Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Yüz Yüze Öğretim Önceliğimiz!

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı konuşmada ''Sayın İstanbul Valim, değerli protokol, üniversitelerimizin rektörleri ve hocaları, mesai arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlarım. İstanbul yükseköğretim kurumlarımızın neredeyse yüzde 30’na ev sahipliği yapıyor. İstanbul’daki üniversiteler ise lisans ve lisansüstü dahil toplam yükseköğretim örgün öğrencilerinin yüzde 23’ünü okutuyor. İstanbul, bu niteliğiyle bütün dünyada da yükseköğretim alanın en önde gelen birkaç şehrinden biridir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ve diğer illerimizdeki üniversitelerimizin tüm programlarında ve tüm kademelerinde yüz yüze öğretime başlanacağını ifade etmek suretiyle konuşmamı açmak isterim.

Yüz yüze öğretim yükseköğretim kurumları olarak önceliğimizdir. Öğrencilerimiz yerleşkelerimizde sınıflarda öğretimlerine başlayacaktır. Yüz yüze öğretim ile birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre çevrimiçi uygulamaları da yüksek öğretimde etkin bir şekilde kullanacağız. Öğrencilerimiz 3 yarı yılın sonunda yüz yüze öğretim usulünün yanı sıra diğer öğretim yöntemleriyle de eğitimlerine üniversite yerleşkelerinde devam edecektir.

Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesini için bütün imkanları seferber etmiş bulunmaktadır. Derslikler, kantinler, kütüphaneler ve diğer sosyal toplanma ortamları elden geçirilerek öğretime hazır hale getirilmiştir. Üniversite yönetimlerimiz öğrenci sayısı ve alt yapılarına göre risk değerlendirmelerini ve programlarını yapmış bulunmaktadır.

Tedbirler önemli!

Küresel salgın son bulmuş değildir. Yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yüz yüze öğretimin başladığı 2021-2022 güz yarı yılında, ‘’üniversite yerleşkelerinde’’ uygulanacak önlemler ile ‘’eğitim ve öğretim’’ süreçlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında Yükseköğretim Kurulu olarak iki ayrı rehber çalışması yaptık. Bu rehberleri üniversite yönetimleriyle istişare ederek ve sağlık bilim kurulu üyelerimizden destek alarak hazırladık. Geçtiğimiz dönemde uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorunlar da göz önünde bulundurularak bu rehberlerimizde bir güncelleme yapmış olduk.

YÖK'ün çerçeve kararlarını içeren bu rehberlerimiz, salgına yönelik uygulamalarda üniversite yönetimlerine “yol gösterici” mahiyettedir. Üniversite yönetimlerimiz de Kovid-19 salgını, eğitim-öğretim ve yerleşkelerine dair rehber çalışmalar hazırladı ve bunları bütün paydaşlarıyla paylaştı. Üniversitelerimiz Salgının dinamik bir süreç olduğunu göz önünde bulundurarak ilgili kurulları marifetiyle salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı planlamalar da yaparak, esnek kararlar alabileceklerdir.

Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin aşılanmış olması çok önemli!

Şu an içinden geçtiğimiz Kovid-19 salgınında yükseköğretimde yüz yüze derslere başlıyoruz. Bu süreçte akademik olsun idari personel olsun tüm üniversite çalışanlarının ve öğrencilerimizin sağlığı herşeyden önce gelmektedir. Bu konudaki sorumluluk sadece idarecilere değil, hepimize düşmektedir. İdareciler gerekli önlemleri almak ve uygulamakla yükümlü olduğu gibi hepimiz yükseköğretimin paydaşı olarak alınan tedbirlere uymakla mükellefiz. Bu bakımdan, toplum sağlığı açısından akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin “aşı olmaları” büyük önem arz etmektedir. Ben buradan bütün paydaşlarımıza dersler başlamadan aşılarını tamamlamalarını ve böylece üniversitelerine destek vermelerini rica ediyorum.

Öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56'sı bugün itibarıyla 2. aşılarını olmuş vaziyettedir

Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın % 88,56'sı bugün itibarıyla 2. aşılarını olmuş vaziyettedir. İnşallah eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranı yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz. Bu aşı oranların bize 2021-2022 akademik yılı dolayısıyla yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızı desteklediğini, bu konudaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim. İnşallah öğrencilerimiz de öğretim elemanlarımız gibi eğitim öğretim dönemi açılmadan önce aşılarını tamamlamak suretiyle yüz yüze eğitim için gerekli olan bu şartı da yerine getirmiş olacaktır.

Üniversite, mensuplarıyla toplumun en büyük ailelerinden biridir. Bu geniş ailenin üyeleri arasında, öğretim elemanlarımız, idari personelimiz, öğrencilerimiz, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde birlikte olduğumuz firmalar, ve resmi ve özel diğer kurumlar bulunur. Bu büyük ailenin her bir üyesi birbirine karşı sorumludur. Eğer aşı konusunda her birimiz hassasiyet gösterirse, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederse bizler üniversitelerde yüz yüze öğretimi çok daha rahat, çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz.

Kampüs ortamlarında tedbirlere azami riayet etmeliyiz!

COVID-19 kapsamında alınacak önlemler her bir üniversitemizin ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır.

Yükseköğretim Kurul olarak hazırladığımız "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar

Rehberi”nde derslikler ve çalışma salonlarında Kovid-19’a karşı alınacak tedbirler de ortaya konulmuştur. Bunların arasında: temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasite planlamasının yapılması, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılması, ders saatlerinin sınırlı tutularak blok derslerin yapılmaması gibi önlemlere örnek verilebilir. Bunlar, basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada önem taşıdığı sağlık yetkililerimiz tarafından teslim edilen hususlardır.

