Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı öğretmen Silahlı Kuvvetler Fatma AFYONCU

2023 Yılı O'nu Oku, O'nu Yaşa Siyer Yarışması Tarihi ve Saati (GÜNCEL) Başvuru Tarihi, Ödülleri, Cevap Anahtarı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır. Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

12 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek Siyer Sınavı 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla ertelendi.

Sınav cevap anahtarına https://peygambersevdalilari.com/cevap-anahtari.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Yarışma Düzenleme Kurulu

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezleri

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın şube / temsilcilik / üye / gönüllülerinin bulunduğu yerlerde, yarışmaya uygun görülecek sayıda yarışmacının müracaatı halinde yazılı yarışma gerçekleştirilebilir.

YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

YARIŞMANIN AMACI

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Siyer Yarışması ile;

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin(sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar

1.1.Yarışma Kategorileri

1. Kategori: (4. ve 5.sınıf öğrencileri)
2. Kategori: (6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3. Kategori: Lise Öğrencileri (9.- 10. - 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2007 ve sonrası doğumlu olanlar
4. Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları

1. ve 2. Kategori: Yazar Sadullah Aydın’ın Semere Yayıncılıktan “Benim Canım Peygamberim” adlı eser,

3. ve 4. Kategori: Yazar Mehmet Emin Sütçü’nün Semere Yayıncılıktan “Server-i Enbiya” adlı eser olacaktır.

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler

2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (07 Ekim 2022 ile 22 Ocak 2023) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair ekrandan onay mesajı görünecektir. Adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

2.3: Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen ve soruların kendisinden hazırlanacağı yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden/noktadan temin edilebilir.

2.4: Vakfımızca daha önce düzenlenen siyer yarışmalarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, umre ödülünü kazandıkları yıldan itibaren beş yıl içerisinde “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması”na katılıp dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaktır.

2.5: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.6: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

2.7: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

2.8: Yarışma sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini) kendi yerine gönderebilirler. Ticari amaçla umre hakkını hiç kimseye devredemezler.

2.9: Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette! bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gidecek mahreminin masrafları kendilerine aittir.

Not: Vakıf olarak mahremi ile ilgili ölçümüz o sene için Suudi makamlarının bununla ilgili kararıdır. Böyle bir şartın olmaması durumunda vakfımızın da bu şartı yoktur.

2.10: Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar (pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadarki yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir.

2.11: Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

2.12: 3. kategoriden yarışmaya katılıp umreye hak kazanan 18 yaş altındaki yarışmacılar velilerinin nezaretinde umreye gidebileceklerinden, kendisine refakat edecek velinin bütün umre masrafları kendilerince karşılanacaktır. Ancak bu kategorilerden umre ödülü kazananlar umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba veya kardeş) kendi yerine umreye gönderebilirler.

2.13: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları ve ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirilecekleri gibi, yarışma soru kitapçığının da arkasında bu bilgiler ayrıca verilecektir.

2.14: Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

2.15: Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC vatandaşlık/misafirlik nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

2.16: Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.

2.17: Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

2.18: Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

2.19: Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı ilgili resmi kurumlarla da (MEB) danışıklı olarak yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.

2.20: Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, (genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı) yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde ihtiyaca binaen değişiklik yapabilir ve bunu eposta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ-SAATİ

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (12 Mart 2023 /Pazar 11.00-12.30) - (TSİ) saatleri arasında tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

2- Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

3- Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

4- Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

5- İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.

6- Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.

7- Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

9- Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

10- Görme engelli yarışmacılara sorular görevliler tarafından okunmak ve optik forma vereceği cevap işlenmek sureti ile yardımcı olunacaktır.

11- Temsilcilerle irtibata geçilmesi halinde kendi imkanları ile yarışma noktasına gelemeyecek durumda olan engelli yarışmacılara gerekli destek imkanlar dahilinde sunulmaya çalışılacaktır.

Yarışmanın online yapılmasının zorunlu olduğu durumlarla ilgili ek maddeler:

1- Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

2- Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

3- Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

4- Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Müracaat Tarihi: 07 Ekim 2022 – 22 Ocak 2023

Yarışmacıların Yarışma Yerlerine Dair Bilgilendirilmeleri: 08-09 Şubat 2023

Yarışma Tarihi ve Saati: 12 Mart 2023 / Pazar Saat: 11.00

Cevap Anahtarının Yayınlanması: 12 Mart 2023 Pazar Akşam saat: 23.00

Ödüllerin Verilmesi: Kesin Olan Sonuçların Yayınlanmasını Müteakiben 1 ay içerisinde

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yarışma Komisyonu tarafından O'nu Oku O'nu Yaşa Temalı Online Siyer Yarışması'nda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar açıklandı.

