Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan E fatura engelli turizmi HES WhatsApp

MEB Okul Çalışma Planı Yazısı
Abone Ol

Genel Müdür Bakan a. Cengiz METE imzalı resmi yazıda ‘’Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 11215393 (2020/5) sayılı Genelgesi kapsamında, 31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı" hazırlanmıştır. Söz konusu “Çalışma Planı”nın uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Eğitim Kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, ekte yer alan “Çalışma Planını” uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak şekilde bir planlama yapacaktır.

EBA Canlı Sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, eğitim kurumu yönetimince yapılacak planlama dâhilinde, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecektir.

Hazırlık sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9 uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik konu ve kazanımlarla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 11215393 (2020/5) sayılı Genelgesi'nde ifade edilen "Eğitim Programı" yerine bu öğrencilere eğitim kurumu yönetimlerince mevcut programlarına göre canlı ders planlaması yapılacaktır.

10’uncu sınıfın ortak alan derslerinde yer alıp 11 inci sınıfta “Matematik ve Fen Bilimleri”, “Sosyal Bilimler", "Yabancı Diller ve Edebiyatı" gibi seçmeli dersler bölümlerinden bu dersleri seçmemiş olan öğrencilere de bu bölümlerden ders seçmiş olan öğrencilere olduğu gibi 10 uncu sınıfa ait "Eğitim Programı" uygulanacak olup söz konusu öğrencilere buna ilişkin canlı ders planlaması eğitim kurumu yönetimlerince yapılacaktır.

2020 Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre 9 uncu sınıflara yerleşen öğrencilerin "Eğitim Programı", fen bilimleri dersinin kritik konu ve kazanımlarının fizik, kimya ve biyoloji dersleri, Türkçe dersinin kritik konu ve kazanımlarının ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilişkilendirilmesinde olduğu gibi 8'inci sınıfta gördükleri derslerin ilişkilendirilebileceği ilgili alan öğretmenleri tarafından verilecektir.

Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 11215393 (2020/5) sayılı Genelgesi'nde ifade edilen "Eğitim Programı" yerine, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim programları uygulanacak olup söz konusu alan zümre Öğretmenlerince belirlenecek konu ve kazanımlar çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir saat canlı sınıf uygulaması yapacakları şekilde planlama yapılacaktır.

Bu kapsamda, ekte sunulan "Çalışma Plan’ın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 11215393 (2020/5) sayılı Genelgesi doğrultusunda ve yukarıda yapılan açıklamalara göre ayrıca Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30 Temmuz 2020 tarihli ve 10075132 sayılı Makamı Onayı (Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu)’nda yer alan hususlara dikkat edilerek uygulanması hususunda gereğini arz ve rica ederim.’’ denilmiştir.

Bilgi : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne - Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne - Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne - OGM Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığına

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI (31 Ağustos -18 Eylül 2020)

1. HAFTA (31 AĞUSTOS -4 EYLÜL 2020)

Sorumluluk Sınavları : Salgın hastalık sebebiyle başta fiziki mesafe, maske ve hijyen kuralları olmak üzere gerekli önlemler alınarak oluşturulan sınav salonlarında sorumluluk sınavları uygulanmaya başlanacak ve okul yönetimlerince yapılan planlama dahilinde en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar sınavlara devam edilecektir.

• Alan Zümre Başkanları Kurulunca Alan Zümre Öğretmenler Kurulunda Alinan Kararların Değerlendirilmesi ve Koordinasyonun Sağlanması : Mesleki çalışma döneminde gerçekleştirilen zümre toplantılarında alınan kararların uygulanmasına yönelik planlamalar yapılacaktır.

Okul yönetimlerince zümrelerin uzaktan eğitim sürecinde eksik konu ve kazanımlarının yer aldığı "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" adresindeki programlarının kullanılması ve derslerin işlenişinde birlikteliğin sağlanmasına yönelik planlama yapmaları sağlanacaktır.

Canlı Ders Uygulaması : "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" adresinde yayınlanan derslerin öğretim programları dikkate alınarak canlı ders uygulaması yapılacaktır. Bu derslere giren öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması gerçekleştirmesine ve takibine yönelik planlamalar yapılacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül'e kadar devam edecektir.)

• Konu ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinin Hazırlanması : Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanan konu, kazanım ve kavrama etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak materyal ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül'e kadar devam edecektir.)

• Velilerin Bilgilendirilmesi : Uzaktan Eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler çeşitli iletişim araçları kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecektir.

EBA Akademik Destek Portalının İncelenmesi : Zümrelerce 11. ve 12. Sinif öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek Portali incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanitiminin yapılması, portalin öğrencilerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takip edilerek, ödev/test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması sağlanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül'e kadar devam edecektir.)

• Bölgesel işbirliği Amacıyla Zümre Toplantıları : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde alanda birlik ve beraberliğin sağlanarak zümreler arası işbirliginin artırılması amacıyla bölgesel zümre toplantıları yapılacaktır.

• EBA Canli Sınıflara Yönelik Materyal Geliştirme Çalışmaları : OGM Materyal Portalı; "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm" incelenerek dersler bazında uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilecek içeriklerin kullanılmak üzere seçilmesi ve portal üzerinden yeni içeriklerin oluşturulması sağlanacaktır.

Eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik atölye çalışması yapılması amacıyla zümreler tarafından iş planlaması yapılacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül'e kadar devam edecektir.)

• Uzaktan Eğitim Yöntem ve Teknikleri : Ders özelinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, Uzaktan Eğitim Pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde sinif yönetimi, uzaktan eğitimde pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine zümre Öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ilişkin öğretmenlere bilgilendirme yapılması amacıyla çalışmalar planlanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül'e kadar devam edecektir.)

