Öne Çıkanlar 2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi A101 Aktüel Ürünler öğretmen Hakmar 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler kuraklık

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2022 veya 2023 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 adet yazılım geliştirme uzmanı, 1 adet ön yüz geliştirme uzmanı ve 1 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları

a) Genel Şartlar

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

b) Özel Şartlar

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (1Kişi-Tam Zamanlı) (2 Kat)

a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak,

b) NodeJS de RestFULL, ExpressJS gibi web servis teknolojilerine hakim olmak,

c) İyi Seviyede JavaScript veya TypeScript bilgisine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

e) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek,

ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,

f) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

g) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,

h) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak)

ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

h) Java teknolojilerine (Spring, Hibernate vs.) hakim olmak,

ı) PHP ve PHP Framework (Laravel) bilgi sahibi olmak,

i) Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Temel düzeyde Unix komutlarına hakim olmak,

k) Hibrit (Cross) Platform, React Native konularında bilgi sahibi olmak,

Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi-Tam Zamanlı) (2 Kat)

a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak,

b) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

d) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

e) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

f) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek,

h) Versiyonlama araçlarından Git hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak

j) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

k) WordPress teması geliştirebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

l) PHP ve PHP Framework (Laravel) bilgi sahibi olmak,

m) Hibrit (Cross) Platform, React Native konularında bilgi sahibi olmak,

Sistem ve Ağ Uzmanı (1 Kişi-Tam Zamanlı) (2 Kat)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 500 (beşyüz) iç veya 5.000 (beşbin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

c) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (IPSec ve SSL VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy, Bandwidth yönetimi ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, ağ optimizasyonu, kenar anahtar ve omurga anahtar yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS, Dos/Ddos vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

a) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak,

b) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM , Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

e) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak

g) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Windows Sunucularında kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Active Directory, Group Policy, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak

j) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM , Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

l) Failover Cluster, Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,

m) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır. Başvuruda e-Devlet üzerinde bulunan başvuru ekranındaki alanların eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 15 Kasım 2023 saat 18.00’dir. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

a) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği (pdf.) (e-Devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

b) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

d) 2022 veya 2023 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir), (e-Devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir), (e-Devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

f) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)

ğ) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

g) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır.

c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi

a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belirtilen “Başvuru Özel Şartları” bölümünde yer alan konulardan sınava tâbi tutulacaklardır.

b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

ç) Uygulama sınavı 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama

a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden, @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden adaylara ilan edilecektir.

b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir

c) Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.

Ücret

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için aylık sözleşme ücret tavanının 2 katı olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Diğer Hususlar

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.