Öne Çıkanlar Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı Hakmar 17 Eylül 2023 Aktüel Ürünler terfi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

2023-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Duyurusu

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

1. GENEL BİLGİLER

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Tercih süresi, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 50,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 18 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

1.1.TEMEL İLKELER

1. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2023-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2023-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

1.2. EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

1. 2023-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir. Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar da Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bu kontenjanlardan yararlanma hakkı olan adayların programın ilgili kontenjanın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekmektedir.

3. 2023-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

1.3. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI

2023-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

1.4. ADAYLARIN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİ

Ek Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2023-YKS Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

1.5. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır. Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.

2. TERCİH İŞLEMLERİ

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

2023-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

ç) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır.

Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo 4'te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, programın merkezi genel yerleştirmede oluşan en küçük puanını göz önünde bulundurarak sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz. Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, tercih listenize yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz: Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz? Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı? Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz. Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Bütün bu kontrollerden sonra oluşturmuş olduğunuz Tercih Listenizden yararlanarak internet üzerinden tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

DİKKAT: Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

3. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı/yakın alanda olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 6C mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir (Özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler hariç.).

Tablo 6D özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların, alanlarının devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Ek puan, özel eğitim meslek okulları ve bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarından 2018 yılı itibariyle mezun olan/olacak adayları kapsamaktadır. Tablo 6D kapsamında olan özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların AİS/BMİS ekranlarındaki ilgili eğitim bilgilerinde, “özel eğitim okulunda/sınıfında öğrenim görenler” yazılıdır.

Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1, 6C ve 6D’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

DEPREMZEDE ADAYLAR KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için 2023-YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrılmıştır. Adayların belirtilen tarihteki adres bilgisi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak kontrol edilecektir. Belirtilen tarihteki ikamet bilgisi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi olmayan adaylar bu kontenjanlardan yararlanamayacaklardır. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle, ikamet bilgisi depremden etkilenen il/ilçe haricinde olmakla birlikte, bu il/ilçede ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar da depremzede aday kontenjanından depremden etkilenen aday olması nedeniyle yararlanabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde, bu durumdaki adayların MEB e-Okul sistemindeki kayıtları esas alınacaktır.

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır.

Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla (tercih işlemlerinin son günü dâhil) yukarıda belirtildiği şekilde yükseköğretim bilgisi olan adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla adayların ÖSYM sisteminde ve/veya YÖKSİS’te kayıtlı yükseköğretim bilgileri esas alınacaktır. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla ÖSYM sisteminde veya YÖKSİS’te herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği bilgisi yer alan adaylar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecektir.

2023-YKS kayıt işlemlerinde bu kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği tespit edilenlerin, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kayıtları yapılmayacaktır. Bu adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

34 YAŞINI TAMAMLAMIŞ KADINLAR KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için (1 Ocak 1989 tarihi ve öncesi doğumlu adaylar) devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında “34 Yaş Üstü Kadınlar” kontenjanı bulunmaktadır. Bu kontenjan, başarı sıralaması şartı aranan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk ve Öğretmenlik ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Pilotaj programları dışındaki programlarda yer almaktadır. Anılan kontenjanlardan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak olup tercih etseler bile bu kontenjanlara yerleştirme yapılmayacaktır. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebileceklerdir. 34 yaş üstü kadınlar, genel kontenjan (öncelikle) ve 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı ile yukarıdaki açıklamalar göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilecektir. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan 34 yaş üstü kadınlar, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebileceklerdir. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar merkezi yerleştirme işlemlerinde dolmaması veya kayıttan boş kalması durumunda ek yerleştirme işlemlerinde ilan edilecektir. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, 34 yaş üstü kadınlar için de geçerlidir.

Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla (tercih işlemlerinin son günü dâhil) herhangi bir lisans programından mezun olanlar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecek olup bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanlardan yararlanabileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde, tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla adayların ÖSYM sisteminde ve/veya YÖKSİS’te kayıtlı yükseköğretim mezuniyeti bilgileri esas alınacaktır. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla ÖSYM sisteminde veya YÖKSİS’te kayıtlı bir lisans programı mezuniyeti olanlar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecek olup bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programlarına yerleştirilebileceklerdir.

2023 YKS kayıt işlemlerinde 34 yaşını tamamlamış kadınlar için ayrılan kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir lisans programından mezun olduğu tespit edilenler ile ön lisans programlarına yerleşenler için ön lisans programından mezun olduğu tespit edilenlerin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kayıtları yapılmayacaktır. Bu adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

ŞEHİT EŞ VE ÇOCUKLARI, GAZİ EŞ VE ÇOCUKLARI İLE GAZİ OLAN ADAYLAR KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Vakıf yükseköğretim kurumlarında şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan burslu öğrenci kontenjanından (Vakıf yükseköğretim kurumlarında şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocuklar ile gazi olan adaylar için ayrılan burslu öğrenci kontenjanından); 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları; 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları yararlanabileceklerdir. Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır.

Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebileceklerdir. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları için de geçerlidir. Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar, genel kontenjan (öncelikle) ve şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar burslu öğrenci kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilecektir. ÖSYM tarafından, başvuran adayların yukarıda yer alan kanunlar kapsamında olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumundan kontrol edilecektir. Yerleştirme işlemlerinde, tercih sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından elektronik ortamda edinilen bilgiler esas alınacaktır. Adayların yukarıda belirtilen kontenjanlardan yararlanma durumları, 2023-YKS tercih kayıt ekranında yer alacaktır. İlgili kontenjanlardan yararlanmak isteyen adayların bu bilgilerini kontrol etmeleri varsa düzeltmelerini ilgili kurumlar aracılığıyla yaptıktan sonra tercih süresi içinde tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.

4. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Tablo 3

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

1. Bu tablodaki bilgiler 13 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, öğretim süresi (3) numaralı sütunda, puan türü (4) numaralı sütunda, genel ek kontenjanı (5) numaralı sütunda, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar ek kontenjanı (6) numaralı sütunda, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadın adaylar ek kontenjanı (7) numaralı sütunda, depremzede aday ek kontenjanı (8) numaralı sütunda, özel koşul ve açıklama numaraları (9) numaralı sütunda (Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir.) yer almaktadır.

Programın genel kontenjanına 2023-YKS’de TYT puanı ile en son sırada yerleşen adayın TYT puanı (10) numaralı sütunda, programın şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar kontenjanına 2023-YKS’de TYT puanı ile en son sırada yerleşen adayın TYT puanı (11) numaralı sütunda, programın 34 yaşını tamamlamış kadın adaylar kontenjanına 2023-YKS’de TYT puanı ile en son sırada yerleşen adayın TYT puanı (12) numaralı sütunda, programın depremzede aday kontenjanına 2023-YKS’de TYT puanı ile en son sırada yerleşen adayın TYT puanı (13) numaralı sütunda yer almaktadır. Kontenjanı merkezi yerleştirmede dolmayan programlar ile ek yerleştirmede kontenjanı bulunmayan programlarda en küçük puan sütunu boştur.

2. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız veya ilgili yerleştirme puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

3. Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda hiçbir işaret bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programları göstermektedir. Bu programları ilgili puan türünde puanı hesaplanmış adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.

4. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:

a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.

b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda bir programa yerleşmeniz durumunda bir sonraki yıl YKS işlemlerinde Ortaöğretim Başarı Puanınızın çarpılacağı katsayı yarıya ineceğinden öğrenime devam etmeyi düşünmediğiniz programı tercihleriniz arasına almayınız.

