Öne Çıkanlar memur Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kadro atama Kadir Gecesi Namazı

2022 Yılı EUS Tercihleri Duyurusu

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. EUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde herhangi bir değişiklik/düzeltme yapılmayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

EUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır.

Tercih işlemi yapabilmek için gereken yabancı dil yeterliliğini, YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu’nda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuyla veya Bakanlık veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavı sonucuyla sağlayan adayların aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

a) ÖSYM tarafından belirlenen YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu’na göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00’ye kadar geçerli belgelerini veya noter onaylı suretlerini, dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

b) Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir.

Adayın EUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER) başvuru yaptığı T.C. Kimlik Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır.

Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için yabancı dil sınavını uygulayan kuruma bu değişikliği bizzat yaptırarak, ilgili kurumun tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar bu bilgiyi ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları gerekmektedir. 

c) YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir.

Adayın EUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır.

Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile EUS’a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun EUS’a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercihlerinde gösteren ve puanlarına göre bu programa yerleşen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve yerleşmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır.

Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

Sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezuniyet tarihi olmayan adayların, mezun oldukları üniversiteye başvurarak YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinin tercih aşamasında güncel olmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS’teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt dışı) adayları), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlamalıdır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki yılın EUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler.

KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. 

Yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ilgili kurumların ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır. Eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar üniversitelere ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.

EK YERLEŞTİRME

2022-EUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EUS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir:

a) 2022-EUS’a girmiş olmak,
b) 2022-EUS sonucuyla hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. 

2022-EUS Başvuru Kılavuzu : https://www.osym.gov.tr/TR,23937/2022-eus-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

2022-EUS Tercih Bilgileri ve Tablolar : https://www.osym.gov.tr/TR,24096/2022-eus-tercih-kilavuzu-ve-tablo.html

Anahtar Kelimeler:
EUSÖSYMEUS Tercihleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.