O’nu Oku O’nu Yaşa temalı siyer yarışmamızı yaşanan büyük deprem musibeti nedeniyle 11-12 Mart Cumartesi ve Pazar günü online gerçekleştireceğiz.

1- Yarışma gün ve saatlerimiz (TSİ):

11 Mart Cumartesi: 3. Kategori Lise (9.-10.-11. ve 12. sınıf) sabah 11.00 ile 14.00 saatleri arası,

11 Mart Cumartesi: 4. Kategori (Yetişkinler) öğleden sonra 16.00 ile akşam 19.00 saatleri arası,

12 Mart Pazar: 1. Kategori ( 4. ve 5. sınıflar) sabah 11.00 ile 14.00 saatleri arası,

12 Mart Pazar: 2. Kategori (6.-7. ve 8. sınıflar) öğleden sonra 16.00 ile akşam 19.00 saatleri arası

2- Yarışmaya başvuran kardeşlerimiz kategoriler için belirlenen gün ve saatler arasında http://peygambersevdalilari.com web sayfasından TC Kimlik numaralarını ve doğum yıllarını girerek yarışmaya katılabilecektir.

3- Yarışmaya zamanında başlayanlar için veya en fazla 30 dakika gecikme ile başlayanlar için yarışma süresi tam 90 dakikadır. 30. dakikadan sonra yarışmaya katılanların süresi, geciktiği süre miktarınca, sistem tarafından yarışma süresinden eksiltilir. “YARIŞMAYI BAŞLAT” butonuna bastığınızda süre sayacı başlayacaktır. Kalan süreniz de yarışma ekranı sayfasında görüntülenebilecektir.

4- Yarışma başlatılmadan önce yarışma süresince dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkında mesajları okumadan yarışmayı başlatmayınız.

5- Yarışma ekranındaki “Yukarıdaki bilgilendirmeleri okudum, anladım, yarışmayı başlatmak istiyorum.” kutucuğunu işaretlemeden yarışmayı başlatamazsınız. Bilgilendirmeleri okuduktan sonra mutlaka o kutucuğu işaretlemelisiniz.

6- YARIŞMAYI BAŞLAT seçeneğini tıklamanız halinde yarışma ve yarışma süreniz başlayacaktır. Yarışmayı başlattıktan sonra geriye dönüş yapamazsınız.

7- Mevcut yarışma ekranından çıkıp başka tarayıcılara giriş yaptığınız sistem tarafından tespiti edilecek olup bu durumda, yarışmanız iptal edilebilecektir.

8- Soruların ekran görüntüsünün alınarak başkalarıyla paylaşıldığının tespit edilmesi durumunda,  yarışmanın neticesi ne olursa olsun yarışmanız iptal edilecektir.

9- Herhangi bir soruyu cevaplayıp geçmeniz veya cevap vermeden sonraki soruya geçmeniz hâlinde önceki sorulara geri dönüş yapamazsınız.

10- Cevaplamak istemediğiniz sorular için şıkların hemen altındaki “BU SORUYU BOŞ BIRAKMAK İSTİYORUM” seçeneğini işaretleyiniz. Bu seçeneği işaretledikten sonra diğer soruya geçmek için de ayrıca “İLERİ” tuşuna basmalısınız.

11- Yarışma sürenizin bitmesi hâlinde sistem ekranı otomatik olarak kapanacak ve o esnada sistemde yüklü veri neyse sınav sonucunuzun hesaplanması için o verilere göre işlem yapılacaktır.

12- Elektrik kesintisi, İnternet bağlantısının kopması veya tarayıcının kapanması gibi durumlarda sisteme tekrar giriş yaptığınızda yarışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz; çünkü sistem o ana kadarki verileri kaydetmiş olacaktır.

13- Son soru ile ilgili de tercihte bulunduktan sonra “YARIŞMAYI BİTİR” butonunu tıklamanız gerekmektedir.