5. Yükseköğretim kurumları internet sayfalarında aşağıdaki bilgileri yayımlamakta olup yükseköğretim kurumlarının internet sayfası bilgisine bu kılavuzun ileriki sayfalarından ulaşabilirsiniz. Adayların tercih işlemlerinden önce programına özel aşağıdaki hususlara ilişkin ilgili açıklamaları incelemesinde yarar görülmektedir:

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,
b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı,
c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,
ç) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri,
d) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus,
e) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,
f) İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı.

6. Yükseköğretim kurumlarının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/program isimlerinin yanında parantez içinde verilen il/ilçeler eğitim ve öğretimin nerede sürdürüldüğünü açıklamak için eklenmiştir.

7. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.

8. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.

9. Yükseköğretim kurumunun Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burs koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Adayların merkezi yerleştirme için yükseköğretim programları tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

TABLO 4.

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

1. Bu tablodaki bilgiler 13 sütun halinde düzenlenmiştir. İkinci sütunda üniversitelerin adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak programların kodları (1) numaralı sütunda yer almakta, bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) numaralı sütunda programa genel ek kontenjandan alınacak öğrenci sayısı, (6) numaralı sütunda programa şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar ek kontenjanından alınacak öğrenci sayısı, (7) numaralı sütunda programa 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadın adaylar ek kontenjanından alınacak öğrenci sayısı, (8) numaralı sütunda programa depremzede adaylar ek kontenjanından alınacak öğrenci sayısı verilmiştir.

(10) numaralı sütunda 2023-YKS sonucunda ilgili yerleştirme puanı türünde o programa genel kontenjandan yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı, (11) numaralı sütunda 2023-YKS sonucunda ilgili yerleştirme puanı türünde programa şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar kontenjanından yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı, (12) numaralı sütunda 2023-YKS sonucunda ilgili yerleştirme puanı türünde programa 34 yaşını tamamlamış kadın adaylar kontenjanından yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı, (13) numaralı sütunda 2023-YKS sonucunda ilgili yerleştirme puanı türünde programa depremzede adaylar kontenjanından yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı verilmiştir.

Kontenjanı merkezi yerleştirmede dolmayan programlar ile ek yerleştirmede kontenjanı bulunmayan programlarda en küçük puan sütunu boştur. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (9) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde yer almaktadır. Bu koşullar "TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI" başlığı altında numara sırasına göre açıklanmaktadır.

2. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız veya ilgili yerleştirme puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

3. Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda hiçbir işaret bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programları göstermektedir. Bu programları ilgili puan türünde puanı hesaplanmış adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.

4. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:

a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.

b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda bir programa yerleşmeniz durumunda bir sonraki yıl YKS işlemlerinde Ortaöğretim Başarı Puanınızın çarpılacağı katsayı yarıya ineceğinden öğrenime devam etmeyi düşünmediğiniz programı tercihleriniz arasına almayınız.

5. Yükseköğretim kurumları internet sayfalarında aşağıdaki bilgileri yayımlamakta olup yükseköğretim kurumlarının internet sayfası bilgisine bu kılavuzun ileriki sayfalarından ulaşabilirsiniz. Adayların tercih işlemlerinden önce programına özel aşağıdaki hususlara ilişkin ilgili açıklamaları incelemesinde yarar görülmektedir:

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,
b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı,
c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,
ç) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri,
d) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus,
e) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,
f) İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı.

6. Yükseköğretim kurumlarının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/program isimlerinin yanında parantez içinde verilen il/ilçeler eğitim ve öğretimin nerede sürdürüldüğünü açıklamak için eklenmiştir.

7. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.

8. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.

9. Yükseköğretim kurumunun Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burs koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Adayların merkezi yerleştirme için yükseköğretim programları tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi) : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/YKS/TERCIH/EK/ekilavuz11092023.pdf

2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu : https://www.osym.gov.tr/TR,25807/2023-yuksekogretim-programlari-ek-yerlestirme-kilavuzu-ve-tablolar.html

Anahtar Kelimeler:
YKSÖSYMYKS Tercihleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.