yapılabilmesi için tüm organizasyonları gerçekleştireceğiz. İstanbul’un ve çevresinin tarım alanlarında süt üretimini teşvik ederek, İstanbullu’nun süt ihtiyacını karşılayacağız. Yeşil Kentler Deklarasyonu’nun imzacısı olan İstanbul’da halen kent tarımı yapılan alanlardaki mevcut üretim desteklenerek üretim modellemesi, mobil ve pazar yerleri, online satışlar, iyi tarım uygulamalarına uygun üretim pratikleri organize edilecek.

Bu yazının tüm hakları KamuMeb.net'e aittir. Kaynak göstermeden alıntılanamaz.

KamuMeb.net - özel haber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.