Bu butonu tıklamanız halinde ekranınıza “Yarışmayı sonlandırmak ve cevabınızı kaydetmek üzeresiniz. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?” şeklindeki uyarı mesajı gelecektir. Onay vermeniz halinde hem en son soru tercihiniz kaydedilmiş olacak hem de yarışma başarılı bir şekilde bitirilmiş olacaktır. “YARIŞMAYI BİTİR” seçeneğini onaylamamanız hâlinde süreniz sona erdiğinde ekranınız otomatik olarak kendiliğinden kapanacaktır.

14- Yarışma bitirildikten sonra yarışma sonrası safhaları ile ilgili olarak “Sonuçların Açıklanması”, “Ödüllerin Verilmesi” türünden karşınıza ayrıca bir bilgilendirme ekranları gelecektir.

15- Yarışmayı daha erken bitirmek ve süreyi doğru kullanmak değerlendirme aşamasında önemli bir ölçüt olacaktır.

16- Vakfımızdan kaynaklanmayan elektrik kesintisi veya internet bağlantısı kopması ve benzeri sorunlardan vakfımız sorumlu değildir.    

17- Yarışmaya girdiğiniz cihazda (çok eski model) sorun yaşarsınız başka bir cihazla (yeni model) giriş yapıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.                                                     

YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ

-Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır.

-Yarışmanın olağanüstü durumlardan dolayı online yapılması halinde yarışma komisyonu yarışma ödüllerini güncelleyebilecektir.

-Yarışma ödülleri kesin sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde alınmalıdır. Kişinin iletişim bilgilerinde yapılan değişikliklerin bildirilmemesi, kişiye haber verildiği halde ödülünü almaması gibi durumlarda hak iddia edilmez.

-Yarışma ödülleri program yapmaya değer sayıda ödüllerin olduğu yerlerde program yapmak sureti ile, değilse yarışmacılar evlerinde veya okullarında ziyaret edilmek sureti ile, vakfımızın temsilcilerinin olduğu yerlerde temsilciler üzerinden veya kargo yolu ile yarışmacılara ulaştırılıp teslim edilecektir.

-Ödül kitap seti, ilgili kategorilerin seviyesine uygun düzeyde siyer, dini bilgiler, roman tarzı bandrollü, kültür bakanlığı onaylı kitaplardır.

-Yarışma ödülleri standart kalite ve düzeyde ödüller olacaktır.

-Yarışma giderleri ve ödüller sponsor firmalar ve vakfımız bütçesinden karşılanacaktır.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ - 400 ÖDÜL (4 ve 5. sınıf öğrencileri)

Dizüstü Bilgisayar 2
Tablet 10
Bisiklet/1 Gram Altın 8
Akıllı Bileklik 15
Oyun Çadırı/Scooter/Paten 20
Sırt Çantası 30
Dart Tahtası/Oyun Seti (Mangala-Jenga) 50
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası 75
Eşarp/Futbol Topu 90
Satranç Takımı 100

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ - 300 ÖDÜL (Ortaokul 6. sınıf öğrencileri)

Dizüstü Bilgisayar 1
Tablet 5
Bisiklet/1 Gram Altın 3
Drone 7
Teleskop 6
Akıllı Bileklik 10
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti 20
Sırt Çantası 20
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası 60
Eşarp/Futbol Topu 50
Satranç Takımı 118

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ - 300 ÖDÜL (Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri)

Dizüstü Bilgisayar 2
Bisiklet/Çeyrek Altın 5
Tablet 8
Drone 8
Teleskop 8
Akıllı Bileklik 24
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti 30
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası 115
Eşarp/Futbol Topu 100

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ - 150 ÖDÜL (Lise Öğrencileri 9-10-11-12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2007 ve sonrası doğumlu olanlar)

Dizüstü Bilgisayar 2
Çeyrek Altın 5
Tablet 7
Drone 10
Teleskop 10
Akıllı Bileklik/Kol Saati 10
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti 20
Ses Topu/Karaoke Mikrofon 86

DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ - 150 ÖDÜL (Diğer Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

Dizüstü Bilgisayar 3
Yarım Altın 7
Çeyrek Altın 10
Kol Saati 30
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti 100

Toplam 1300 ödül verilecek.

Not: Yukarıdaki ödüller haricinde 3 de umre ödülü olacaktır. Bunlardan 3. kategoriye (Lise) 1, 4.kategoriye (Yetişkinler) de 2 umre ödülü olacaktır.

YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

YETKİLİ KURULLAR

1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

BİLGİ – İLETİŞİM

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır

Web: http://peygambersevdalilari.com

Telefon: Sınav yapılacak merkezlerdeki irtibat noktaları ayrıca http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.

E-posta: siyersinavi@gmail.com

BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SORGULAMA

YARIŞMA KİTAP TEMİN NOKTALARI

ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

DESTEK MERKEZLERİ

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından o'nu Oku O'nu Yaşa Siyer Yarışması konusunda yapılan açıklamada ''Hamd, âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’a (CelleCelâluhu) mahsustur. Salat ve selam; Seyyidimiz, Serverimiz Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) üzerine olsun.

“(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya-107)

“Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

İnsanlık; şunu çok iyi bilmelidir ki bu dünyada insanları gerçek mutluluğa, huzura ulaştıran yegâne şey, Allah’ın(cc) davasına tabi olmaktır. Bundan dolayı Allah (cc), her kavme peygamber gönderip insanlara doğru yolu göstermiştir. Son peygamber Hz. Muhammed(sav) de bu peygamber halkasının sonuncusudur. O’ndan sonra peygamber gelmeyecektir.İnsanlığın kurtuluşu; O’na(sav) indirilen Kitab’a (Kur’an-ı Kerim’e) inanmak ve sünnetine tabi olmaktan geçer. Bu münasebetle bu şerefli Peygamberi anmak, anlamak, sünnetini yaşamak ve yaşatmak her Müslümanın üzerinde daimî bir vazifedir.

Hiç şüphesiz Kurtuluş Rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’dır. Yeryüzü Şeriat-ı Muhammedi (sav) güneşi ile aydınlanır, insanlık ancak bu vesileyle huzur ve güvene kavuşur.

Bizler Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak biliyoruz ki problemlerimizin en güzel ve doğru çözümü, kurtuluşumuzun reçetesi O’ndadır. O halde tüm insanlığa bu reçeteyi sunmak için gayret etmeyi boynumuzun borcu olarak görüyor ve kendimizi insanlık için sorumlu addediyoruz.  Bu sorumluluk gereğince Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak birçok çalışma ve etkinliğin yanı sıra, her yıl Türkiye Geneli Ödüllü Siyer Yarışması düzenlemekteyiz. 12 Şubat 2023 Pazar günü saat 11.00’de 12’incisini gerçekleştirmeyi planladığımızbu anlamlı yarışmaya katılmaya tüm halkımızı davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki benzer çabalar çoğaldıkça meyvesini verecek ve insanlık, dalaletin karanlıklarından imanın nuruna kavuşacaktır.

Gayemiz; “Andolsun ki Allah’ın Resulünde, sizin için uyulacak en güzel bir örnek var.”(Ahzab/21) ayetinde ifade edildiği gibi O’ndaki örnekliği herkesin okumasını, bilmesini sağlamaktır. “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve içtenlikle selam verin.” (Ahzab/56)ayetinin gereği olarak yarışma kitabımız okundukça Peygamberin salat ve selamlarla anılmasıdır. Taptaze dimağlara Peygamber sevgisini aşılamak ve O’nun en büyük önder olduğunu ve model alınması gereken en seçkin zat olduğunu işlemektir. O’nu tanıyanların daha iyi tanımasına, O’na bağlı olanların muhabbet ve bağlılığının daha da artmasına vesile olmaktır.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
edanur aydın 1 yıl önce

hayırlısı bakalım

Avatar
Murat 1 yıl önce

Ben bu yarışmaya katılmak istiyorum kazanırım

Misafir Avatar
edanur 1 yıl önce @Murat

bizde kazanmak ıstıyoruz insAllah hersey gönlümüzce olur amin

Beğenmedim! (3)
Avatar
Sema 1 yıl önce

Ödülü nerden alıcaz acaba çünkü bir SMS veya bir bilgilendirme gelmedi

Avatar
Eyyüb ayaz 1 yıl önce

Ödüller ne zaman alınacak

Avatar
Muhammed Ömer Çelik 1 yıl önce

Ödüllerle ilgili neden herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor.

Avatar
Bahar 1 yıl önce

Ödül ne Zaman verilecek

Avatar
Şevket taşcioglu 1 yıl önce

Avatar
Sevim 1 yıl önce

Katılmak istiyorum