Dersliklerde öğrencilerimizin mümkün mertebe mesafeye dikkat ederek oturması, maskesini çıkarmamalıdır. Özellikle koro çalışmaları gibi yüksek sesle yapılan aktivitelerin daha fazla damlacık oluşturarak riski arttırdığı bilinmektedir. Bu tür grup çalışmaları mümkün olan en az sayıda birey ile ve mesafeye dikkat ederek gerçekleştirilmelidir.

Uygulanabilecek yerlerde, öğrencinin sürekli aynı yere oturması herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda temaslı ve yakın temaslı takibinde önem arz etmektedir. Bir öğrencimizin pcr testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığımızın rehberlerine göre temaslı ve yakın temaslı takibi ile yönlendirmeler üniversitelerimizce yapılacaktır.

HES Kodlarının kontrolleri yapılabilecek

YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ile şu an protokol yapmış durumdalar. Bu protokol sayesinde üniversitelerimiz dijital verilerle Kovid-19'u üniversite ölçeğinde, kampüs ölçeğinde takip etme imkânına sahip olmuş durumdadır. Yine kampüs, bina girişleri veya gerekli görülen yerlerde üniversitelerimiz HES kodlarının kontrollerini yaparak hasta veya temaslı kişileri saptayabileceklerdir.

Kovid-19 salgınının devam ettiği bu dönemde üniversitelerde derslerin yüz yüze yapılmasının yanında çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerden istifade ile yürütülmesi, eğitim-öğretimin kesintisiz sürdürülmesi için vazgeçilmezdir.

Üniversitelerimiz, Kovid-19 salgını öncesinde de kullandıkları uzaktan öğretim yöntemini, salgın esnasında bütün programlara genişleterek bir hayli tecrübe kazanmış oldular. Bu tecrübe ile bu yeni akademik yılda gerekli gördükleri derslerin belirli bir oranını bu yöntem ile verebileceklerdir. Öğretim elemanlarımız derslerin büyük kısmını yüz yüze sınıflarda anlatacaklardır. Diğer yanda ise bir kısım teorik dersleri ise senkron dediğimiz aynı anda çevrimiçi olarak da öğrencilerine sunabileceklerdir. Üniversitelerimiz, asenkron yani derslerin video kayıtlarının alınıp öğrenciler tarafından izlenmesinin önünü açan uygulamaları da yapabileceklerdir. Böylece yüz yüze öğretimin yanı sıra online, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile dersler çeşitlendirilmiş bir şekilde yürütülebilecektir. Salgın esnasında bu yöntemlerin bir arada uygulanması öğretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için vazgeçilmezdir.

Uygulamalı öğretimler, stajlar ve iş yerinde mesleki eğitimlerin de tedbirlere uyularak devam etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin staj ve iş yeri mesleki eğitimlerinde kamu ve özel sektörden gerekli anlayışı göstermeleri ve tedbirlere riayet etmek suretiyle kapılarını öğrencilerimize açmalarını beklemekteyiz.

Yeni dönem eski normal gibi olmayacaktır. Dijital deneyim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerindeki yenilikler, harmanlanmış öğretim modelleri ile diploma programlarının kazanımlarının karşılanabilmesi için her türlü gayreti sarf etmeliyiz. 

Salgın ortamında yüz yüze verilecek derslerde kalite vizyonu!

Salgın ortamında yüz yüze öğretime geçerken bütün yükseköğretim kurumlarımıza düşen önemli misyonlardan biri de eğitim-öğretim süreçlerini kaliteden ödün vermeden, deyim yerindeyse bir kalite vizyonu ile takip etmek olacaktır. Üniversitelerimiz programların ve derslerin içeriklerinin ve çıktılarının açıkça belirlenmesi, salgın ortamına mahsus sınıf içi ve dışı ders aktivitelerinin önceden ilan edilmesi, ders yeterlik ölçütlerinin öğrencilerle paylaşılması ve öğrenme süreçlerinin zengin materyallerle desteklenmesi gibi eğitim-öğretimde kalite güvencesi politikaları uygulamakta kararlı olmalıdır. Her halukarda kalite endişesi taşımak zorundayız, zira küresel ölçekte kaliteli öğretim yoluyla yetişen yüksek donanımlı yeni nesiller ancak, ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacaktır.

2021-2022 akademik yılı açılırken üniversitelerimizde tatbik edilecek eğitim-öğretimin usul ve esaslarından ana başlıklar itibariyle bahsetmiş olduk. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımızca salgın ortamında yürütülen bilimsel etkinlerin ve yayın faaliyetlerinin önemine de işaret etmek gerekir. Değerli hocalarımızın üniversitelerimizin araştırma kapasitesini artıracak ar-ge ve yenilik programları içinde olmaları ulusal ve uluslararası bilimsel rekabette yüksek öğretim kurumlarımızın konumunu güçlendirecektir. Laboratuvarların, araştırma merkezlerinin, teknoparkların, kuluçka merkezlerinin, Tekmerlerin ve diğer benzeri yapıların kampüslerde faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri yükseköğretim eko-sisteminin canlılığının en güzel işaretlerindendir. Bu konuda bütün üniversitelerimiz önceki yıllarda olduğu gibi faaliyetlerine devam edecektir.

Bu vesile ile, bütün yüksek öğretim kurumlarımıza yeni akademik yılda sağlık ve başarı dileklerimi sunmak isterim.'' dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.