2. HAFTA (7-11 EYLÜL 2020)

• Sinif Rehberlik Programlarının Tanıtılması : Güncellenen sinif rehberlik programi paylaşılarak uygulamaya ilişkin planlamalar yapılacaktır.

• "Pandemi Sürecinde Öğrenci Rehberliği Eğitimi" : Salgın sürecinde bir yakını kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan ailelere mensup öğrencilere devam etmekte olan böyle bir süreçte nasıl bir rehberlik yapılacağına ilişkin rehberlik servislerince öğretmenlere yönelik "Salgin Sürecinde Öğrenci Rehberliği" konusunda eğitim verilecektir.

• Belleticilik Eğitimi : Okul müdürlüklerince; okul pansiyonlarında görev yapan belletici öğretmenlere yönelik bulaşıcı hastalıklar, hijyen ve sanitasyon konuları ile pansiyonlarda belleticilik görevleri konularında eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

• Pansiyonlu Okul Yöneticilerine yönelik Bulaşıcı Hastalıklar, Hijyen ve Sanitasyon Konuları ile Pansiyon Yönetimi Konusunda Eğitimlerin verilmesi : İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince pansiyonlu okullarda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına yönelik "Pansiyon Yönetimi" eğitimleri planlanacak ve gerekli eğitimler verilecektir.

3. HAFTA (14-18 EYLÜL 2020)

• TRT EBA Lise TV : 31 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında TRT EBA Lise TV de yayınlanan videoların öğrenciler tarafından takip edilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.

TRT EBA Lise TV'de yayınlanan videolar eğitim kurumu alan zümrelerince içerik, anlatım, yöntem-teknik, kapsam ve benzeri yönlerden değerlendirilerek raporlaştırılacak ve hazırlanan raporların ilçe milli eğitim müdürlüğüne, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilgili ilçe zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporların il milli eğitim müdürlüğüne, il milli eğitim müdürlüğünde ilgili il zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporların da Bakanlığa gönderilmesini sağlayacak şekilde bir planlama yapılacak ve bu plan eğitim kurumlarından başlayarak uygulamaya konulacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül'e kadar devam edecektir.)

• Uyum Programlarının Uygulanması : Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini destekleyecek rehberlik çalışmalarına yönelik planlama yapılarak uzaktan eğitim süresince yapılan bu planlamaların uygulanması sağlanacaktır.

• Ders Kitaplarının incelenmesi : 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere dağıtılmak üzere bu yıl baskısı yapılarak okullara gönderilen ders kitabi ve materyaller eğitim kurumu alan zümrelerince; pedagoji, içerik, tasarım, anlatım, etkinliklerin seviyesi, soru tarzları, konu anlatım biçimleri, dil ve tasarım bakımından ayrı ayrı belirtilen başlıklar halinde incelenecek ve yapılan inceleme yayınevinin adı da belirtilerek bir rapor haline getirilecektir. Hazırlanan raporlar eğitim kurumu müdürlüklerince ilçe milli eğitim müdürlüğüne, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilgili ilçe zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporlar il milli eğitim müdürlüğüne, il milli eğitim müdürlüğünde ilgili il zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporlar ise Bakanlığa gönderilecektir.

• Genel Değerlendirme : Sonraki sürece hazırlık amacıyla okul yönetimleri ve alan zümre Öğretmenlerince 3 hafta süresince uygulanan uzaktan eğitim programına ilişkin değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirmeler raporlaştırılacaktır. Söz konusu raporlar il raporu haline getirilerek tek rapor halinde Bakanlığa ulaştırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 43769797-10.07.01-E.11534779 sayılı Okul Çalışma Planı konulu 28 Ağustos 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Dr. Cem Gençoğlu imzalı resmi yazıda ‘’COVID-19 Salgını sürecinin hassasiyeti de dikkate alınarak Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak eğitime ilişkin Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 3 Temmuz 2020 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.8948074 sayılı (2020(7) Genelgesi'nde değişikliğe gidilmesi gerekli görülmüş ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15 Ağustos 2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.10700187 sayılı yazısında; 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü, ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak planlama doğrultusunda 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacağı belirtilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul ve ortaokullarda sene başında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin açıklamalar Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24 Ağustos 2020 tarihli ve 10230228/299/11186652 sayılı yazısıyla valiliklere gönderilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 79031618-10.06.01-E.11215393 sayılı (2020/5) Genelgesi'nde; 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanacak uzaktan eğitim kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazırbulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiş ve üst sınıflardaki konu ve kazanımlara temel teşkil eden ''kritik konu ve kazanımlar'' Bakanlığımızın gttp://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html internet adresinde yayınlanmıştır.

Buna göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimin başlatılmasının planlandığı 21 Eylül 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda uygulama birliğinin sağlanması ve öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını planlı bir şekilde yapabilmeleri için;

* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25 Ağustos 2020 tarihli ve 79031618-10.06.01-E.11215393 sayılı (2020/5) Genelgesi'ndeki uzaktan eğitim çalışmalarıyla birlikte okullarımızda ''Çalışma Planı''nın uygulanması,

* ''Çalışma Planı''na, gerekli görülmesi halinde okulun ve öğretmenlerin imkan ve şartlarına göre gündem eklenebilmesi,

* Uzaktan eğitim planlaması da dikkate alınarak ''Çalışma Planı''nı uygulamak üzere okul yöneticileri tarafından belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak okullarda bulunmasını sağlayacak şekilde planlama yapılması

* Teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda okul yönetimince yapılacak planlama dahilinde EBA Canlı Ders Uygulamalarının okullarda da gerçekleştirilmesinin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.